Öppet brev till Spånga-Tenstas politiker och tjänstemän

När politiker, som inrikesminister Mikael Damberg, uppmanar folk att träna på utegym istället för inomhus, så är det klokt sagt. Men det som dock oftast glöms i ett sådant uttalande är om förutsättningarna skapats för folket.

Nu är det drygt ett år sedan vi föreningar lämnade in medborgarförslaget om ett utomhusgym i Hjulsta. Det är nu hög tid att ett sådant utegym installeras på grund av den rådande situationen som vi befinner oss i. Och även med tanke på de positiva reaktioner som lokala politiker och tjänstemän gav när de tog ställning till vår förslag. De svarade så här:

Förvaltningen har därför tagit en första kontakt med Idrottsförvaltningen i frågan. Idrottsnämnden satsar nu på att bygga flera utegym i staden och idrottsförvaltningen ställde sig därför positiva till just detta platsförslag, och engagemanget från de lokala föreningarna, och ska utreda möjligheterna för när en etablering kan genomföras. Deras initiala förhoppning är att projektet ska kunna genomföras under 2020-2021.”

Men det är tydligen en sak att få positiva reaktioner, och en helt annan sak att vidta de åtgärder som krävs för att skapa förutsättningarna.

Här kommer våra konkreta frågor:
Hur långt har ni kommit i planeringen av utegymmet? När kommer utegymmet att vara på plats?

Att det råder stora ojämlikheter mellan olika områden är inget nytt, och pandemin har gjort det tydligare än någonsin. Men nu är det dags att blicka framåt och se till att 2021 blir ett år av samråd och samverkan på alla möjliga plan. På så sätt kan vi tillsammans minska dessa ojämlikheter

Vi ser fram emot ett snabbt och positiv svar.
Med vänliga hälsningar

Hjulsta somaliska föräldraförening
Järva kultur och idrottsförening
Fyren
Existerande utegym i Sundbyberg.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Leanders jul blir en jul med tomtar, men utan gran

I somras skrev jag om en tillvaro där man var hänvisad till att träffa folk utomhus och undrade hur det skulle bli i jul. Nu klarnar det. Vi vågar nog bjuda hem sonen. Han jobbar hemifrån och har inte träffat en käft på flera veckor, men fler gäster blir det inte.

M vill att Järva blir en visiteringszon

Moderatledaren säger att han vill att Järva ska bli en visiteringszon, det vill säga ett område där människor får visiteras utan brottsmisstanke. Det tycker han därför att Järva kallas i folkmun för särskilt utsatt. Jag är inte säker på om Järva uppfyller kriterierna för detta, men jag vet att Akallabor är som folk är mest men att andelen låginkomsttagare och utrikesfödda är hög.

Få hittade ut, men fler hittade hit

Rinkeby Run tog kontakt med Orienteringsförbundet och appen ”Hitta Ut” för att hjälpa Rinkebybor röra på sig mer. Det har fungerat så där, hittills.

Vad hände med böckerna i Internationella Biblioteket?

Tidigare i höstas stängdes Internationella Biblioteket vid Odenplan. Den borgerliga majoriteten med MP sa: Inget problem, vi flyttar bara böckerna till Kungsholmens Folkbibliotek. Vad hände sedan? Svar fick vi i DN 19 december.