Återigen har stadsdelarna på Järva drabbats av dödsskjutningar. För oss boende växer oron och tryggheten minskar. Den här situationen kan inte få fortsätta!

Vad gör då de som regerar i Stockholm? När Benjamin Dousa kräver åtgärder är det att illegala bosättningar ska tas bort omedelbart! Andra krav är hårdare straff, visitationszoner och förbud för gängmedlemmar att vistas här. En del av detta är nog bra, men såvitt vi förstår finns inga formella medlemskap i gängen. Självklart ska allt göras för att de som begår brott döms och får kännbara straff.

Ett jättestort problem är dock att det hela tiden kommer nya barn och ungdomar som fascineras av narkotikahandel och skjutningar. För att stoppa detta krävs helt andra åtgärder än de som majoriteten i stadshuset förespråkat.

Vi måste kunna visa att det går att lyckas i livet också när man är uppvuxen på Järvafältet

Vi socialdemokrater i stadsdelsnämnden vill satsa på mer förebyggande åtgärder som bra förskolor och skolor på Järvaområdet. De vuxna måste få arbete som visar att man kan försörja sig och sin familj. Ungdomarna måste ha tillgång till attraktiva fritidssysselsättningar av många olika slag. Vi måste kunna visa exempel på att det går att lyckas i livet också när man är uppvuxen på Järvafältet.

Den grönblå majoriteten i stadshuset har nu haft nästan tre år på sig att visa upp vad de gjort som resulterat i större trygghet och minskade skjutningar i Järvaområdet. Vi väntar otåligt på detta.

Elvir kazinic (S)
vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Vi vill att läkare ska vilja stanna

Vad skulle vi kunna göra för att hjälpa Magnus Isacson och alla andra hängivna läkare som verkligen vill göra ett gott arbete, så att de inte väljer att sluta?

Sluta göda skolkoncerner!

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu blivit akuta. I våras lämnade 16 500 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Vart ska våldets osynliga offer vända sig?

Vakuumet som uppstår när en närstående eller bekant går bort är påtagligt. Klassbänken står tom, sovrummet är orört och vänskapscirkeln blir mindre. Ännu ett telefonnummer som man kanske borde radera, men som man låter stå kvar i kontaktlistan. Tyvärr är detta en verklighet för många, en sorts tyngd som griper tag i en. Men vem vänder man sig till när man behöver prata ut?

”Tvätt med avjoniserat vatten liknar självbedrägeri”

Debatten om tvättmaskiner som sägs tvätta rent utan tvättmedel fortsätter. Forskaren David Wensbo Posaric läste insändaren om problemen i tvättstugan på Rinkebysvängen och hörde av sig till Nyhetsbyrån Järva.