Beslutet att lägga ned Reactor än ren maktdemonstration i strid mot all logik. Med tanke på ungas utsatta situation, och den otroligt positiva feedback personalen fått av unga från området, är det svårt att inte se detta som ett medvetet beslut om att förstöra en fungerande verksamhet.

Många unga på Järva lever med fler utmaningar än andra i samma ålder. Det finns en överrepresentation av föräldrar som passar in på det som beskrivs som prekariatet. (Prekariat är ett tillstånd utan förutsägbarhet och säkerhet på grund av osäkra anställningsvillkor). För många innebär dessa livsvillkor att man har svårt att vara den förälder man egentligen skulle vilja vara.

Om man kombinerar kunskaperna om många föräldrars situation med effekterna av covid, och de förödande konsekvenser som den senaste tidens konflikter bland unga på Järva har lett till, kan man fråga sig hur man ens kan komma på tanken att stänga ner den enda öppna verksamhet, som fungerar som en trygg punkt i många ungas tillvaro.

Är det något boende i Husby har visat tidigare, så är det att man precis som draken lyfter när vinden blåser som hårdast

Är inte det viktigt att bevara och stödja en sådan verksamhet under rådande förhållanden?

Vi har sett hur man börjat åtala äldre kriminella, som sätter unga i en situation som hotar deras liv och hälsa. När kan vi åtala politiker som gör detsamma?

Jag tror inte någon av dem som drabbats kommer att glömma det som hänt inför nästa val. Är det något boende i Husby har visat tidigare, så är det att man precis som draken lyfter när vinden blåser som hårdast.

Istället för att säga hej då är det bättre att säga vi ses igen.

Anders Cardell
BIld av Myriams-Fotos från Pixabay
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

No-go-zon får ny betydelse

No Go Zone eller no-go-zon? Hur som helst är det är dags att ge begreppet en ny innebörd. Vi vill inte ha skidåkande brats, sjuttioplussare som köper ål i Östermalmshallen och andra COVID-19 förnekare i våra områden.

Vi vill ha råd att bo kvar i våra hem!

Redan idag är det cirka två till tre tusen kronor dyrare att bo i hyresrätt jämfört med en bostadsrätt av motsvarande storlek. För många är hyrorna idag alldeles för höga, speciellt för nyproducerade lägenheter. 

Hälsning från en redaktör som sitter på balkongen

Jag har aldrig begripit folk som haft träningscykel hemma. Varför cyklar de inte ute istället? Och hur får de plats i lägenheten? Varför över huvud taget svettas inomhus?

Fega politiker skapar konflikter på Järva

När Stockholms kommunfullmäktige den 28 januari godkände begravningsplatsen som utplånar Järva DiscGolfPark begärde 5 ledamöter ordet. Men ingen pratade om Järvabornas livsmiljö och behov av rekreation.