Zamzam Bouraleh

I höstas väckte medarbetare på Sveriges Radio (SR) ett uppror kring debatten om mångfald och diskriminering. Nu följer SVT medarbetare samma uppror och menar att det finns stora problem inom public service bolagen. Hur många uppror ska ske innan vi ser en förändring?

Jag utförde min journalistpraktik under våren 2021 på SVT. Under mina fem månader stötte jag enbart på en svart kvinna och det var ett möte som kommer följa med mig genom hela min journalistiska karriär. Jag var på väg hem efter en lång arbetsdag och stötte på henne vid korridoren. Hon kollade på mig med en glimt i ögat och frågade om jag var ny. Hon fortsatte med att berätta för mig att jag var den första svarta kvinnan hon hade stött på under sin tid på SVT. Vi hade en kort diskussion om hur viktigt det är med representation, speciellt på public service. Hon uppmuntrade mig till att fullfölja med mitt fina arbete och att hon var stolt. Hon var städerska och det fick mig att tänka på hur vitt det verkligen är och hur bristande representationen var. Vi talar nu om ett bolag med över 2000 anställda och det är trist att vi fortfarande inte har sett en förändring i mångfaldsfrågan. Sedan bör jag tillägga att vi lever under en rådande pandemi, vilket har inneburit att många jobbar hemifrån. Men även att alla på SVT inte enbart jobbar inne i stan utan på de olika lokala redaktioner runt om i landet.

Jag var den första svarta kvinnan hon hade stött på under sin tid på SVT

I rapporten ”Hur kan det vara så här?” vittnar 20 SVT medarbetare med utländsk bakgrund, alltså har minst en förälder med utländsk bakgrund eller är född utomlands, om hur de upplever sin arbetssituation. Rapporten innehåller djupdykande intervjuer där medarbetarna lyfter fram att de saknar nyanserad och nära journalistik om bland annat minoriteter, invandrare och utsatta grupper. De är oroliga över att journalistiken på SVT bidrar till att påverka det politiska klimatet i Sverige på ett skadligt sätt. Personligen upplever jag att det stämmer, mycket av bevakning är väldigt platt. Det vill säga att de varken besitter tolkningsföreträde för det ämne de skriver om eller att de inte ser det ur ett helhetsperspektiv.

Att behärska flera språk är en otroligt bra kompetens som bör utnyttjas till fullo. Jag fick en möjlighet att hjälpa till med en översättning under min praktiktid och det underlättade för mina kollegor. Istället för att hyra in någon annan som skulle göra jobbet kunde jag hoppa in och göra det. Det går att fråga sig själv hur lång processen hade varit om det inte fanns människor som behärskade andra språk än svenska och engelska på redaktionen.  

När jag var liten och slog på TV:n fanns det i princip ingen som såg ut som jag

Debatten kring mångfald och diskriminering kommer enbart att fortsätta efter detta men det kan bara bli bättre. Nu kommer fler bolag och redaktioner börja ställas mot väggen och inse att inkludering är väldigt viktigt. När jag var liten och slog på TV:n fanns det i princip ingen som såg ut som jag. Men idag finns det flera profiler och journalister som syns på TV, det berör än enormt. Att kunna sätta på TV:n och se någon som representerar det Sverige som är min och många andras verklighetsbild.

Zamzam Bouraleh
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Varför går nättrollen fria?

2020 var det året hela världen skrek ikapp, ”black lives matter, black lives matter”. Även i Sverige skrek vi, digitalt och på gator lovades det att svarta liv räknas och vi köpte ropen. Vi bokstavligen köpte mellanmjölken trots att vi visste att kon bar på en fruktansvärd sjukdom. Strukturell rasism.

All kamp fortsätter till det inte finns något efter

Under hela 2010-talet upplevde jag att det ena året kom att bli värre än det föregående. Världsutvecklingen gick som på steroider. Men sedan kom 2020, som under ett enda år förändrade världen i lika stor skala, om inte i större, som hela det tidigare decenniet. Givetvis hade vi inte haft ett år som detta om det inte vore för de föregående åren, förspelet. År 2020 uppnådde vi klimax. Eller?

Hellre lika villkor i livet än affischer

Stockholm stad och Region Stockholm har startat en affischkampanj i Järva om hur de boende skyddar sig mot Coronaviruset. Det är bra, men vi saknar inte information. Vi har andra problem.

”Malou borde vara objektiv när hon intervjuar”

Fredagens program av Malou Efter Tio fick mer uppmärksamhet än förväntat. Artisten Alex, mest känd som Greekazo, gästade för att prata om sin karriär, men fokus låg istället på droger och gängkriminalitet.