De senaste veckorna har vi följt utvecklingen genom ett flertal artiklar på Nyhetsbyrån Järva gällande nedläggningen av träffpunkterna Reactor och Ungdomens Hus.
Vi vill med denna insändare fokusera på den potential vi upplevt bland unga i Husby där träffpunkten Reactor spelat en central roll. 

Vilka är vi?

Vi är två privatpersoner som på vår fritid engagerat oss i att stötta och coacha ledare och ungdomar på och kring träffpunkten Reactor. Huvuddelen av våra insatser skedde innan Reactor flyttade in till de nya lokalerna i Husby Centrum. 

För att stötta och inspirera har vi bland annat använt oss av de nätverk av vänner och kollegor vi har med oss från vår uppväxt, studier, olika arbetsplatser, fritidsaktiviteter och andra nätverk från livets olika faser. Genom att använda vårt kontaktnät har vi försökt ge unga i Husby en bild av vad samhället erbjuder och även kräver. Uppslutningen har varit stor och med tiden har personliga vänskaper uppstått som en naturlig del av vår närvaro. 

Vilken roll har Reactor spelat i sammanhanget?

Vi har bjudit in ett stort antal inspirationsföreläsare till Reactor och även erbjudit unga i Husby möjlighet att besöka olika arbetsplatser. Att söka jobb och att studera har över tiden varit ett viktigt tema. Vid ett par tillfällen har vi bjudit in ett rekryteringsföretag som berättat och föreläst om hur man skriver sitt CV, ansöker om jobb och genomför en anställningsintervju. Rekryteringsföretaget i fråga har dessutom erbjudit möjlighet att söka jobb via deras nätverk, vilket givit flera av ungdomarna en anställning. Vi har också bjudit in universitet och högskolor, som genom ett nätverk med studierektorer och studenter kommit och berättat om studier i juridik, ekonomi, data- och systemvetenskap, statsvetenskap och socialt arbete. Dessa större aktiviteter har genomförts i ett samarbete med både Reactor och Folkets Husby.

Vidare har vi arrangerat möten mellan lokal polis och unga i området, vilket från bådas sida uppfattats som mycket positiva upplevelser. Samtal har förts om hur respektive parter uppfattar utmaningar och även möjligheter för framtiden i Husby och på Järva. Även personalen vid Reactor har bjudit in polis och brandkår till aktiviteter i syfte att bygga broar och vi upplever att det över tiden funnits en tydlig vilja från personalen vid Reactor att bidra till detta brobyggande i samhället.

Träffpunkten Reactor har under dessa år vi varit aktiva i Husby utgjort den fasta punkten där vi alltid varit välkomna och där möjligheten att lära känna och att samla unga funnits. Vi har haft en mycket bra dialog med ledarna, vilket har varit en förutsättning. Utan Reactor hade våra aktiviteter varit mycket svåra att genomföra. 

Värdegrund och ledarskap vid Reactor

Den arbetsmetod som Reactor använder sig av bygger till stor del på att först etablera en personlig relation med ungdomar, och sedan utifrån individens egna intressen och förutsättningar stötta och coacha de unga att själva till exempel planera och genomföra aktiviteter. En genuin vilja att våga tro och satsa på unga har genomsyrat verksamheten. Genom åren har basket-  och fotbollsturneringar genomförts, varvat med läxhjälp och musik- och kulturevent och andra verksamheter där vi har kunnat iaktta ett enormt engagemang och imponerande utveckling bland de ungdomar som arrangerar dessa aktiviteter, men också bland deltagarna. Äldre har startat projekt, syftandes till läxhjälp eller andra aktiviteter för unga i området.

Det ledarskap vid Reactor som vi har sett under våra år i Husby, har präglats av förtroende och tillit. Ovan beskrivna läxhjälpsprojekt, fotbolls- och basketturneringar har helt och hållet planerats av unga för unga och med ledarnas hjälp har det dessutom kommit att innebära möjligheter till sommarjobb och därmed en rad till i ungdomarnas CV:n.

För många av de ungdomar vi träffat har ledarna varit till mycket stort stöd i tillvaron även utanför Reactor. Detta inbegriper till exempel råd inför universitetsstudier eller yrkesinriktning. Genom god personkännedom har detta stöd kunnat anpassas till resp. individ på ett mycket bra sätt. Ledarskapet vid Reactor har kännetecknats av en tydlig förankring i området. Avståndstagandet från alla former av kriminalitet och droger har varit genomgående enligt vår uppfattning.

 Sammanfattningsvis vill vi med denna insändare ge en breddad bild av Husby och beskriva vår bild av träffpunkten Reactor.

 Man kan alltid hitta fel och problem, vart man än vänder sig i ett samhälle. Men vi vill istället lyfta fram den stora potential som vi har sett och som innebär att det finns mycket positivt att bygga på inför framtiden.

 Magnus – lång erfarenhet av ledande befattningar inom näringslivet
Stephan – mer än 20 års erfarenhet av ideellt arbete ute på Järva

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Afrofobin är ett utbrett fenomen i vårt samhälle

Afrofobin har sina rötter i den transatlantiska slavhandeln och en forskarrapport visar att afrofobin fortsätter även idag i vårt samhälle.

Ställ inte in promenaderna!

Aktivitetscenter för äldre har haft Promenad-grupper i alla stadsdelar i Rinkeby-Kista under oktober och början av november. Men förra veckan blev alla utomhusaktiviteter inställda.

Flytten av biblioteket är ett hugg i Tenstas hjärta

Sedan tre år har Tensta gymnasium stått tomt och ingen vet vad som ska hända med Tensta Träff. Bara biblioteket har hållit ställningarna och erbjudit ett vardagsrum för trångbodda tenstabor som vill läsa, låna och studera. 

Hopplöst att brevväxla med skatteverket

Jag är en mamma som kom till Sverige under sent 1990-tal från Somalia. Jag gillar det svenska systemet, uppskattar det verkligen, och just därför blir jag så frustrerad när myndigheter som skatteverket inte tar hänsyn till människor med svenska som andra språk.