Förorten mot vålds överklagan mot beslutet att Rinkeby-Kista tecknar ett IOP- avtal med Fryshuset avslås av formella skäl.

Idag meddelar Förorten mot våld på sin Instagram att deras överklagan har fått avslag från domstolen. Förvaltningsrätten i Stockholm har under processen begärt in kompletteringar, som skulle visa att föreningarna är verksamma i Stockholm stad. Det är ett krav som vanligtvis ställs om man överklagar ett kommunalt beslut. Motiveringen till avslaget är att föreningarna hade missat tidsfristen för att kompletteringen anses som en ny överklagan. Tills nu har överklagan lett till att kommunstyrelsen har fryst de medel som skulle tilldelas Fryshuset.

Den överklagan som gäller samma ärende i Spånga-Tensta behandlas fortfarande av förvaltningsrätten i Stockholm.

Zamzam Bouraleh

Fakta:
Den 30 september beslutade Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att teckna ett treårigt IOP-avtal med en förväntad kostnad på runt 20 miljoner kronor med stiftelsen Fryshuset. Föreningen Förorten mot våld och Megafonen lämnade tillsammans in en gemensam överklagan till förvaltningsrätten mot beslutet. Anledning var att andra aktörer inte haft någon möjlighet att lämna in en ansökan om att teckna IOP-avtal, vilket bryter mot reglerna för upphandling.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Tappad serieledning för Rinkeby United

Matchen mellan Rinkeby United FC och Långholmen FC på Knutby BP slutade oavgjort 3-3 (2-2) och därmed tappade Rinkeby United serieledningen till Reymersholms IK.

Rinkeby-Kista avslutar samarbetet med Folkets Husby

I Rinkeby-Kistas verksamhetsplan för 2021 framgår att stadsdelens samarbete med Folkets Husby avslutas nästa år. Ingen utvärdering har gjorts och ingen motivering ges. Nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M, kan inte svara på frågan varför. Nämnden satsar istället på Fryshuset i Husby, som får 2 miljoner.

Kvinnorna i föreningen Gesguud är besvikna på förvaltningen

Ayan Mohamed läste i Nyhetsbyrån Järva att fem föreningar i Spånga-Tensta fått extra föreningsbidrag för arbete under corona. – Vår förening har arbetat så mycket, vardagar, helger och kvällar. Vi visste inte ens att det fanns ett bidrag att söka.

Nyhetsbyrån Järva – todobbaadkii ina dhaafay

Vecka 19. Idag är det 8 maj, och idag och imorgon, firas…