Plaskdammen i Nydalsparken hade inget vatten hela förra sommaren, den hetaste sommaren i mannaminne. Ett helt år har gått, men ingenting har hänt. Plaskdammen är utan vatten även i sommar.

Det var Nyhetsbyråns Panayotis Hatzipavlis som förra året undrade varför plaskdammen inte fungerade i sommarhettan. Han fick besked att det var tekniska problem med pumpen. När inget hade hänt under tio månader skickade han in en fråga till förvaltningen i Spånga-Tensta och fick beskedet att plaskdammen inte kommer att fungera i år heller. 

 – Förra sommaren uppdagades att pumpstationen i Nydalsparken var undermålig ur arbetsmiljösynpunkt. Därför kunde vi inte få service utförd på plaskdammen och att den därför behövde torrläggas, säger Jonas Eliasson, avdelningschef för kansli och kommunikation i Spånga-Tensta.

 – Vi konstaterade att vi behöver bygga om plaskdammen och bygga ett nytt pumphus och det är en komplicerad historia, bland annat därför att pumphuset – eller delar av det – ligger under själva plaskdammen.

Men varför har inget gjorts under ett helt år?

  – Det har varit en hyfsat snabb process ändå. Arbetet är ihopkopplat med en upprustning av hela parken. Förhoppningen är att parken ska vara klar till sommaren 2020, säger Jonas Eliassson.

Upprustningen bekostas av stadsdelen, men det är Trafikkontoret som leder själva arbetet.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Insändarskribenten Panayotis Hatzipavlis undrar varför inte politikerna reagerar.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Pysselakuten öppen för barnen hela sommaren

Pysselakuten ser till att Järvas barn får möjlighet till roliga aktiviteter utomhus. – Barnen i området behöver bli stimulerade med lek, läsning och pyssel, säger Amal Omar, verksamhetschef på Rinkeby Folkets Hus.

Ramadan Walk i Rinkeby ikväll

Förra året var det många som bröt fastan gemensamt i Rinkeby Folkets Hus, iftar anordnades tillsammans med olika föreningar i byn. Men i år har de varit tvungna att tänka om. – Folk sitter hemma, nice, då tar vi långa promenader istället, säger Evyn Redar, processledare på Folkets Hus.

Det händer i Järva under jullovet!

Sitt inte hemma under jullovet! I Järva bjuds det på ett urval…

Högsta Domstolen tar inte upp Al-Azhar-målet

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i målet som rör den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar. Hovrättens domar mot de fyra personer, som tidigare suttit i styrelsen för skolans stiftelse, står fast.