Nu är vi där igen. Ännu en fungerande verksamhet ska läggas ner, eller i alla fall flyttas till sämre lokaler, och huset ska rivas. Beslutet genomförs med samma långsökta motiveringar; fastigheten är fallfärdig och det går inte göra något åt det. Den oåterkalleliga domen är meddelad och bevisen ser alltid likadana ut. En teknisk utredning har konstaterat att byggnaden har så allvarliga tekniska brister att det är svårt att bedriva verksamheten i lokalerna. Jag har läst sådana förklaringar alldeles för ofta om fastigheter i Järva.

Stockholms kommunala förvaltningar har genomgått en ”Trumpifiering”

Fakta har många gånger blivit alternativa fakta, Stockholms kommunala förvaltningar har genomgått en ”Trumpifiering”.

Det har länge varit så här, många gånger har det handlat om skolfastigheter i Järva och nu gäller det ungdomsgården Reactor i Husby. Lokalerna måste utrymmas på grund av dålig inomhusmiljö, ventilationen fungerar inte och en renovering är inte ekonomiskt försvarbar. Det skulle kosta lika mycket att bygga nya lokaler. Det är bara i undantagsfall som det finns andra objektiva bevekelsegrunder för nedläggning eller rivning av befintliga lokaler i Järva. De objektiva skälen är oftast något annat, som sjunkande elevantal eller mer politiskt motiverade beslut, vilket verkar vara fallet med Reactor i Husby.

Visst, fastigheter behöver renoveras och det finns till och med en laglig skyldighet att fastighetsägaren ska underhålla sin fastighet. Mestadels är det fråga om byggnader som staden äger. Staden har också skyldighet att begära underhåll av de lokaler som staden hyr av olika hyresvärdar. Varför har staden och ägarna tillåtits att försumma underhållet? Varför sköts inte lokalerna bättre?

Lek med tanken om ett 1700-talshus i centrala Stockholm skulle föreslås att rivas ner. Det skulle ta hus i helvete och bli en valfråga, Blasieholmen var det senaste exemplet. Gamla Tullhuset skulle bli Nobels nya flotta komplex, men icke, trots att S och M var överens om att riva ner gamla tullhuset på Blasieholmen. Byggnader är en viktig del av det mänskliga kulturarvet och vår identitet.  Varför betyder kulturarvet mindre i orten än i innerstaden?

Varför rivs  funktionsdugliga fastigheter?

Det finns nästan alltid pengar att riva ner offentliga byggnader i Järva. På samma tomter reses nya byggnader för andra ändamål än de ursprungliga. Nedlagda skolor kommer inte tillbaka till Järva inom överskådlig tid, men antalet barn växer i förhållande till antalet skolor. Barnen bussas ut till andra kommuner på grund av att skolor rivs.

Det borde vara på sin plats att få en second opinion på varför fullt funktionsdugliga fastigheter rivs. Det skulle möjligen kunna rädda ungdomsgården Reactor i Husby.

Awad Hersi
Print Friendly, PDF & Email
1 comment
Lämna ett svar
You May Also Like

Jag tänkte inte på det…

Från och med nästa tisdag är det slut med idrott för alla som är femton år och äldre. Vad vill Löfven att alla tränare i Järva ska göra då?

När har vi fått nog av SL?

“Det finns en knapp” säger tvååringen och håller händerna för munnen när det är dags att borsta tänderna. Jag trycker på kinden där knappen brukar finnas men får samma svar som alltid: “Den är avstängd.” Scenariot har varit standard två gånger om dagen hemma hos oss den senaste tiden, och jag kan inte låta bli att undra om det är SL:s fel.

Rättssäkerheten måste gälla även för Yasin

Rapparen Yasin har i dagarna häktats på sannolika skäl misstänkt för stämpling till människorov. Förra året häktades samma artist för ett annat brott i tre månader, men släpptes efter att utredningen lades ned. Föga förvånande har reaktionerna på sociala medier från tongivande debattörer varit starka.

Gick fel, men kom rätt och sjöng karaoke på finska

En vän som som  arbetar på Folkhögskolan i Kista hade berättat att det skulle bli karaoke i huset en dag. ”Du kanske ska gå dit och sjunga lite?” skämtade hon. Jag hade aldrig varit i närheten av karaoke, så det trodde jag inte.