Nu är vi där igen. Ännu en fungerande verksamhet ska läggas ner, eller i alla fall flyttas till sämre lokaler, och huset ska rivas. Beslutet genomförs med samma långsökta motiveringar; fastigheten är fallfärdig och det går inte göra något åt det. Den oåterkalleliga domen är meddelad och bevisen ser alltid likadana ut. En teknisk utredning har konstaterat att byggnaden har så allvarliga tekniska brister att det är svårt att bedriva verksamheten i lokalerna. Jag har läst sådana förklaringar alldeles för ofta om fastigheter i Järva.

Stockholms kommunala förvaltningar har genomgått en ”Trumpifiering”

Fakta har många gånger blivit alternativa fakta, Stockholms kommunala förvaltningar har genomgått en ”Trumpifiering”.

Det har länge varit så här, många gånger har det handlat om skolfastigheter i Järva och nu gäller det ungdomsgården Reactor i Husby. Lokalerna måste utrymmas på grund av dålig inomhusmiljö, ventilationen fungerar inte och en renovering är inte ekonomiskt försvarbar. Det skulle kosta lika mycket att bygga nya lokaler. Det är bara i undantagsfall som det finns andra objektiva bevekelsegrunder för nedläggning eller rivning av befintliga lokaler i Järva. De objektiva skälen är oftast något annat, som sjunkande elevantal eller mer politiskt motiverade beslut, vilket verkar vara fallet med Reactor i Husby.

Visst, fastigheter behöver renoveras och det finns till och med en laglig skyldighet att fastighetsägaren ska underhålla sin fastighet. Mestadels är det fråga om byggnader som staden äger. Staden har också skyldighet att begära underhåll av de lokaler som staden hyr av olika hyresvärdar. Varför har staden och ägarna tillåtits att försumma underhållet? Varför sköts inte lokalerna bättre?

Lek med tanken om ett 1700-talshus i centrala Stockholm skulle föreslås att rivas ner. Det skulle ta hus i helvete och bli en valfråga, Blasieholmen var det senaste exemplet. Gamla Tullhuset skulle bli Nobels nya flotta komplex, men icke, trots att S och M var överens om att riva ner gamla tullhuset på Blasieholmen. Byggnader är en viktig del av det mänskliga kulturarvet och vår identitet.  Varför betyder kulturarvet mindre i orten än i innerstaden?

Varför rivs  funktionsdugliga fastigheter?

Det finns nästan alltid pengar att riva ner offentliga byggnader i Järva. På samma tomter reses nya byggnader för andra ändamål än de ursprungliga. Nedlagda skolor kommer inte tillbaka till Järva inom överskådlig tid, men antalet barn växer i förhållande till antalet skolor. Barnen bussas ut till andra kommuner på grund av att skolor rivs.

Det borde vara på sin plats att få en second opinion på varför fullt funktionsdugliga fastigheter rivs. Det skulle möjligen kunna rädda ungdomsgården Reactor i Husby.

Awad Hersi
Print Friendly, PDF & Email
1 comment
Lämna ett svar
You May Also Like

Klart att du skall rösta idag!

Men på vem eller vad? Svårt det där. Det har det alltid varit. När vi första gången fick frågan om Sverige skulle gå med i EU, var vi många som sade ”nej, vi kan väl avvakta?” Men valet det året gjorde att vi nu är med i EU och då gäller det väl att göra det bästa av det medlemskapet?

Respektera mig som den jag är

Det finns många ”sanningar” om muslimska kvinnor som bär slöja. Den vanligaste är att ”den muslimska kvinnan är förtryckt”. Det är en ”sanning” som upprepas i svenska media, gång efter gång.

Barndomsminnen från världens by

Vilken gåva att få växa upp i orten och faktiskt se det riktiga livet. Åren har gått men än idag har jag en massa härliga matminnen från barndomen som flashar förbi. Vad vore livet utan den irakiska grytan som puttrade på spisen och alla korantexter som prydde väggarna? Vad vore livet utan den polska soppan och de turkiska pirogerna? Vad vore livet utan jordnötsmackorna hos min bästa kompis i fjärde klass?

Nu är det nog

Demonstrationerna och protesterna som pågår i världen just nu är inte enbart för mordet på George Floyd i USA. Utan det är för nu var det droppen. Hur ofta ska detta ske utan att vi ska se en förändring? När blev det okej att ta en svart människas liv?