På torsdag den 26 mars har stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista sitt månatliga möte.
 – Ja, det blir ett möte, men ett slutet möte, säger stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld.

Mötet hålls innanför stängda dörrar, bara för nämnd och tjänstemän. Inget öppet möte kommer att äga rum.
–  Vi har valt att inte ha ett öppet möte på grund av nuvarande situation med Coronaviruset.
Det är ovisst hur länge nämndmötena kommer att vara stängda.
– Vi vet inte hur länge vi måste ha det på det här sättet, men vi ska försöka hitta tekniska lösningar för att vara så transparenta som möjligt. Tills mötet på torsdag hinner vi inte ordna det.

Susanne Leinsköld vill betona hur allvarligt läget är

Susanne Leinsköld vill betona hur allvarligt läget är nu.
– Alla måste agera utifrån myndigheternas råd och inte umgås med vänner eller släktingar, inte sitta på kaféer eller andra i lokaler. Nu måste vi alla hjälpas åt.

Hela staden förbereder sig för olika scenarier. Stadsdelsförvaltningen har informerat alla föreningar och andra aktörer i stadsdelen.
– Vi ringer runt för att höra hur man uppfattar saker och ting. Förvaltningen och hela staden har en god beredskap. Mitt intryck är att det finns tillräckligt med information, men det finns en oro för att alla inte följer rekommendationerna.

De som arbetar i omsorgen gör ett fantastiskt arbete

Förvaltningen håller på att säkra omsorgen för gamla och sjuka, för alla som är i riskzonen. Omsorgsboendena är stängda för besök, och man avråder från besök även på andra boenden.
– Vi får fin respons från anhöriga och jag vill betona att de som arbetar i omsorgen gör ett fantastiskt arbete. Förhållningsreglerna är att sjuka barn måste vara hemma. Den personal eller besökare som är sjuk måste vända i dörren.

Susanne Leinsköld prisar de frivilliga initiativ som tagits i stadsdelen för att hjälpa dem i karantän.
– Det är ett fantastiskt arbete som frivilliga gör, men samtidigt ska vi inte umgås mer än nödvändigt. Vi måste skydda våra äldre och de som tillhör riskgrupperna.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hittaut är orientering, lotteri och motion på samma gång

Rinkeby Run ordnade en orientering runt om i Järva, som en aktivitet under Sommar på torget i Rinkeby. Med appen Hittaut letar deltagarna efter lotter i ett lotteri med fina vinster.

Ingen Tensta marknad i år?

Till nämndmötet i Spånga-Tensta ikväll presenteras inga förslag om hur det ska bli med årets Tensta marknad. Bara ett mångordigt dokument, som föreslår att finansieringen av marknaden hädanefter ska hamna under punkten föreningsbidrag.  – Jag vill inte lägga fram något förslag till politikerna som inte är bra, säger stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell.

Raija Ikonen blev årets rektor

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta, har utsetts till årets rektor i Stockholms stad. Hon hyllas av juryn för ”ett exceptionellt engagemang för elever, personal och hela närområdet”. 

Boxarna i Tensta oroar sig för framtiden

Förvaltningens chefer kom en dag till Tensta boxningsklubb och meddelade att en ny vägg skulle byggas. Nu har klubben förlorat 55 kvadratmeter träningsyta. – Det är förödande för hela verksamheten, säger Aram Heshi, som har en son som boxas i klubben.