Hembla skylt
Hembla skylt

Hemblas områdeschef i Husby Michael Makdissi skriver i en debattartikel att de kan ha ”gjort fel eller inte levt upp till den höga servicenivå som alltid är vår ambition att leverera”. Han skyller även på ”många ägarbyten och bristande förvaltning”. Vi vill här poängtera de systemfel vi ser hos Hembla och dess ägare, vilka drabbar hyresgästerna genom vanvård av hyreshusen.

1. Hembla genomför inga stambyten i husen som har akut behov av det, vilket leder till omfattande vattenskador i hus efter hus. Istället renoverar de enstaka lägenheter när de lyckas få ut hyresgäster, vilket leder till decennier av buller och damm för hyresgästerna. Något måste akut göras och det kan inte tillåtas att Hembla fortsätter att äga och förvalta husen.

2. Hembla lägger mycket mindre pengar på underhåll än vad andra hyresvärdar gör. Detta får en lång rad allvarliga följdverkningar – hälsofarliga lägenheter, utpressningssituationer, systematiskt bortslarvade felanmälningar, hårda motsättningar med Hemblas personal med mera. Hembla vägrar i många fall åtgärda utan domstolshot. Hembla måste även av dessa skäl så fort som möjligt frånhändas förvaltningen och ägandet av husen i Husby.

3. Hembla har satt i system att i Sverige och Tyskland lägga på hyresgästerna alla möjliga extra tilläggsavgifter. Detta gör de många gånger på ett sätt som gränsar till brottslighet. I Tyskland har de på grund av detta tvingats att återbetala stora summor till hyresgäster.

Vi i Ort till Ort i Husby har agerat för att uppmärksamma de brister som finns hos Hemblas husbestånd på olika sätt. Ort till Ort har till skillnad från Hyresgästföreningen (som Michael berömmer) tagit ett större ansvar för att bekämpa de allvarliga problem som finns. Ort till Ort har också lyckats med sin strategi av att öka kunskapen kring hyresgästernas rättigheter och skicka in ärenden direkt till Hyresnämnden och Miljöförvaltningen.

Allt fler stödjer vårt arbete för en kommunalisering av Hembla

Den motorganisering som har skapats sedan juli 2020 har haft flera olika strategier. Vi har bidragit till att skapa en debatt kring Hemblas agerande och samtidigt ökat hyresgästernas drivkraft att  förändra sin egen boendesituation. Vårt arbete för en kommunalisering av Hembla i Husby har innefattat olika möten med kommunpolitiker för att uppmärksamma situationen. Mötena har varit positiva och de vi har blivit lovade en återkommunalisering om Feministisk initiativ, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna får egen majoritet i Stockholm stad. Vänsterpartiet har gått ut flera gånger i media och kritiserat Hembla för deras vanvård av hyreshusen. Socialdemokraterna har även för debatt om problemen som ett folkhälsoproblem samt uttalat sig med ånger över att de sålde ut lägenheterna.

Situationen i Husby är alarmerande – det behövs ny reglering för att komma åt bolag som Hembla

Situationen i Husby är alarmerande, hur man än vänder och vrider på problemen så kan man inte komma ifrån att det är en konfliktfylld situation där engagerade hyresgäster som vill förbättra sitt boende står i en skarp motsättning till en hyresvärd som vill generera så mycket vinst som möjligt på sitt bostadsbestånd.

Det behövs ny reglering för att komma åt bolag som Hembla. Danmark har infört en Lex Blackstone som har lett till att hyreshöjningar uteblivit (i alla fall inte i den takt som skett innan). Detta har lett till att stora ”hajar” som Blackstone och Vonovia inte längre ser Danmark som en potentiell marknad. Utan chans till hyreshöjningar så utgår deras ”satsningar”. Vad Danmark har gjort bör Sverige ta efter. Riksdagen bör snarast tillsätta en utredning för införande av en Lex Hembla som syftar till att skapa en reglering som hindrar deras metoder av “konceptrenoveringar” och standardhöjande åtgärder som höjer hyrorna avsevärt och påverkar hyresgästens boende negativt. Det bör också lagstiftas för mer kontroller och inspektioner av lägenheter som förvaltas av privata hyresvärdar.

Tidningen Hem och Hyra har pekat ut flera fastighetsvärdar som utgör ett hot mot hyresgästerna genom vanvård av fastigheter. Hembla är på plats nummer 10. Stockholm stad har år 2020 genomfört endast fyra inspektioner av fastigheter fastän målet är 20 stycken per år. En målsättning som alltså inte uppnås men som även är allt för låg med tanke på vanvården av bostadsbeståndet.

Hembla bör vara vaksam, hyresgäströrelsen i Sverige har vaknat

Vidare behöver även riksdagen ta sitt ansvar som en del av det internationella samfundet. Regeringen bör lyssna på Leilani Farha:s varning. Hon är FN:s rapportör för mänskliga rättigheter och bostadsfrågor och har varnat för att sälja mark till Hembla. Hennes varningar bör leda till att regeringen ser över hela hantering av försäljning av mark till bolag som inte sköter sig och som inte är lämpliga som fastighetsägare. Med förvärv av mark kan Hembla bygga bostäder och deras deras systematiska vanvård m.m. kommer att drabba än fler än vad det redan gör i dagsläget.

I dagarna kom det nyheter från Berlin att det kommer en folkomröstning om frågan att tvinga stora fastighetsägare att sälja tusentals lägenheter till allmännyttan. Hembla bör vara vaksam, hyresgäströrelsen i Sverige har vaknat och vi kommer ta upp kampen även här i Sverige. Först på tur är Hemblas husbestånd i Husby.

Ort till Ort – Husby
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

BLM Sweden och andra aktörer: H&M måste bättra sig!

Var går gränsen? H&M och politikernas gullande med rasistiska kapitalister är en skam för Sverige och ett hån mot oss som sliter.

Ingen ska behöva dö på jobbet

Ett av de samtal här i Järva som berört mig allra mest är när jag pratade med byggnadsarbetare från Husby. De hade inte fått sin lön på flera månader och hade dessutom tvingats jobba utan skyddskläder i asbest. Något som är förbudet i lag sedan 1980-talet. Detta var för ett par år sedan och inspektionerna på arbetsplatser var få.

När någon dör i jobbet är det nästan helt tyst

För ett tag sedan träffade jag ett par byggnadsarbetare från Husby. De klagade över att de fått arbeta utan skyddskläder hos en firma som rev asbest. Jag sa att det var omöjligt. Det är olagligt sedan 1980-talet i Sverige.

Polisen fortsätter att flytta problemen

År 2017 fick polisen tillstånd att sätta upp kameror över hela Rinkeby torg, i Tensta centrum och i Husby. Nu skriver polisen att de använts i 377 utredningar på två och ett halvt år. En hög siffra, vad bra kamerorna är, eller?