Det har uppstått en ny allvarlig konflikt på Hjulsta grundskola. Skolans administrativa chef anklagar två kvinnor från kökspersonalen, och ytterligare en anställd kvinna, för stöld och de hotas med avsked.

Nyhetsbyrån Järva har fått ta del av den skrivelse som kvinnornas jurist upprättat i ärendet. De anklagade har alla arbetat länge i skolan, mellan fem och 16 år, och betraktas som trotjänare av elever och personal. De anser själva att de är oskyldigt anklagade.

Hon har utan att upplysa personalen satt upp dolda kameror i köket

Den administrativa chefen, Anna Goliat, tillträdde i den 1 september 2020 och anställdes av den förra rektorn, som efter långvariga protester tvingades sluta. Anna Goliat påstår att kvinnorna ”stulit” av skolans mat. Hon har utan att upplysa personalen satt upp dolda kameror i köket för att bevisa att så har skett.

Hjulsta grundskola har under många år varit ett så kallat mottagningskök, ingen mat lagas där. All mat kommer från ett företag, Kleins kitchen, beställs i förväg och kommer varje dag med lastbil. Enligt rutinerna ska ingen mat sparas. Mat kan skickas tillbaka till företaget, men det är inget som skolan sparar pengar på. Kleins kitchen vill inte heller ta emot mat eftersom de inte kan använda sådant som har varit ute hos kunder.

Sedan åtminstone 16 år tillbaka har personalen fått ta hem den mat som blir över och ska kastas

Sedan åtminstone 16 år tillbaka har personalen fått ta hem den mat som blir över och ska kastas. Några skriftliga rutiner om att man inte får göra så har inte funnits.

Samma dag som skolans nya rektor tillträdde sin tjänst, kom personal från Utbildningsförvaltningen till skolan. De ledde ut de tre anklagade kvinnorna framför ögonen på elever och personal, som vore de kriminella. Ersättare till köket var redan ordnade.

De ledde ut de tre kvinnorna framför ögonen på elever och personal, som vore de kriminella

Juristen Magnus Jönsson från Jurema skriver i sitt utlåtande att ett eventuellt avskedande kommer vara utan laga grund. ”Att personalen tagit hem mat som oundvikligen måste kastas kan aldrig vara tillräckligt för att utgöra laga grund för avskedande.” Han konstaterar att det krävs mycket grov misskötsamhet för att man ska kunna avskedas och det är kommunen som har bevisbördan. ”Arbetstagarna har inte grovt åsidosatt sina åligganden utan varit skötsamma trotjänare under många år.”

Personalen som nu anklagas av kommunen har ett mycket starkt stöd bland övrig personal och även bland föräldrar och många hjulstabor, som tidigare haft sina barn i skolan. En av kvinnorna har på olika sätt arbetat på, och haft kontakt med, skolan i snart 40 år. Personalens juridiska ombud menar att kommunens agerande kan orsaka nya protester från föräldrar och personal, precis som skedde under hösten 2020.

På fredag ska två av kvinnorna ha möte med förvaltningen, den tredje kvinnan har möte på måndag. Då kommer de få besked huruvida de ska avskedas eller ej.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Protester på nämndmötena mot Järva begravningsplats

Stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta hade möten samtidigt på torsdagskvällen. Med kort…

Nu kan Dines målningar ses igen

Dine Malmsten ställer ut sin konst igen. Hennes omtyckta målningar med Rinkeby-motiv finns nu att beskåda på medborgarkontoret på Rinkebystråket. – Jag tycker det är roligt att jag fick erbjudandet att hänga mina tavlor där. Jag hoppas att många kommer att se dem, säger Dine Malmsten.

Stockholms stad tycker inte att de har gjort något fel

Stockholms stads landskapsarkitekt Eva Reuterbrand har skrivit ett brev till Funktionsrätt Stockholm angående kritiken mot den nya trappan i Rinkeby centrum. Hon menar att inga misstag har begåtts.

Nyhetsbyrån Järva – todobbaadkii ina dhaafay

Vecka 22. Här kommer en nyhetssammanfattning på somaliska av vad Nyhetsbyrån Järva har rapporterat om under veckan som gått. Redaktör är Fatuma Abdullahi Mohamed.