Beslutet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd att inte förlänga samarbetet med Folkets Husby skapar oro i föreningslivet på Norra Järva.

Samarbetet mellan Folkets Husby och Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd kommer inte att förlängas efter 2021. Beslutet om att inte förlänga IOP avtalet är ett förminskande av verksamheten. Resurser behövs mer än någonsin i ett område med hög arbetslöshet, trångboddhet och sämre folkhälsa. Som Socialdemokrater motsätter vi oss detta beslut.

Detta är ett hårt slag mot verksamheten Folkets Husby och föreningslivet på Norra Järva.

Folket Husby är en medborgardriven mötesplats som ser till att våra järvabor inkluderas i ett solidariskt föreningsliv. Verksamheten drivs bland annat med ett IOP -avtal som är en samverkans modell där civilsamhället får långsiktiga och ekonomiska förutsättningar att driva en verksamhet.

Folkets Husbys aktiviteter är viktiga för järvaborna. Några av dem är läxläsning, en föräldraverksamhet, inkubatorn där unga bokar in sig, föreningslivet har sina möten i huset och alla välkomnas, just för att föra dialoger om lokala frågor som utvecklar bostadsområdet.

Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd behöver samlingsplatser. Vi behöver långsiktiga sociala och ekonomiska resurser som är anpassade till området och inte en neddragning av dessa.

Som socialdemokrater i Husby, Akalla, Kista och Rinkeby tycker vi att den moderata majoriteten drar undan mattan för järvaborna när vi behöver den som bäst. Denna utveckling leder endast till en otrygghet i vårt gemensamma föreningsliv. Vi kommer att fortsätta bevaka processen och slåss för att Folkets Husby fortsättningsvis ska att få ekonomiska resurser att bedriva verksamhet för och med järvaborna.

Galina Monsalves Leal,  Husby S
Sandra Zuniga Michel, Akalla S
Elvir Kazinic, Rinkeby S
Anders Österberg, riksdagsledamot S
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Blev Tech Tensta en plats att lyckas på…?

Michael Steger skrev en insändare om Tech Tensta och ifrågasatte verksamheten som bedrivs där. Sus Andersson (mp) ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd svarade. Michael Steger fortsätter nu debatten.

Stadsdelen bör se över sina planer att lägga ner mötesplatserna

Det är med oro Rädda Barnen tar emot information om hur processen med mötesplatser för unga 16-19 år i Rinkeby-Kista har hanterats.

Vad gör de styrande politikerna för Järva?

De senaste månadernas skjutningar runt Järva har inte gått någon Järvabo förbi. Vårt område har utsatts för stora påfrestningar och det har skapat mycket sorg, oro och frustration. Men ändå lyser de styrande politikerna med sin frånvaro.

Våga ta snacket som förälder – porrfilter är ingen lösning

Till dig som är förälder och oroar dig för ditt barns internetanvändning.