Michael Makdissi Områdeschef Husby, Hembla

I en artikel på Nyhetsbyrån Järva riktas allvarliga anklagelser mot vår förvaltning, och specifikt mot den områdesförvaltning som jag leder. I Husby har vi totalt cirka 1500 lägenheter och det finns självklart exempel på situationer där vi gjort fel eller inte levt upp till den höga servicenivå som alltid är vår ambition att leverera.

Jag är också medveten om att det finns en historik med många ägarbyten och bristande förvaltning som går långt tillbaka i tiden. Jag beklagar detta. De gånger vi brustit är jag väldigt noga med att vi följer upp, ställer saker tillrätta och gör de åtgärder som krävs för att det inte ska ske igen.

Den bilden som förmedlas av oss i artikeln känner jag dock inte alls igen. Tyvärr innehåller artikeln också påståenden som inte stämmer, alternativt är det missuppfattningar, om vårt sätt att arbeta.

Renoveringarna fick gott betyg och bedömdes vara grundliga, väl genomförda och med bra kvalitet

För det första vill jag bemöta påståendet om ”fuskrenoveringar” av lägenheter. Vi är ett bolag som avser att äga fastigheterna för all framtid. Ett långsiktigt bolag har inga fördelar av att fuska när man ska rusta upp sitt bestånd. När vi renoverar och rustar upp vill vi göra det ordentligt, för om det inte blir rätt är det fortfarande våra fastigheter och vi som i så fall till slut ska genomföra åtgärder. Det vore en helt onödig kostnad och ett onödigt besvär för oss och våra hyresgäster att inte göra rätt från början. När vi har renoverat en lägenhet besiktigar vi den och säkerställer att den lever upp till kvalitetskraven. Skulle det vara så att det finns brister som hyresgästen senare upptäcker, ska dessa självklart åtgärdas. Det görs också, och vi dokumenterar noggrant alla åtgärder vi genomför. För en kort tid sedan tog vi in en oberoende ackrediterad besiktningsman för att besiktiga slumpvis utvalda renoverade lägenheter i Järva. Renoveringarna fick gott betyg och bedömdes vara grundliga, väl genomförda och med bra kvalitet. Självklart händer det att det blir fel ibland, men påståendet om systematiskt dåliga eller fuskgjorda renoveringar stämmer helt enkelt inte.

Det är svårt att bemöta lösa citat, men några av de tillfällen jag känner till beskrivs på ett sätt som ger intrycket av att fel inte åtgärdats eller kompenserats från vår sida. Ett exempel är garageporten som omnämns. Det stämmer att rörelsesensorn i en av våra garageportar var ur funktion vilket ledde till att två bilar fick skador i samband med passage. Detta åtgärdades och de som fick skador på sina bilar har fått ersättning för skadorna. Det är fel att låta påskina att vi inte skulle ha agerat eller kompenserat för skador.

Påståenden om att vi skulle nyttja svart arbetskraft eller renovera under nätter är allvarliga

När det kommer till renoveringar och påföljande hyresökningar vill jag vara tydlig med att vi alltid följer hyreslagen. Det går inte att påtvinga någon en renoverad lägenhet. I vissa fall har vi varit tvungna att renovera lägenheter efter exempelvis vattenskador. Då har vi erbjudit lediga lägenheter som i vårt fall ofta är renoverade, eftersom det är en viktig del av vårt arbete att rusta upp våra lägenheter. Efter önskemål från hyresgäster har vi också i vissa fall kunnat erbjuda orenoverade lägenheter som ett alternativ. Det är alltid upp till den som är hyresgäst att tacka ja eller nej till ett lägenhetserbjudande.

Påståenden om att vi skulle nyttja svart arbetskraft eller renovera under nätter är allvarliga. Det är helt i strid med våra avtal vi har med alla de underentreprenörer vi använder. Störande arbeten får inte genomföras på obekväma tider och brott mot detta leder till sanktioner i form av vite eller att vi helt enkelt säger upp avtalet. I våra avtal har vi också en uppförandekod där det uttryckligen står att den som är entreprenör åt oss är helt förbjuden att använda svart arbetskraft och avtalsenlig lön ska betalas till dem som arbetar för entreprenören.

Felanmälan om mögel och kalla lägenheter hanterar vi genom att följa upp med mätningar och åtgärdsplaner. Vid en felanmälan gör vi grundliga undersökningar kring detta och en oberoende fukttekniker skickas ut för att mäta och skriva en rapport med åtgärdsförslag. Anmäler någon att det är kallt, skickar vi en tekniker som mäter enligt ett särskilt protokoll. Vi har täta avstämningar med Miljöförvaltningen i Stockholms stad som också är väl införstådd med vårt sätt att arbeta med dessa frågor.

Jag ser väldigt allvarligt på uppgifter om otrevligt bemötande. Det är helt oacceptabelt om det förekommit. Våra hyresgäster är våra kunder och man ska kunna förvänta sig bra service och ett gott bemötande.

Jag är övertygad om att vi gör positiv skillnad i Järva

Slutligen vill jag uppmana den som är hyresgäst hos oss att göra en serviceanmälan till Hembla när man upplever fel eller brister i sin lägenhet. Tillsammans med den lokala Hyresgästföreningen har vi skickat ut ett flerspråkigt informationsbrev till våra hyresgäster om vikten av att serviceanmäla till oss när man önskar få ett fel avhjälpt. Det kan tyckas självklart, men tyvärr finns det krafter som aktivt uppmanar hyresgäster att inte serviceanmäla fel utan istället gå till hyresnämnden. I hyresnämnden avgörs tvister när hyresvärd och hyresgäst är oense. Är man som hyresgäst inte nöjd med hur vi hanterat ärendet har man bra möjlighet att få hjälp med sitt ärende via den lokala Hyresgästföreningen där man bor. Vill man ha ett fel åtgärdat är det dock till hyresvärden man i första hand bör höra av sig för att få snabbast hjälp.

Mitt ansvar som områdeschef är att erbjuda våra hyresgäster en god service och tillgänglighet samt att investera för att utveckla vårt område att bli ännu bättre. Vi har en nära och bra dialog med andra goda krafter i Järva. Vi är aktiva i Fastighetsägarna i Järva och gemensamt med övriga medlemmar i föreningen har vi lyckats sänka antalet inbrott och inbrottsförsök med 80% sedan 2014. Vi satsar också på bosociala insatser på egen hand och i samverkan med andra. Exempelvis anställer vi boende i våra områden som miljövärdar, vilket visat sig vara en framgångsrik metod för att lyfta hela stadsdelar. Vi har ett gott samarbete med de lokala hyresgästföreningarna och vi är den privata hyresvärd som lämnar näst flest lägenheter till Bostadsförmedlingen (818 st under 2020). På så sätt är vi med och hjälper Stockholm att möta bostadsbristen.

Detta, i kombination med god förvaltning, är ett arbete vi kommer fortsätta med även framåt. Vi arbetar hela tiden mot att förbättra och utveckla det vi gör. Jag är övertygad om att vi gör positiv skillnad i Järva.

Michael Makdissi
Områdeschef Husby, Hembla
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Clara Lindblom borde välkomna Hembla i Sveriges Allmännytta

Genom Hemblas och andra privata bostadsbolags associerade medlemskap i Sveriges Allmännytta kan vi tillsammans driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen. Ännu närmare samverkan mellan privata och allmännyttiga bolag kommer att gynna hyresgästerna och stadsdelarna där bolagen finns. Medlemskapet är inte ett kvitto på att man historiskt gjort allting rätt. Avstamp tas i att bolagen uppfyller kraven för medlemskap och den ambition de har framåt.

Hur ser de ansvariga för kollektivtrafiken på resenärerna?

 Lokaltrafik är till för att invånarna ska kunna resa, men utifrån det språk som både SL och trafikregionrådet Kristoffer Tamsons använder verkar de snarast anse att de resande är parasiter på systemet. De som inte kan blippa sina kort kallas plankare, som om de med flit undviker att köpa biljetten, och sägs “fuskåka”.

Trängseln på bussarna i Järva måste få ett slut!

I stora delar av Stockholms län är trängsel i kollektivtrafiken inte ett problem. Men det finns några linjer med fortsatt stor trängsel vissa tider. En sådan är linje 179 i Järva. Det är inte acceptabelt! 

Socialdemokraterna hårt kritiska mot Ole-Jörgen Perssons beslut

Beslutet att inte förlänga samarbetet, så kallade IOP med Folkets Husby är kortsiktigt och dumt. Tyvärr verkar det vara ideologi som styr och inte praktiska resultat för den moderatledda majoriteten.