Stoppa planerna på att begrava en världsunik park, skrev ett gäng discgolfsentusiaster förra veckan i DN. Med all respekt för discgolfsutövarna, men det finns faktiskt folk som drabbas värre än dem som kastar frisbee.

De skriver att Järva discgolfpark, som blev Årets park 2017 och anses vara världens bästa discgolfpark, har stor betydelse för deras idrott och betyder mycket för Stockholm som idrottsstad. Nu hotas parken på Granholmstippen på Järvafältet av att Stockholms stad vill bygga en begravningsplats på platsen.

För oss handlar det om vårt friluftsområde

Vi är kanske 70 000 människor, som bor runt Järvafältet. Det är vi som drabbas värst om de nuvarande planerna sätts i verket. För oss handlar det om vårt friluftsområde, där många av oss promenerar varje dag, där dagisbarn och skolklasser gör utflykter, där vi vintertid åker skidor och på våren hör den första lärkan och näktergalen överrösta bullret från E18, ser harar och rådjur och rovfåglar ryttla i skyn.

Granholmstippen är en gammal soptipp. Den är instabil och innehåller inte bara sprängsten från tunnelbanebyggena utan även massor från rivningen av Klara, asbest och kemiskt avfall, tunnor från färgfabriker och vanliga sopor som folk passade på att göra sig av med när det begav sig. Nu ligger allt detta bråte inkapslat och växtligheten på tippen bryter sakta ner gifterna. Man har beräknat att 10 000 lastbilslaster skulle behövas för att forsla iväg bortschaktad kontaminerad jord och 5 000 för att fylla på med ren jord om ”Öarna” ska bli av. Gifterna från tippen skulle spridas och hota grönlingen i Igelbäcken och bävrarna som bygga och bo där.

Jag har bott i Husby i snart 40 år och sett hur discgolfmänniskorna under de gångna decennierna skött sina banor och åstadkommit den vackra parken på Granholmstippen. Man kan förstå att någon tjänsteman från Kyrkogårdsförvaltningen tyckt att den lämpar sig för att vara kyrkogård.

Järvafältet kommer att bli en sönderkörd byggarbetsplats i flera år

Men det kontroversiella förslaget med “öarna” innebär att platsen förstörs. Det ska fällas tusentals träd, dras fram bilvägar och anläggas parkeringsplatser invid “öarna”. Järvafältet kommer att bli en sönderkörd byggarbetsplats i flera år. Nu är det ingen som har något emot en plats för kistbegravningar på Järvafältet. Den behövs.

Men det finns ett alternativ

Men det finns ett alternativ. Billigare, bättre, lättare att bygga. En ideell förening, Låt parken leva, har lanserat ett förslag de kallar FRED. De vill bygga begravningsplatsen på ett okontaminerat fält mellan tippen och Hästa gård. Fältet avvänds inte av friluftslivet. Det gömmer inget giftigt avfall. Stadens alternativ skulle ge 9000 gravar på 40 hektar. Björn Erdal på Låt parken leva, säger att alternativet FRED ger lika många gravar på 14 hektar. Man slipper bygga bilvägar kors och tvärs eftersom fältet ligger intill Akallalänken, som blir en lugn lokalgata när den så kallade Förbifarterna blir klar. Det finns till och med en busshållplats vid fältet.

Bra att borgarrådet Dennis Wedin välkomnar en dialog

Det är ju bra att borgarrådet Dennis Wedin välkomnar den dialog som nu inletts i elfte timmen. Men han verkar ändå hänga fast vid det så kallade öalternativet. Det vore ännu bättre om han tog del av de underlag och den miljöanalys som gjorts av det förslaget, innan han kastar in staden i ett ekonomiskt och miljömässigt oöverskådligt äventyr. Alternativet FRED skulle bli ett komplement till den vackra parken i stället för att förstöra den. 

Mats Leander, Husby
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Marknadshyra är ett socialt och demokratiskt haveri

De marknadshyror som regeringen har lovat januaripartierna att införa  är ett beställningsverk från fastighetsägare med stora vinster redan idag. Dessa nya steg mot mer marknadshyror innebär ett nytt historiskt svek mot alla Sveriges hyresgäster. 

Avspärrningar kring Husby gård reser frågor

Strax före helgen kom det bilar och la av staket på tomten där tidigare dagiset Smultronstället låg, mellan Trondheimsgatan 46 och Oslogatan 32. På fredagen var hela tomten avspärrad med en gata på gräsmattan ända ner till Husby gård. Där fortsätter staketen runt ett stort sammanhängande område på Husby gård från gräsmattan ända fram till gårdsbyggnaderna. Två smärre områden på södra sidan av gångvägen ner mot grillplatsen är också inhägnade.

Inte bara Hjulsta grundskola

Jag läste om problemen i Hjulstaskolan som ni skrivit om och hur föräldrar, och även lärare, kämpar för en bättre skola, men att de möter motstånd på grund av en problematisk ledning. Därför vill jag uppmärksamma er på en liknande problematik på Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby (även Rinkebyskolan).

Plaskdammen utan vatten hela sommaren

Nydalsparken i Tensta är lämnad åt sitt öde.  Plaskdammen är utan vatten…