När Familjebostäder installerar solceller på sina fastigheter är det med Rinkeby som förebild. Bakgrunden är ett hållbarhetsprojekt som satte Järva på solcellskartan. Nu har det utvärderats och fler hus kommer få solpaneler som genererar miljövänlig el.

Järva är ett av de solcellstätaste områdena i landet med över 10 000 kvadratmeter solceller monterade på tak till hyreshus och idrottshallar. Bara i Rinkeby finns 3900 kvadratmeter med solceller som driver den allmänna belysningen, hissar och ventilation i hyreshusen.

Satsningen inleddes 2014 med projektet Hållbara Järva som var ett samarbete mellan Stockholms stad, Familjebostäder, Svenska bostäder och Fastighetskontoret, inom ramen för Järvalyftet. Då monterades solceller på ett 40-tal hus i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby. Projektet har nu utvärderats och Familjebostäder är i färd med att montera solceller på flera av sina fastigheter i andra stadsdelar, med Rinkeby som förlaga.

Rinkeby har väldigt bra förutsättningar för solpaneler

– Rinkeby är den enskilt största satsningen vi har gjort och där ligger vår referensanläggning. Det beror på att Rinkeby har väldigt bra förutsättningar för solpaneler. Det är höga hus utan något som skymmer dem och taken vetter mot söder, säger Helena Ulfsparre som är miljöchef på Familjebostäder.

De nya solcellerna som Familjebostäder kommer att sätta upp hamnar på hus i Älvsjö, Årsta och på Södermalm, både nyproducerade och befintliga fastigheter. En grundförutsättning är att de ska vara lönsamma så att fastighetsägaren kan sänka sina elkostnader. Inga hyreshöjningar är kopplade till installationen av solcellerna, vare sig i Järva eller på den södra sidan av staden.

I Järva har solcellerna periodvis varit så effektiva att de genererat ett överskott av el. Det har Familjebostäder löst genom att sälja vidare den el som de inte använder till det allmänna elnätet, men förhoppningen är hyresgästerna ska kunna använda den lokalproducerade elen istället.

Inga hyreshöjningar är kopplade till solcellerna

– Vi vill kunna skicka ut överskottselen till våra hyresgäster så att de kan välja att koppla sig till ett sådant avtal. Men det är en teknisk problematik och det finns en del juridiska hinder. Vi har inte kommit fram till hur vi ska hantera det ännu, säger Helena Ulfsparre.

I väntan på att kunna tillhandahålla elavtal till sina hyresgäster utreder Familjebostäder möjligheten att  bygga el-laddplatser för bilar dit överskottet kan gå. Helena Ulfsparre menar att  det finns en efterfrågan i Järva och att de har tagit emot önskemål från boende i området som vill kunna ladda sina elbilar.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Nyhetsbyrån Järva – todobbaadkii ina dhaafay

Vecka 22. Här kommer en nyhetssammanfattning på somaliska av vad Nyhetsbyrån Järva har rapporterat om under veckan som gått. Redaktör är Fatuma Abdullahi Mohamed.

Tibble gymnasium Campus Kista är ett nytt gymnasium i Järva

Tibble gymnasium Campus Kista är ett nytt gymnasium i Järva. – Vi har ägnat ett år till att skräddarsy arbetssätt och pedagogik, säger skolans rektor José Calvo.

Nyhetsbyrån Järva – todobbaadkii ina dhaafay

Vecka 15. Folkhälsovetaren Fatuma Abdullahi Mohamed ger här en kort sammanfattning på somaliska av artiklarna i Nyhetsbyrån Järva under veckans som gått.

Elavbrott i delar av Tensta

Tensta centrum och stora delar av Tensta hade ett elavbrott i en och en halv timme under måndagen. I tunnelbanan stod trapporna stilla och bara reservbelysningen fungerade.