Förvaltningen i Spånga-Tensta föreslår att Fryshuset Husby tar över driften av Tensta Community Center. Fryshuset får 2 miljoner i år och 3 miljoner 2019.
– Verksamheten bör naturligtvis upphandlas, säger Ole-Jörgen Persson, M, nämndens vice ordförande. Det verkar inte gå rätt till.

Två förslag till beslut, som rör Tensta Community Center, TCC, finns på dagordningen till nämndmötet i Spånga-Tensta den 23 augusti:
Ansvaret för TCC föreslås övergå från utbildningsförvaltningen till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Men stadsdelsförvaltningen ska omedelbart lämna över ansvaret för driften av TCC till Fryshuset Husby. Om nämnden beslutar i enlighet med förslaget kommer Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ingå IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, med Fryshuset Husby. Det skulle innebära att Fryshuset får 5 miljoner för att under 2018-2019 driva verksamheten.

Bör inte en sådan här verksamhet upphandlas i konkurrens? Det handlar om mycket pengar.
Nej, det tycker inte Sus Andersson, MP, ordförande i nämnden:
– Om det hade varit drift av en traditionell fritidsgård, då borde det ha upphandlats. Fryshuset erbjuder en väsentligt utökning och förstärkning av verksamheten. Därmed är det inte en traditionell upphandling i det här fallet.

Vi vill återupprätta de gamla idéerna kring Tensta träff

Men varför öronmärkta pengar till Fryshuset? Finns det inga lokala föreningar i Tensta som arbetar med trygghetsarbete?
– Jo, det är klart att det gör, säger Sus Andersson. Det finns flera organisationer med bra idéer, som vi vill ta vara på. Därför kommer Miljöpartiet föreslå att idén utvecklas. Vi vill se att TCC blir ett allaktivitetshus, en plats där invånare, föreningsliv och samhällsinstitutioner kan mötas för att utveckla stadsdelen. Vi vill återupprätta de gamla idéerna kring Tensta träff. De pengar som vi nu fått till Fryshuset är en del, och en verksamhet som riktar sig till ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Men vi har ju en stadsdel som består av så många fler.

Det var i februari i år som Stockholms stads majoritet beslutade att satsa tio miljoner i ett samverkansprojekt med Fryshuset för att öka tryggheten i Järva. Fem miljoner till Rinkeby-Kista och lika mycket till Spånga-Tensta.
Ole-Jörgen Persson, M, vice ordförande i stadsdelsnämnden, är skeptisk till förslaget.
– Jag upplever, att det här är något som staden har bestämt att vi ska genomföra, och det är olyckligt. Behov, och uttryck för behov, måste komma underifrån, inte tvärtom.

Men nu går alla pengar till en enda aktör, Fryshuset.

I handlingarna från kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari står det dessutom: ”Det handlar om att möjliggöra utökat stöd till civilsamhälle och lokalt föreningsliv samt förstärkt fältassistentverksamhet.” Men nu går alla pengar till en enda aktör, Fryshuset.
– Jag har inget emot Fryshuset, säger Ole-Jörgen Persson. Men det verkar inte gå rätt till. Ska man ha den här verksamheten, då ska flera aktörer bjudas in att vara med i en upphandling.

Kerstin Gustafsson Figueroa

FAKTA:
Tensta Community Center, TCC, har 2008-2018 bedrivit fritidsverksamhet på eftermiddagarna för unga mellan 16-20 år i Tensta gymnasiums lokaler. Under årens lopp har där anordnats olika aktiviteter, som läxläsning, studier i körkortsteori, dans och olika typer av friluftsliv.
– Vi har funnits här för gymnasieeleverna, säger Maria Zahir, verksamhetsansvarig och idag enda anställd på TCC. Vi har velat ge eleverna ett sammanhang och inge framtidshopp.
Idag finns TCC i Kämpingeskolans lokaler. Hösten 2019 tros Campus Tensta kunna öppna i Tensta gymnasiums lokaler, och då ska TCC flytta tillbaka dit.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Gratis simskola i Järva i sommar

Ett gäng ledare i Unga Örnar i Akalla och Husby tillsammans med andra planerar för en kommande gratis simskola i sommar. Anders Österberg som också är socialdemokratisk riksdagsledamot, är en av dem som ligger bakom initiativet.

Nu har breven med ”erbjudandet” kommit till hyresgästerna

Runt om i Stockholms förorter får 12 644 hushåll nu i dagarna…

”Hastigheten på Rinkebystråket ska justeras”

Blir det några trafikljus vid övergångsstället på Rinkebystråket, trafikborgarråd Daniel Helldén? – Vi ska titta lite på det där övergångsstället och vi gör en generell översyn av trafiksäkerheten.

Eritreanska ortodoxa kyrkan får inte vara kvar i Akalla

Eritreanska ortodoxa kyrkans församling Santa Maria får inte längre bedriva verksamhet i…