Nawroz Zakholy, foto av Joel Nilsson

Tensta konsthall kommer under hösten hålla två konstutbildningar för unga från gymnasieåldern upp till 25 år.
– Poesin som konstform har en superviktig roll i samhället, säger poeten Nawroz Zakholy som leder en av kurserna.

Tanken med utbildningarna är att underlätta för ungdomar som inte har en självklar ingång till konst- och litteratursammanhang att söka sig vidare till högre studier.

Nawroz Zakholy och bibliotekarien Marianella Monzon leder en av av kurserna, som riktar sig till unga som vill lära sig mer om litterära konstuttryck.   

– Vi kallar kursen ”Att läsa och bli läst”. De flesta kurser som finns redan handlar om att skriva, men vad är vårt skrivande om vi inte har någon som läser? Vi kommer att skriva också, men fokusera mycket på läsande.

Vad är vårt skrivande om vi inte har någon som läser?

Kursen hålls i samarbete med Tensta bibliotek tre fredagar och tre lördagar under hösten. Förutom att skriva och läsa poesi kommer deltagarna även få tillfälle att träffa etablerade poeter och skribenter.

– Vi kommer att läsa texter på teman som identitet, arv och det egna språket. Både av poeter som är verksamma här och nu och av andra som inte finns närvarande på samma sätt. Det mesta är poesi, men kursen är ganska formbar och vi kan lägga in de texter som deltagarna själva säger att de vill läsa.

Nawroz Zakholy nämner Mona Monasar, Judith Kiros och Yolanda Bohm som exempel på poeter vilkas verk kommer läsas under kursen. Tre unga, svenska, litterära konstnärer som alla ingår i den nya vågen av populär poesi.

–  Äntligen har poesin fått den betydelse och kraft som den förtjänar. Vi vill se till att hålla kvar den där och inte låta det bli en övergående trend. Poesin kommer alltid behövas och den kommer att lyftas mer på Tensta konsthall framöver.

Tanken med Konstskolan är att öppna dörrarna till konstens olika rum

Den andra kursen är en kvällskurs med titeln ”Konstskolan” som leds av Fathia Mohidin. Tanken med Konstskolan är att öppna dörrarna till konstens olika rum som ateljéer, museer, gallerier och konstskolor och kursen kommer att avslutas med en gemensam utställning.

Sista ansökningsdag för de båda kurserna är den 15 september.

Anna Nygård
Foto: Joel Nilsson

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Länsstyrelsen avslår bygglov på begravningsplatsen

Länsstyrelsen avslår ansökan om bygglov för ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats. Men det kommer inte innebära några förseningar, säger Annelie Sjöström, kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen. – Nej, projektet följer tidplanen. 

Tygtryck och en kille på Livstycket

Inne hos Livstycket i Tensta centrum står Alexander Amanuel och trycker tyger.…

”Vi är många som inte får sommarjobb i år”

I år sökte 1598 ungdomar sommarjobb i Rinkeby-Kista, men bara 1110 får jobb.   – Jag fick inget sommarjobb i år, och många av mina kompisar inte heller, säger Halima Mohamed, 18 år.

Ont om p-platser vid Järvabadet

Järvabadet är dimensionerat för 3 000 besökare – per dag. Badet har planerats i 40 år och när det är klart finns det inte en enda parkeringsplats!? Så skrev Karin Ploen, ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för Fi, till Stockholms stad. Nyhetsbyrån Järvas reportrar gick till Järvabadet för att undersöka saken.