Under mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fick nämndens ordförande Benjamin Dousa, M, hård kritik för att han fattat viktiga beslut på egen hand och dessutom för att ha smutskastat förvaltningens personal i media.

Stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld inledde den öppna delen av mötet med att informera om de nya skärpta råd som gäller för att minska spridningen av corona. Efter några korta rapporter om kommande trygghetsvandring och interna kurser, så lämnade hon över till David Norling som på Skype redogjorde för den översyn som gjorts av stadsdelens träffpunkter; Ungdomens Hus och Reactor. Det är den rapport som kommit fram till att Ungdomens Hus och Reactor ska stängas. 

– Vårt uppdrag var att utreda träffpunkterna, göra en översyn och ge förslag till en utveckling av en ny verksamhet framöver, sade David Norling.

Ett otydligt uppdrag och svagt ledarskap

Konsulterna som gjort översynen anser att Ungdomens Hus och Reactor haft ”ett otydligt uppdrag och svagt ledarskap”.
– Det finns ett glapp mellan träffpunkterna och förvaltningen och politiken.

De har gjort jämförelser mellan stadsdelens träffpunkter och liknande verksamhet i andra delar av landet. Och konsulterna rekommenderar ”nytag i ljuset av tydliga mål”.
– Det behövs ett nära ledarskap med tydligt ansvar för målbilden och som kan samarbeta med förvaltningen. Det behövs fler kompetenser hos personalen, de ska vara förebilder.

Han menade också att det finns en ”risk om personalen har lokal förankring” och det behövs en jämnare könsfördelning bland personalen.

Vi fick läsa i DN att majoriteten stänger de här gårdarna

Efter avslutad dragning blev ordet fritt. Elvir Kazinic, S, tackade för informationen och konstaterade att frågan inte har behandlats i nämnden än.
– Vi fick tyvärr läsa i DN att majoriteten stänger de här gårdarna och personal avskedas utan att någon av oss varit informerad om det. Facket har inte heller varit inblandat och de fick inte heller delta här ikväll.

Inför mötet hade Vänsterpartiet ställt en rad frågor om hur ärendet med Ungdomens Hus och Reactor har skötts. De ville få svar på varför ordförande i stadsdelsnämnden väljer att gå ut med information om att ändring kommer ske av verksamheterna Reactor och Ungdomens hus innan nämnden fått ta del av handlingarna.

Varför kan konsulten vara med på länk och inte facket?

– Vi undrar hur man kan gå ut med ett förslag till beslut om nedläggning till allmänheten innan MBL-process är klar och inga formella beslut är fattade? Vi bryter mot kommunallagen här ikväll. Varför kan konsulten vara med på länk och inte facket, frågade Veronica Stiernborg.

Nämndens ordförande, Benjamin Dousa, M, försvarade sig:
– Det är majoriteten som äger beslutet när besluten ska fattas. När förra majoriteten beslutade om Community Center gick Mia Päärni ut i media meddelade vad som skulle hända, utan att vi andra visste något. Det är helt enkelt så det fungerar. Jag har inte sagt att beslutet är fattat, men det är matematiskt enkelt att se vilket beslut som kommer att fattas.

Om de anställda håller de kriminella bakom ryggen, då har vi problem

När det gällde påståendena om att ordföranden smutskastat personalen, så gav Dousa sin syn på saken.
– Det är få frågor som upprört polisen så mycket som hur djupt kriminella hållit till på Reactor och Ungdomens Hus. Det har varit återkommande problem i flera års tid. Om man som anställd bjuder kriminella på lazer game med skattebetalarnas pengar. Om de anställda håller de kriminella bakom ryggen, då har vi problem.

Veronica Stiernborg påpekade att även polisen har ett ansvar.
– Det finns ett problem hos polisen, hur ungdomar och andra blir behandlade här och på andra ställen i Sverige. Det är något vi alla vill komma ifrån och en fråga som är viktig att lyfta. Det hade varit ett ypperligt tillfälle att ha facket här idag, nu när vi pratar om personalen så får de inte vara här. Det är fan inte okej. Det får inte gå till på det här sättet, sade hon.

Det finns riktiga hjältar bland personalen

 – Ingen annan politiker går ut på det sättet som du gör. Du säger tydligt att verksamheterna läggs ner och att personalen ska avskedas. Personalfrågor är inte politikernas ansvar. Det är inte ditt jobb. Det finns riktiga hjältar bland personalen. Finns det problem så ska vi lösa dem. Den bild du målar upp stämmer inte, sade Elvir Kazinic.
Han vände sig också till de andra partierna i majoriteten:
– Jag kan inte tro att ni står bakom det som Benjamin Dousa säger. Han manipulerar er. Här bryter ni mot lagen. Facket fick inte vara med även om de har rätt till det. Det här är populism. Upp med er!

Miljöpartiet hade inga invändningar utan var nöjd med hur ärendet hanterats

Men Miljöpartiets Martin Michel hade inga invändningar utan var nöjd med hur ärendets hanterats.
– Vi har fått föredömlig information om det som ska hända och vi är helt eniga inom majoriteten i den här frågan.

Även Janina Fond, SD, var nöjd och uppmanade Centern och Liberalerna att visa var de stod.
– Benjamin, du har mitt fulla stöd. Ta tillfället i akt och tala om att vi är många här ikväll som stöder Benjamin Dousa.

Elvir Kazinic konstaterade att SD alltid röstar med den blå-gröna majoriteten.

– Det finns ingen anledning att rösta på er sida, svarade Janina Fond med eftertryck.

Veronica Stiernborg replikerade snabbt:
– Det är den här sidan mycket glad för.

Det formella beslutet om träffpunkternas framtid fattas på nästa nämndmöte.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Fler solceller efter lysande exempel i Järva

När Familjebostäder installerar solceller på sina fastigheter är det med Rinkeby som förebild. Bakgrunden är ett hållbarhetsprojekt som satte Järva på solcellskartan. Nu har det utvärderats och fler hus kommer få solpaneler som genererar miljövänlig el.

Konsten att slåss mot drakar – liten lokaltidning vs stora mediehus

I år kommer ett statligt stöd för att stärka den lokala journalistiken att delas ut. Konkurrensen om pengarna är hård. Mer än 30 företag har sökt; flera stora tidningshus med hundratals anställda som omsätter miljarder.Men även Nyhetsbyrån Järva har sökt mediestöd.

En chans för de unga som samhället tappat bort

I Stockholm finns drygt 15 000 unga människor, som varken arbetar eller studerar.…

Iftar i byn med teater, poesi och kort om Malcolm X

Förenade Unga var värdar första fredagen i ramadan när fastan bröts i Rinkeby Folkets Hus. – Här finns en känsla av gemenskap, när vi träffas bortom sociala medier, sade Rashid Musa, som var inbjuden att föreläsa om Malcolm X.