Husbyrådet vill bli husbybornas parlament, ett forum för att kunna påverka området de bor i.
– Vi vill hitta nya vägar till inflytande och delaktighet. De vägar som finns idag räcker inte till, säger Atusa Rezai från Folkets Husby.

Under februari kommer de att genomföra en rad dialogmöten på dag- och kvällstid för att få hjälp att forma det som ska bli Husbyrådet. Mötena är både digitala och fysiska och alla bjuds in; föreningsrepresentanter och husbybor utan förening. 

– På de första fyra mötena presenterar vi hur vi har tänkt kring medborgarinflytande och diskuterar olika förslag, och på de sista fyra mötena ska vi försöka konkretisera arbetet. Alla som vill kan vara med hur många gånger de vill, säger Atusa Rezai.

Vi vill visa hur husbybornas organisering har kunnat påverka samhället

Arbetet bedrivs i samarbete med Rädda Barnen, ABF Stockholm och i dialog med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Region Stockholm.

– Vi är med för att ungdomarnas röster ska höras. Vi vill ordna hearings om barns rättigheter och ge unga verktyg i opinionsbildning, säger Are Karim från Rädda Barnen.

Nader Attiyah från ABF Stockholm vill bland annat utbilda om Husbys historia och om hur Stockholm Stad och Region Stockholm arbetar.
– Vi vill vill stärka människors rätt till inflytande och visa hur husbybornas organisering har kunnat påverka samhället. Vi måste lära av historien,

Arbetet med att skapa ett boenderåd i Husby inleddes i höstas, men tanken om ett boenderåd har funnits längre än så. 2019 genomfördes en rad gruppsamtal och djupintervjuer i området, som sedan publicerades i rapporten Organiseringens oaser. Nu fortsätter det arbetet och går in i en ny fas.

Det är vårt ansvar att göra något

– Vårt arbete är kopplat till vår historia och områdets organisering. Det har förts en lång rad samtal här i huset om inflytande och delaktighet, säger Faisal Muse från Folkets Husby.

– Husby behöver hitta nya sätt till delaktighet, vi hör det varje dag. Det är vårt ansvar att göra något. Vi måste försöka samla den kraft som finns, säger Atusa Rezai.

Det är tänkt att Husbyrådet ska bli ett oberoende boenderåd, där elva husbybor väljs in under första året. Ledamöterna kan vara från 16 och år uppåt.

– Exakt hur valet ska gå till och genomföras är sådana frågor vi tänker diskutera med föreningar och alla intresserade nu under februari. Vi kommer att sträva efter att få en så bred representation som möjligt, säger Atusa Rezai.

Tanken är att bygga upp ett samarbete med andra sociala initiativ

Husbyrådet ska diskutera vad de boende i Husby tycker om olika politiska förslag. Tanken är att bygga upp ett samarbete med andra sociala initiativ och gemensamt föra fram idéer om ett bättre Husby. Ambitionen är att bli en formell remissinstans i stadsdelen, men också till andra facknämnder och Region Stockholm. Arbetet är långsiktigt och ska växa organiskt. 

– Det finns en grundförståelse mellan oss, förvaltningen och Region Stockholm om att delaktigheten måste förstärkas. Nu hoppas vi fortsätta med samma förståelse och jobba närmare, säger Faisal Muse.

Husbyrådet har tre huvudsakliga uppgifter; skapa möten mellan de boende i Husby och beslutsfattare, de ska genomföra undersökningar och omröstningar som kan bredda beslutsfattarnas underlag och de ska skriva yttranden och uttala sig om beslut som rör Husby.

Nu har de mejlat föreningar i området, gått ut i sociala media och i direktkontakt med husbyborna bjudit in till detta arbete.

Ojämlikheten ökar och konsekvenserna är förödande

Men Husby är redan ganska föreningstätt, behövs det en ny organisation till? Det är alla fyra övertygade om. De anser att Husby är långt ifrån mättat av folkbildning och organisering.

 – Ojämlikheten ökar och konsekvenserna är förödande. Det finns en distans mellan boende och beslutsfattare, och den måste vi bryta. Många livsviktiga frågor drivs av andra organisationer och föreningar, och vi hoppas nu kunna kroka arm och gemensamt driva frågor, belysa fler frågor och engagera flera. 

Förhoppningen är att Husbyrådet ska ha en annan bredd, och samla unga och gamla.

 – Här ska vi kunna brinna för olika frågor, ha olika erfarenheter av organisering och åsikter om vad som är bäst för Husby, men det vi har gemensamt är omtanken om Husby och förståelsen för Husbys historia, säger Atusa Rezai.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Digitala möten via Zoom
3/2 kl 17.30-19.00
10/2 kl 15.00-16.30
17/2 kl 17.30-19.00
24/2 kl 15.00-16.30

Möten på Folkets Husby (max 8 personer)
4/2 kl 17.30-19.00
11/2 kl 15.00-16.30
18/2 kl 17.30-19.00
25/2 kl 15.00-16.30
 
För att delta på fysiska och digitala möten, anmäl dig med namn, telefon och mejl till Atusa Rezai, processledare på Folkets Husby, eller skriv upp dig på listan i receptionen på Folkets Husby. Länk till digitala möten kommer att skickas ut i samband med din anmälan.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Ibland måste man göra det man inte vågar”

– Vi har i alla tider gått ihop för att kämpa för våra rättigheter. Så gjorde människor förr, och vi borde göra samma sak idag.Lena Ericson Höijer, som skrivit boken ”Vi organiserar oss – från Sundsvallsstrejken till idag”, föreläser i Järva Folkets Park imorgon.

Ny secondhand öppnar i Erikshjälpens gamla lokal

Glada nyheter för alla som sörjde nedstängningen av Erikshjälpens stora secondhandbutik i Spånga är att det snart öppnar en ny butik i lokalerna. Just nu pågår renovering, och den 19 mars slår Skyddsvärnet secondhand upp portarna.

Nu lättas riktlinjerna för vaccinerade – får kramas

Nu får personer som har fått sin första vaccindos krama och träffa andra människor inomhus, och gemensamma aktiviteter inom äldrevården återupptas. Samtidigt är smittspridningen fortsatt hög i Sverige och ingen vikande trend syns på nära håll.

Ikväll utses Ortens bästa poet!

I eftermiddag börjar finalen i Ungdomens Hus i Rinkeby. Åtta finalister kommer…