skärmdump på det digitala nämndmötet i Spånga-Tensta
Spånga-Tensta stadsdelsnämnds möte.

Sammanträdena i Spånga – Tensta stadsdelsnämnd går numera i en rasande fart. Ordförande Annika Fribergs stämma hörs oavbrutet.” Kan vi gå på förvaltningens förslag till beslut? Jag finner så!”
Och så klubban i bordet och över till nästa punkt.

Sammanträdet började 18.00. Av de 24 punkter som fanns på dagordningen till den öppna delen av mötet blev det stopp vid två tillfällen.

Punkt 5 behandlade den motion som vänsterpartiet har lagt i kommunfullmäktige, om att skapa ett kultur- och föreningscentrum i Tensta gymnasium och Tensta träff. En motion som ligger i linje med den skrivelse som V, S och Fi tidigare fört fram i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Förvaltningen hänvisade därför i sitt svar till vad de hade svarat på den skrivelsen. ”Förvaltningen delar intentionerna i motionen om behovet av en hållbar utveckling av området för att öka tryggheten i och attraktiviteten av området.” Inte mycket mer än så.

I Rinkeby-Kista kan medborgarna skicka in skriftliga frågor till nämnden, men det kan man inte i Spånga-Tensta 

– Kan vi gå på förvaltningens förslag till beslut? Jag finner så!
På den här punkten reserverade sig oppositionen.

SD har i kommunfullmäktige motionerat om att anlägga fler koloniområden, och motionen kom på remiss till Spånga-Tensta. Förvaltningen delade motionens andemening, men menade att det finns ”praktiska och ekonomiska svårigheter” som försvårar en implementering av motionens förslag. Här var det SD som reserverade sig.

Annars klubbades dagordningen igenom endast med enstaka kommentarer. Det går undan. I Rinkeby-Kista kan medborgarna skicka in skriftliga frågor till nämnden, men det kan man inte i Spånga-Tensta. Någon diskussion om även Spånga-Tensta ska ge sina medborgare samma möjlighet fördes inte.

Till nästa nämnd vill jag få information om Sociala insatsgruppens arbete

Avslutningsvis bad Rashid Mohamed, V, om ordet:
– De senaste tiden har dödsskjutningarna ökat i vårt område, i Stockholm och i Sverige. Till nästa nämnd vill jag få information om Sociala insatsgruppens arbete och hur man arbetar med dem som vill lämna kriminaliteten.

Ordförande Annika Friberg, M, vände sig direkt till den avgående stadsdelsdirektören:
– Kan vi ta med oss den frågan, Toni?
– Absolut. Det är taget.

Toni Mellblom, som slutar som stadsdelsdirektör efter mindre än ett år, och går över till Rinkeby-Kista istället, tackades av. Han lämnar över till Victoria Callenmark, som varit biträdande stadsdelsdirektör sedan 2019. Nämndens ledamöter hann också hurra för Anna Birgersson, nämndsekreterare, som nyligen fyllt år.

Och 18.24 var det öppna mötet slut.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Spånga-Tenstas stadsdelsdirektör tar över i Rinkeby-Kista

Stadsdelsdirektören Toni Mellblom slutar i Spånga-Tensta efter mindre än ett år. – Ja, men han flyttar inte så långt. Han blir ny stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, säger Annika Friberg, M, ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd.

Färre än väntat besökte vaccinationsbussen

När Nyhetsbyrån Järva besökte Region Stockholms vaccinationsbuss på filmfestivalens område, satt det några personer och väntar på att få sin första eller andra dos. En man står lite vid sidan av och väntar på sitt barnbarn, som är på väg att möta honom vid bussen, för att få sin första dos. – Ungdomar kanske inte riktigt kommer sig för att gå in i appen och boka en tid, då är det här med drop-in en jättebra idé, säger han.

Järvabadet öppnas senare i år

Järvas nya utomhusbad är färdigbyggt men invigningen får vänta. För att minska risken för smittspridning skjuts öppningen upp. Kanske till senare i sommar.

Gratis simskola i Järva i sommar

Ett gäng ledare i Unga Örnar i Akalla och Husby tillsammans med andra planerar för en kommande gratis simskola i sommar. Anders Österberg som också är socialdemokratisk riksdagsledamot, är en av dem som ligger bakom initiativet.