Strukturell rasism och diskriminering genomsyrar vårt samhälle. Detta måste stoppas, och det är genom politik och rättsväsende som medborgares möjlighet till förändring och upprättelse ska säkras.

Bara det senaste året har vi läst rapporten om hur afrosvenskar diskrimineras på arbetsmarknaden och fått se hur polis återkommande stoppar personer enbart på grund av deras utseende. 

Ett 12-årigt barn har utsatts för övervåld av ordningsmakten. Föräldrarna visar på den av oss som samhälle överenskomna vägen att få upprättelse – genom vårt rättsväsende. Så vad händer med medborgarnas och framför allt barnens förtroende för det när åklagaren inte bara lägger ner fallet mot ordningsvakten i Kista Galleria? Och dessutom menar att det utsatta barnet själv bär skulden för våldet det utsatts för?

Vi vet att allmänheten sällan har överseende med barn som rasifieras och att det framförallt är vita barns beteenden som legitimeras med ålder. Detta blir smärtsamt tydligt när ordningsvakten valde att bruka skadligt våld mot barnen i Kista Galleria och i det rättsliga efterspelet.

I samband med övervåldet mot barnen i Kista lämnade Vänsterpartiet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd in förslaget att förvaltningen skulle kontakta Securitas för att de skulle ta fram en åtgärdsplan som förhindrar att händelser likt den ovan uppstår, samt ett rapporteringssystem där ingripanden mot barn dokumenteras och följs upp. Vi föreslog även att stadsdelsförvaltningen skulle tillhandahålla ett liknande system, där medborgare i Järva kunde rapportera om ordningsvakter som brukat övervåld i vår stadsdel. Inget av de övriga partierna ville stödja förslagen.

Vuxna och barn i vårt område har all rätt att behandlas utan rasism och diskriminering. Vi kräver att de folkvalda ser till att befolkningen i Järva får del av rättssäkerheten.

Veronica Stiernborg, ersättare (V) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Julia Söderblom Arce, ordförande Vänsterpartiet Kista
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Lunchcheck till eleverna blir stöd åt lokala företagare

Hyresgästföreningen och Unga Örnar föreslår gemensamt att Stockholms Stad ska subventionera gymnasieelevers skolluncher och samtidigt stödja det lokala näringslivet i Stockholm Stad.

Ställ upp för din ort! Flagga gult!

Som vi alla vet befinner sig många människor just nu i mycket svåra situationer på grund av corona-krisen och som alltid drabbas områden som Järva hårdast. Våra tankar går först och främst ut till alla som har förlorat sina nära i denna svåra tid.

Vart ska vi ta vägen om allmännyttans säljs?

Vi i Husby socialdemokratiska förening har starkt reagerat mot den nya majoritetens beslut i Stadshuset där den grönblå majoriteten öppnat upp för att hyresrätter kan omvandlas till bostadsrätter för att säljas till hyresgästerna. Och även för att hyresrätter kan säljas till privata värdar. 

Dags att hyresgästerna säger ifrån

Inför hyresförhandlingarna 2021 krävde Hyresgästföreningen Järva noll hyreshöjningar. Fastighetsägarnas krav var 2,75 %. Det kan vara nödvändigt med en viss hyreshöjning för att klara av löpande utgifter, men nu lever vi i en tid när människor har det svårt och då borde man visa solidaritet med sina hyresgäster och avstå från hyreshöjningar. Solidariteten uteblev men Hyresgästföreningen lyckades genom förhandlingar pressa ned ökningen till 1,75%.