Strukturell rasism och diskriminering genomsyrar vårt samhälle. Detta måste stoppas, och det är genom politik och rättsväsende som medborgares möjlighet till förändring och upprättelse ska säkras.

Bara det senaste året har vi läst rapporten om hur afrosvenskar diskrimineras på arbetsmarknaden och fått se hur polis återkommande stoppar personer enbart på grund av deras utseende. 

Ett 12-årigt barn har utsatts för övervåld av ordningsmakten. Föräldrarna visar på den av oss som samhälle överenskomna vägen att få upprättelse – genom vårt rättsväsende. Så vad händer med medborgarnas och framför allt barnens förtroende för det när åklagaren inte bara lägger ner fallet mot ordningsvakten i Kista Galleria? Och dessutom menar att det utsatta barnet själv bär skulden för våldet det utsatts för?

Vi vet att allmänheten sällan har överseende med barn som rasifieras och att det framförallt är vita barns beteenden som legitimeras med ålder. Detta blir smärtsamt tydligt när ordningsvakten valde att bruka skadligt våld mot barnen i Kista Galleria och i det rättsliga efterspelet.

I samband med övervåldet mot barnen i Kista lämnade Vänsterpartiet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd in förslaget att förvaltningen skulle kontakta Securitas för att de skulle ta fram en åtgärdsplan som förhindrar att händelser likt den ovan uppstår, samt ett rapporteringssystem där ingripanden mot barn dokumenteras och följs upp. Vi föreslog även att stadsdelsförvaltningen skulle tillhandahålla ett liknande system, där medborgare i Järva kunde rapportera om ordningsvakter som brukat övervåld i vår stadsdel. Inget av de övriga partierna ville stödja förslagen.

Vuxna och barn i vårt område har all rätt att behandlas utan rasism och diskriminering. Vi kräver att de folkvalda ser till att befolkningen i Järva får del av rättssäkerheten.

Veronica Stiernborg, ersättare (V) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Julia Söderblom Arce, ordförande Vänsterpartiet Kista
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Sälj inte mark till Hembla!

Stockholms stad säljer en del av Svenska Bostäders mark i Husby centrum till Hembla. Det är att motarbeta det arbete som görs lokalt för att få ett tryggt och bra boende.

Vi kan inte vänta – det handlar om att rädda liv

Vi kräver extraordinära krisåtgärder nu, för att begränsa krisens  omfattning. Vi kan inte vänta. Vi efterlyser en samordningsgrupp som agerar på ett effektivt sätt mot pandemins negativa konsekvenser i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Ta tillvara ungdomarnas engagemang

Just nu pågår en översyn avseende träffpunkter som Ungdomens hus och Reactor av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. En översyn som väcker engagemang hos de ungdomarna som deltar i verksamheten. Som forskare inom området skola, fritid och ungdomar kan vi inte annat än imponeras när ungdomar engagerar sig i frågor som rör deras liv och rättigheter.

Ojämlika levnadsvillkor blir tydliga under pandemin

Sverige drabbas just nu av Coronapandemin.  Värst drabbade är de så kallade utsatta områdena och våra äldreboenden. Varför?