Järvas friskolor samarbetar för att lära av varandra

En gång i månaden träffas rektorerna för friskolorna i Järva.
– Vi vill ta fram de gemensamma nämnare vi har i vårt arbete och sprida den kunskapen till alla skolor i området, säger Amir Sajadi, Järvaskolans VD.

Friskolorna i Järva kan uppvisa goda skolresultat, bra mycket bättre än de flesta kommunala skolorna i området. Vad beror det på? Rektorerna är överens om att skälen är flera.

– Vi betonar vikten av samarbete med föräldrarna, säger Naima Ström, rektor för Cordoba International School i Kista. Vår personal har som regel en annan kulturkompetens och att vi har höga förväntningar på våra elever.

Samarbetet mellan skolorna har pågått sedan hösten 2017. Den här gången träffas de i Järvaskolan i Kista. De planerar ett samarbete när det gäller bedömning av nationella prov och diskuterar vilka pedagogiska verktyg som varit framgångsrika.

Med runt bordet sitter förutom Amir Sajadi och Naima Ström, även Petra Ahrnstedt,biträdande rektor Fryshuset, Mustafa Ahmed, biträdande rektor på Akademiska skolan i Kista, Ibrahim Hussein, rektor för Al-Azharskolan och Gülderen Höll, en av cheferna för Cordobas förskolor. Bara Johan Segerfeldt, rektor för Kista International School, saknas. Han är hemma med sjukt barn.

– Vi vill ändra på bilden av våra barns verklighet, säger Naima Ström, och bidra till att synen på Järva förändras. Vi vill ge våra elever en tro på framtiden.

Friskolorna känner sig styvmoderligt behandlade av Stockholms stad. Flera skolor står tomma i Järva, men friskolorna tillåts inte ta över lokalerna. Istället tvingas de kämpa för att få behålla sina nuvarande lokaler. De muslimska friskolorna känner sig särskilt hotade, sedan förre skolborgarrådet i Stockholm, Olle Burell, sagt att han ”vill stoppa all uthyrning till religiösa friskolor”. En av friskolorna, Framstegsskolan i Spånga, tvingades stänga före skolstarten i höstas och letar fortfarande efter nya lokaler.

– Alla våra skolor måste ha lika möjligheter att utvecklas och verka som alla andra skolor, säger Naima Ström. Vi levererar goda resultat och behovet av skolplatser i Stockholm är stort.

Hon tycker att betydelsen av integration har förändrats i samhällsdebatten.
– Tidigare betydde integration att alla skulle ha samma möjligheter, nu verkar det mer handla om assimilering. Vi anklagas för att orsaka segregation, jag måste hela tiden förklara mig.

Amir Najadi är trött på att betraktas som ett integrationsprojekt.
– Vi sysslar inte med integration, säger han, utan med utbildning och kunskap. Vi vill stärka våra elevers identitet, ge dem kraft och makt och inflytande.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta

Järvaskolan är en 7-9 skola med 225 elever. Skolan drivs av en icke-vinstdrivande stiftelse Roya Foundation.
– Vi vill ha en F-9 skola, och ansöker nu om att få starta ett gymnasium, säger Amir Sajadi. Men det finns problem med lokaler i Järva.

Al-Azharskolan i Vällingby är den muslimska friskola som funnits längst. Det är en F-9-skola med 743 elever och de har flera grundskolor i andra städer och även gymnasier i både Stockholm och Göteborg. Skolan ägs av en icke-vinstdrivande stiftelse.

Cordoba International School har funnits sedan 2005. Det är en F-9 skola med 460 elever och drivs av ALM Eduaction. Det är ett aktiebolag som ägs av fem kvinnor. 
– Ja, vi är ett aktiebolag, säger Naima Ström, och ja, vi går med vinst. Men i våra stadgar kan du läsa att allt överskott går tillbaka in i verksamheten. Vi valde aktiebolag som form, eftersom då är all ekonomi transparent. Du kan se hur pengarna används, till skillnad från skolor som ägs av stiftelser.

Fryshuset Grundskolan Västra är en 7-9-skola i Husby med 45 elever och drivs av Stiftelsen Fryshuset.

Akademiska skolan i Kista är en F-6-skola med 65 elever, som drivs av Frihab AB. Skolan hyr lokaler av Fryshuset Husby.

Kista International School är en F-9-skola med 365 elever. Huvudman för skolan är Al-Kowneeyn  Utbildning Centrum, som är en ideell förening. 

https://staging.nyhetsbyranjarva.se/de-muslimska-friskolorna-i-jarva-oroar-sig-for-framtiden/

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

En chans för de unga som samhället tappat bort

I Stockholm finns drygt 15 000 unga människor, som varken arbetar eller studerar.…

Ny kurs på somaliska och svenska

Långholmens folkhögskola startar nu i september en yrkesinriktad kurs, där undervisningen sker både på somaliska och lätt svenska.  Kursen riktar sig till dem som vill arbeta som boendeassistent eller boendestödjare.

Inställda halloweenfiranden efter nya skärpta råd

Efter Folkhälsomyndighetens nya lokala allmänna råd ställer både Rinkeby Centrum och Tensta Centrum in sina halloweenfiranden under helgen. 

Ingen kö till evakueringsbostad

Det finns ingen kö till evakueringsbostäderna i Järva. I dagsläget har sex personer i Rinkeby-Kista och en person i Spånga-Tensta flyttat in i lägenheterna i det före detta servicehuset i Akalla.  Men kritik finns mot hur staden har skött det hela.