Politikerna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Under Prideveckan har Nyhetsbyrån Järva frågat stadsdelsnämndspolitikerna om deras syn på lokala HBTQ-frågor och vilken politik de driver inom området. Här är svaren från politikerna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Johan Bergelin (L), ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämndJohan Bergelin (L), ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Rinkeby-Kista?
För oss liberaler är HBTQ-frågor helt grundläggande i vår strävan efter individens frihet. Därför anser vi att tolerans och öppenhet skall råda i hela Järva. I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska det även finnas att tydligt HBTQ-perspektiv.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Vi vill att HBTQ-certifiering för stadens personal skall vara en hjälp för att skapa en bättre framtid för alla som arbetar och lever i Järva. Staden skall också erbjuda skydd för alla som utsätts för diskriminering och våld inte minst HBTQ-personer.


Ole-Jörgen Persson (M), ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Ole-Jörgen Persson (M), ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Rinkeby-Kista?
Alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, ska kunna leva öppet och tryggt i Rinkeby-Kista. Därför måste vårt arbete i hbtq-frågorna stärkas och synligheten öka. Vi ska fortsätta uppmärksamma Pride, men också kontinuerligt arbeta med frågorna på alla nivåer.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Medarbetarnas kunskaper om hbtq ska höjas. Fler verksamheter hbtq-certifieras. Vår hbtq-fritidsgård ska vidareutvecklas. Hedersutsatta få hjälp och stöd. På våra fritidsgårdar måste samtal om hbtq  och normer vara en del av det dagliga arbetet.

Patrick Amofa (C), ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Patrick Amofa (C), ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Rinkeby-Kista?
Centerpartiet vill öka kunskap och förändra attityder i HBTQ-frågor samt gör konkreta insatser för synlighet och trygghet. Vi fortsätter att höja kompetensen i skolan, driver fritidsverksamhet för HBTQ-ungdomar i Rinkeby-Kista och genomför ett lokalt Prideprogram.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Centerpartiets särskilda satsning på skolan i Järva fortsätter och visar redan tecken på bättre resultat. Att stärka tryggheten är viktigt och vi förbättrar stadens stöd för att snabbare kunna få ett arbete och lättare starta och driva eget företag samt att främja inkludering.

Tomas Beer (MP), ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tomas Beer (MP), ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Rinkeby-Kista?
Den viktigaste HBTQ-frågan just nu är att fortsätta HBTQ-certifiera verksamheter i Järva som ligger under Stockholms stads regi, samt att fortsätta sprida budskapet om allas lika värde. Stadsdelens personal ska få utbildning.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Medborgare ska få kunskap om HBTQ. Utbilda ungdomar om HBTQ. De som vill veta mer om HBTQ måste veta vem de kan vända sig till. Miljöpartiet Rinkeby-Kista vill arbeta för att uppnå ett samförstånd, förståelse mellan folkgrupper och religioner i Järva.

Elvir Kazinic (S), vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Elvir Kazinic (S), vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Rinkeby-Kista?
Det är att säkerställa att alla människor blir bemötta likvärdigt, får sina rättigheter tillgodosedda och inte diskrimineras. Vi vill också att förskolorna ökar sin kompetens inom HBTQ-frågor och arbeta för att hela Järva ska vara öppen och trygg.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Vi skulle vilja utveckla konceptet med hbtq-fritidsgård. Vi kommer också att arbeta med folkbildning i hbtq-frågor. Vi kommer att fortsätta med att flagga under Pride som en manifestation för alla människors lika värde och rätt.

Nina Elmi

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Årets deltagare i Nyhetsbyrån Järvas kurs i lokaljournalistik

För andra hösten i rad anordnas en kurs i lokaljournalistik, denna gång i samarbete med Kista folkhögskola. Tanken är att förmedla grunderna i det journalistiska hantverket och ge dem möjlighet att medverka i Nyhetsbyrån Järva. Här kommer en kort presentation av några av deltagarna.

Så kan du skydda ditt barn från sexuella övergrepp

Det är sommar och barnen leker ute på gårdarna. Inget ont borde få hända dem, men som vuxen kan det vara svårt att hela tiden ha koll på allt. Tanken på att ens barn skulle bli utsatt för sexuella övergrepp är skrämmande, men det finns en hel del du kan göra som förälder för att skydda ditt barn.

Kollektiv sorg kräver mer psykologiskt stöd för unga

När Sakariya Hirsi fick nyheten om skjutningen i tisdags gick han ut i Tensta och möttes av sorg och förtvivlan. – Min önskan för 2021 är att det ska bli året då vi lyfter sorgen och bearbetar den.

Mat och mingel med FN-förbundet

FN-ambassadören Nawaal Ali Salad hade inbjudit talare från hela Sverige till ett event i Akalla den 8 mars. Arrangemanget ville stärka tjejer och kvinnor.  – Ni från orten, ni är framtiden, sade Nawaal Ali Salad.