Tusentals människor samlades på Spånga idrottsplats under Järvaveckan, förväntansfulla på att få höra förslag på lösningar för området. Men frågan som vi Järvabor ställer oss är – vem riktar sig Järvaveckan till?
 
Arrangemanget har tidigare slagit publikrekord med över 40 000 besökare. Alla riksdagspartier har valt att delta med företrädare som har talat till besökarna. I år beräknas över 300 organisationer ha varit på plats och det har även hållits över 100 seminarier. 

Enligt Järvaveckan så har över 2000 jobb kunnat erbjudas under veckan. Arbete anses vara av avgörande betydelse för förortens framtid och för medborgarnas förtroendet för politikerna. Men hur många av oss Järvabor kommer att få dessa jobb?

Järvaveckan säger sig vilja skapa dialog mellan de folkvalda och de boende i Järva. Men hur kan vi känna oss delaktiga när allt fokus läggs på partiledare och företrädare som får stå och förolämpa oss genom att svartmåla förorterna utan att det ges nån som helst möjlighet till dialog.

Syftet med Järvaveckan sägs vara att minska avståndet mellan de folkvalda och medborgarna, men hur kan detta ske när politikerna bara prata OM människorna som bor i Järva istället för att prata MED dem. Folket i området får ingen chans att tala för sig själva och partiledarna tycks helt sakna lokalperspektiv.

Nu när Järvaveckan är slut och kamerorna och politikerna har lämnat Spånga IP så är det uppenbarligen helt tomt. Det finns inga konkreta planer eller lösningar på de problem som finns i området.

Detta gör att det hela blir en meningslös övning, samtalet blir kontraproduktivt då avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna snarare ökar till följd av den här typen av arrangemang. Detta bygger till stor del på partiledarnas okunskap och bristande empati för människorna som bor i området. Om detta tillåts fortgå så kommer det i förlängningen att urholka  tilltron till demokratin hos medborgarna i Järva.

Som den moderata partiledaren Ulf Kristersson uttryckte det, så får vi inte glömma det allra viktigaste – att Järva har EN RIKTIG GOD KEBAB.

De orden, om något, exemplifierar hur tondöv och verklighetsfrämmande makten har blivit.
 
SUIS – Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Något i det nya folkhemmet har gått förlorat

Vi ser oss gärna som en av världens första och främsta välfärdsstater. Men Sveriges tid som välfärdsnation är dock kort för några av oss. I Per Albin Hanssons folkhem fanns inte plats för några ”idioter”. Det samhälle som inte skulle göra skillnad på kelgrisar eller styvbarn, hade märkligt svårt att inkludera människor med funktionsnedsättningar. Hur har det sedan gått?

De som bedriver skola enbart för att göra vinst måste bort

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte återskapa och förstärka skillnader. I dag ser vi tyvärr att det inte är så. För att skapa en bättre skola menar vi att skolan måste befrias från marknadsanpassning. Resurserna ska istället fördelas efter behov.

Sluta göda skolkoncerner!

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu blivit akuta. I våras lämnade 16 500 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Sänkta skatter är  förödande för samhället

Annie Lööf må ha backat gällande marknadshyror, men gräver ändå en djup grav för redan utsatta människor – sänkt skatt är en spottloska i ansiktet på de utsatta. Hyresgästerna slipper betala höjda hyror i framtiden, men blir inkastade i en liberal verklighet där den kollektiva kassan ständigt står tom. Mittenpolitiken kommer ta död på vår gemensamma välfärdsstat.