När Jonas Sjöstedt höll tal under den andra dagen av Järvaveckan, låg fokuset på jämlikhet och idrott. Han framhöll även skarp kritik mot svensk högerpolitik.

Jonas Sjöstedt inledde sitt tal på Järvaveckan med att prata om just Järva. Han menar att Järva är Vänsterpartiets hemmaplan eftersom de företräder arbetarklassen.

– Vi ser Järva som en vanlig stadsdel, men det finns saker som är annorlunda. Här är det vanligare med trångboddhet, här är lönerna i genomsnitt betydligt lägre, här har man mindre ekonomisk frihet och med en mindre ekonomisk frihet så kommer sådant som sämre hälsa, kortare livslängd, otillräckliga skolresultat och otrygghet. Här syns det svenska klassamhället – här bor arbetarklassen.

Han menar också att det verkar som att Järvaborna inte är så förtjusta i högerpolitik och att högerpolitikerna i sin tur inte heller verkar så förtjusta i Järva om man ser på deras politik. Jonas Sjöstedt hävdade att det är ovanligt att företrädare från högern och Sverigedemokraterna bor i Järva, men att de gärna uttalar sig om dessa stadsdelar.

– De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna talar ofta om de här stadsdelarna, trots att så få röstar på dem här. De gör det ofta i ganska negativa ordalag där de använder begrepp som ghetton och no-go-zoner.

– De har helt enkelt fel, dessbättre finns det inga no-go-zoner i Sverige. Den retoriken är till för att måla upp en hotbild, den är inte till för att lösa verkliga problem. Faktum att högern och SD nästan alltid bara talar om dessa stadsdelar när de pratar om brottslighet och kriminalitet – i nästa ögonblick vänder de ryggen till.

Han förklarar att det är i stadsdelar som dessa som det märks extra mycket att högern plockar bort många av de reformer som Vänsterpartiet genomförde, bland annat genom stadsbudgeten som röstades igenom i december. Jonas Sjöstedt menar att högern och Miljöpartiet säljer ut och privatiserar människors hem och att det är här besparingskraven nu läggs fram.

– De satsar istället på ordningsvakter, men det krävs betydligt mer än ordningsvakter för att skapa goda uppväxtvillkor för alla unga. Ordningsvakter och polis kan inte lösa sociala problem. Vi behöver jämlikhet och rättvisa.

– Vänsterpartiet sätter alltid välfärden och jämlikhet före skattesänkningar för dem som har mest. Men vi har förlorat inflytande och vi befinner oss i ett nytt politiskt läge där jämlikhetsreformernas tid verkar vara över ett tag framöver.

Han menar att nu kommer besked i kommuner och regioner om åtstramningar och neddragningar. Jonas Sjöstedt gav också en känga mot Jimmie Åkesson vars parti för första gången hade avgörande inflytande i svensk politik i och med budgetförslaget som högern drev igenom.

– Dessa beslut som högern med stöd av Sverigedemokraterna har tagit påverkar människors liv och vardag. Samtidigt skyller Jimmie Åkesson problemen som han själv har ställt till med på människor som flytt till Sverige från andra länder. Jimmie Åkesson är en första klassens hycklare.

Jonas Sjöstedt fortsatte med att prata om idrottsrörelsen som en av de viktigaste folkrörelserna i Sverige. Han menar att idrotten är en rättvisefråga där det finns en klass- och könsaspekt vad gäller barn som får idrotta. Han menar att det är därför Vänsterpartiet lade fram förslaget om idrottsskolor i somras.

– Grundtanken är att alla barn mellan sex till tolv år ska kunna prova på olika sorters idrott, kostnadsfritt.

– Idrottsrörelsen skapar en meningsfull fritid, den ger ett sammanhang och i väldigt många orter blir idrotten en samlingspunkt. Den ger identitet, sammanhållning och en sorts stolthet.

Han framhöll att det finns en större efterfrågan än tillgång på idrottsanläggningar, och att Vänsterpartiet därför vill införa ett statligt stöd som ska omfatta två miljarder kronor under fyra år, som ska gå till kommuner för att bygga och rusta upp idrottsanläggningar.

Jonas Sjöstedt avslutade sitt tal med att prata om behovet av en starkare vänsterrörelse där fler behöver organisera och mobilisera sig.

Eleni Terzitane  
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

I morgon firar muslimer eid al-adha över hela världen

I morgon fredag firar muslimer eid al-adha över hela världen och även i Järva. – I år firar vi eid i Husby Gård eftersom det blir lättare hålla avstånd utomhus, säger Omar Sayed, kassör i moskén i Husby.

Fototävlingen som lyfter fram talanger från Järva

#MinaKvarter är en fototävling för att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i Järva. Under våren 2019 kommer tävlingen gå av stapeln för andra året i rad. Teman för året är mångfald, jämlikhet, klimat och miljö.

Mäktig manifestation mot våldet

Igår samlades stockholmarna på Sergels torg för att protestera mot det dödliga…

Stopp för fler ordningsvakter i Järva

Politikerna vill ha ordningsvakter på fler platser i Järva men nu har polisen sagt nej. Polismyndigheten anser att det varken finns rättsliga förutsättningar eller ett särskilt behov av fler vakter.