Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund om förslaget till 2019 års budget.

I år blir det mindre pengar till demokratisatsningar och civilsamhälle och mer till kärnverksamheten.
– I år finns inga särskilda medel till demokrati- och lovverksamhet, men förskolan och äldreomsorgen får mer, säger Rinkeby-Kistas stadsdelsdirektör Ulla Thorslund.

Demokratipengarna försvinner helt. I Rinkeby-Kista handlar det om åtminstone 12 miljoner kronor. Föreningsbidragen föreslås minska från 1,6 miljoner till 600 000 kronor.
– Men de IOP- avtal som slöts förra året löper vidare, säger Ulla Thorslund. 

IOP, Idéburet offentligt partnerskap, är de samarbeten som sluts mellan kommunen (eller ett landsting) och en ideell verksamhet. Totalt föreslås 12,8 miljoner kronor till stöd för civilsamhället i  år, inklusive IOP. I den summan ingår en tidigare IOP-överenskommelse med Fryshuset om stöd på 4,2 miljoner kronor.

Fryshuset får inga extra miljoner

Däremot får inte Fryshuset de extra 6,5 miljoner som utlovats. Ett beslut som överklagades av Förorten mot våld, men överklagan avslogs på grund av ett formellt misstag. Rinkeby-Kista väntar ändå med att betala ut pengarna.
– En överklagan har även lämnats in i Spånga-Tensta mot de extra miljonerna till Fryshuset där. Det är första gången som en IOP-överenskommelse överklagas och utgången kommer att bli principiellt viktig. I avvaktan på den rättsliga prövningen avvaktar förvaltningen med att verkställa nämndbeslutet om nytt IOP med Fryshuset.

 Mer pengar till förskolan

I förslaget till budget satsas runt 2,5 procent mer på äldreomsorgen och även förskolan får mer pengar.
– Ja, förskolepengen har ökat med 2 procent. 

Men anslagen till Barn, kultur och fritid skärs ned med 3,5 miljoner.
– Generellt är inte kulturen prioriterad i stadens budget. Men beslut om Kulturskolan tas centralt i Stockholms stad, det är inte stadsdelsnämndens ansvar, säger Ulla Thorslund.

Färre feriejobb i år

– Tidigare har vi fått särskilda statliga medel för lovverksamhet, vi vet ännu inte om det blir några sådana pengar i år.

Feriejobben kan bli färre i år. 2018 fanns 1469 feriejobb, men i år planeras för 1300.
– Vi kunde erbjuda många feriejobb förra året eftersom vi fick extra statliga medel för det. Vi vet inte om vi får några extra statliga pengar till feriejobb i sommar.

Mer pengar till Sociala insatsgruppen

Mer pengar föreslås till Individ- och familjeomsorgen, i varje fall till Barn och ungdom. Fler platser för unga vuxna som vill lämna kriminaliteten och placeras i Sociala insatsgruppen (SIG). Men anslagen till Arbetsmarknadsåtgärder minskar med 2,8 miljoner.
– Den minskningen beror på att förvaltningen inte har räknat med några extra medel för feriejobb detta år.

Förslaget till 2019 års budget kommer att diskuteras och beslutas om på mötet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd den 31 januari i Rinkebyskolan.

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Stadsdelsdirektören i Spånga-Tensta slutar

Per Kjellander, stadsdelsdirektören i Spånga-Tensta, tvingas sluta. På torsdagen fick han besked…

Hjulsta Grundskolas föräldrar: Barn och vuxna mår dåligt

Idag, torsdag, kommer Hjulsta Grundskolas föräldraråd ha ett möte med grundskolechef Happy Hilmarsdottir. Inför mötet har de sammanställt en rapport om hur de ser på situationen i skolan. – Många mår så dåligt, både barn och föräldrar, säger en mamma.

Ingen Tensta marknad i år?

Till nämndmötet i Spånga-Tensta ikväll presenteras inga förslag om hur det ska bli med årets Tensta marknad. Bara ett mångordigt dokument, som föreslår att finansieringen av marknaden hädanefter ska hamna under punkten föreningsbidrag.  – Jag vill inte lägga fram något förslag till politikerna som inte är bra, säger stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell.

Nu spränger Trafikverket i Hjulsta

Sedan ett par dagar tillbaka och fram till mars kommer Trafikverket återigen spränga på byggarbetsplatsen för Förbifart Stockholm i Hjulsta. Denna vecka kommer arbetet med sprängningar även pågå under helgen.