Nämndmöte i Spånga-Tensta
Spånga-Tensta sdn sammanträde

Sammanträdena i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har på senare tid genomförts i rekordfart. Fort gick det också på säsongens sista möte före sommaruppehållet.

Nämndens ordförande Annika Friberg, M, ropade upp alla ledamöters namn och kontrollerade vilka som var närvarande. Punkt 2, 3 och 4 klubbades igenom omedelbart, alla var överens.

Revisionskontorets årsrapport för 2020 på punkt 5 klubbades igenom, men där hade oppositionen ett särskilt uttalande.

– Det är olyckligt att nämnden inte uppfyller alla mål som kommunfullmäktige har ålagt. Vi hoppas att det ska gå bättre nästa år, sade nämndens vice ordförande Rashid Mohamed, V.

På punkt 6, om den planerade idrottsanläggningen i norra Spångadalen, bad Anna Jonazon, S, om ordet. Hon tyckte att det var bra med en multifunktionsplan, så att den kan användas av alla.
– Men se över förslaget så att det fortfarande finns rekreationsområden runt omkring.

Sedan klubbades förslaget igenom i enighet.

Punkterna 7, 8, 9, 10 och 11 klubbades igenom i rasande fart. Förvaltningen förslag till beslut godkändes.

På punkt 12, som handlade om ”lekvärdesfaktorer som verktyg för förskolegårdar med plats för barns lek”, hade S, V och Fi en särskild skrivelse. ”Vi vet att det största problemet med för små förskolegårdar är att barn inte rör på sig tillräckligt. Den fysiska aktiviteten är viktig för små barns utveckling”, skriver oppositionen, som vill att förvaltningen skulle dra lärdom av erfarenheterna från stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i denna fråga. Förvaltningen svarade att de sedan tidigare har varit i kontakt med Enskede-Årsta-Vantör och avser att fortsätta med det.

Alla återstående punkter på dagordningen klubbades igenom, fram till punkt 18, Information, nämndens och förvaltningens frågor, då hade. Anna Jonazon, S, en fråga som rörde försäljningen av Fristads servicehus.
– Hur säkerställer kommunen att köpare av fastigheterna är seriösa?

Anna Jonazon hade fått uppgifter som visade att pengar krävdes i disposition och att tusentals kronor betalades ”under bordet” för att få en lägenhet.
– Har ni någon information om detta?

Nej, det hade varken nämndens ordförande eller stadsdelsdirektören.

Avslutningsvis tackade nämndens ordförande av Connie Stålhäll-Wallin, en av förvaltningens medarbetare som efter många år går i pension. Annika Friberg tackade för det ”jättefina samarbete” som nämnden haft, och meddelade att förlängda restriktioner innebär att även nästa sammanträde kommer att ske utan allmänhetens närvaro.
 –  Vi återses i digital form i augusti. Glad sommar allesammans!

Läs hela dagordningen här. 

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Nu öppnar vaccinationerna för de under 60

Från och med klockan 11.15 idag är vaccinationsbokningen i Stockholm även öppen för personer som är mellan 55 och 59 år gamla. Därmed är fas fyra inledd i regionen och fler åldersgrupper kommer successivt att få tillgång till vaccinet.

Upphandling riskerar att försena Rinkebys vård- och omsorgsboende

Det snart färdigbyggda vård- och omsorgsboendet i Rinkeby finns med på stadens lista över planerade upphandlingar. Den blågröna majoriteten vill att boendet ska drivas av ett privat vårdbolag, men oppositionen uttrycker oro över konsekvenserna.

Mizeria får uppföljaren Lowkey

Melody Farshin som är uppvuxen i Husby släppte sin debutroman Mizeria för två år sedan. Imorgon kommer uppföljaren Lowkey. – Båda böckerna består av företeelser och händelser som är vanligt förekommande i miljonprogrammen. Sådant som många av oss inte pratar högt om, säger hon i en intervju med Nyhetsbyrån Järva.

Hyresförhandlingarna bröts efter orimliga höjningskrav

Hyresförhandlingarna mellan de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen har brutits efter att värdarna krävt nästan tre procents hyreshöjning för 2021. – Vi vill egentligen ha noll procents höjning, folk har ingenting att lägga undan, säger Reijo Krogell från Hyresgästföreningen.