Cordobaskolans personal har varit i Rumänien och arbetat som volontärer på ett sommarläger för barn med autism och andra fysiska och neuropsykiatriska funktionshinder
– Det var en kombinerad studie- och volontärresa, säger Ulla Parkkinen, VD för Cordoba International School i Kista. 

Resan till Rumänien ägde rum i slutet av maj och början av juni.
– En av våra lärare fick höra talas om verksamheten i staden Constanta. En psykolog har dragit igång ett sommarläger vid Svarta havet för elever med autism och andra funktionshinder, säger Sarah Bolin, som är specialpedagog och en av dem som var med på resan.

I Constanta gjorde de studiebesök i en rumänsk skola, och på centret där de arbetar med elever som behöver särskilt stöd. Mesta tiden arbetade de på ”Plaja Terapeutica”, en strandverksamhet för barn med autism och andra funktionshinder. Det var även ett sätt att visa upp verksamheten och visa att barn med funktionsvariationer finns.

– På stranden arbetade vi som volontärer, säger Sarah Bolin. Där fanns flera aktiviteter för barnen, olika stationer med musik, spel och lekar i vatten. Barnen fick känna och gå på olika sorters material, såsom olika stensorter och träsorter. En dansscen och en musikavdelning var uppbyggd, och det fanns flera instrument. 
Ungefär 100 rumänska barn deltog och allt är byggt med frivilliga medel. Sex från Cordobaskolan, lärare och annan personal, var med.

– Vi har ett ständigt pågående värdegrundsarbete, som utgår från FN:s globala mål, säger Ulla Parkkinen. Den här resan är en del av det arbetet.
Redan på Cordoba Internationals syster-förskola har barnen samlat in pengar så att en by i Kamerun ska få tillgång till rent vatten.

Med på resan till Rumänien var också Nasir Ahmad Arif, som är ansvarig för värdegrundsarbetet på Cordobaskolan. Han berättar att tidigare i år hade eleverna på högstadiet ett projekt till stöd för de hemlösa i Stockholm.
 – Då delade de ut filtar och smörgåsar åt dem som sov utomhus inne i centrala Stockholm. Det var ett arbete som ledde till många diskussioner och var lärorikt på många sätt, säger han.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Statsministerns tal till nationen

Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad som väntar.

”I år är vi många som har mist föräldrar”

Året närmar sig sitt slut. Ett år vi alla kommer att minnas. Annika Skarf läser några av sina Facebookinlägg från år 2020:

Freedom Writers är en film som alla borde se

Människor som dömer andra på grund av deras utseende är de som behöver kolla på denna film och ändra sin åsikt. En kompis rekommenderade mig att se denna film, men det jag inte var beredd på var att filmen hade en så stark handling.

Kan odling på Järvafältet inspireras av Göteborg?

 – Det är inte bara själva matproduktionen från odling som gynnar staden, man får även andra samhälleliga effekter, säger Martin Berg på fastighetskontoret i Göteborg.