Jan Björklund avgår som ordförande för Liberalerna inom kort och därför blev det partiets vice ordförande Christer Nylander som talade på Järvaveckan i år.

Liberalernas toppnotering i valet till Europaparlamentet noterades i ett valdistrikt i Rinkeby. Och Liberalerna gjorde sitt starkaste val någonsin i Järva. Det berodde helt och hållet på att Abdukadir Salad Ali, mer känd som långe Ali, ställde upp som kandidat. Han har arbetat som tjänsteman i Spånga-Tensta i flera decennier och många hyser ett stort förtroende för honom. Nu tackades han och flera lokala partimedlemmar för sina insatser i Europavalet innan det var dags för Christer Nylander att komma upp på stora scenen.

Liberalerna gjorde sitt starkaste val någonsin i Järva

 – Sådana här tal brukar innehålla politiska utspel, skarpa angrepp på de andra partierna, man pratar bara i korta meningar och i ett högt tonläge. Men det tänker inte jag göra ikväll.

Christer Nylander, som enligt uppgift brukar kallas ”liberalernas chefsideolog”, ville istället tala om ”Sveriges stora utmaningar från en helt annat perspektiv och i ett annat tonläge”. Han inledde med en historia om några fotbollsfans, som höll på Manchester United. De såg en skadad man på gatan, men eftersom den skadade tillhörde Liverpool lät de honom ligga kvar. En annan grupp fans, även de från Manchester United, hjälpte den skadade, även om han inte tillhörde samma lag. 

 – Detta är en berättelse om fotbollsfans, men det är också en berättelse om alla oss människor och hur vi fungerar i grupp. Hur vi fungerar när vi möter någon som inte är en del av vår gemenskap. 

Christer Nylander drog historiska paralleller, ända tillbaka till tiden då vi levde i jägarsamhällen.

 – Det finns en väldig styrka i ett vi, vi vill tillhöra en gemenskap, det är härligt att höra till. Men det finns faror med ett vi ibland, det finns inget som svetsar samman ett gäng så mycket som en gemensam fiende. Det gällde för tusentals år sedan och det gäller idag.

Christer Nylander knöt sedan an till dagens politiska situation och det som krävs för att öka tilliten och framtidstron. Han vill stärka rättssamhället och ha fler poliser, men betonade även vikten av ett förebyggande arbete och ett starkt civilsamhälle. Han slog vakt om fria medier som granskar makten och han värnade om biblioteken, folkbildningen och skolan.

 – Sverige behöver mer framtidstro. Man kan heja på Manchester United och ändå hjälpa en Liverpool-anhängare, sade Christer Nylander.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Nationaldagen firas digitalt i år

Förra året blev nationaldagsfirandet i Rinkeby helt inställt. Men i år firas den 6 juni igen. – Allt vi gör fysiskt omvandlar vi till digitalt år, säger Mohamed Saleeban, projektledare för nationaldagsfirandet och ordförande i Shanta IF.

Tenstadikt blir skylt i centrum

Nu har Tenstas första litterära skylt invigts. Det är Mona Monasars dikt som pryder centrum.

Fler helikoptrar i luften än vanligt

Över Järva hörs polisens helikoptrar alldeles för ofta. Men om de hovrar på låg höjd denna vecka beror det troligen på att polisen övar.

Många kom till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds möte

Många kom för att närvara vid Stadsdelsnämnds mötet den 29 september i Rinkebyskolans aula. Frågorna från allmänheten handlade om allt från utförsäljningar och nedskräpning till den omdebatterade begravningsplatsen.