Den kris vi ser nu med Corona kommer vara en svår utmaning för vår stad. Vi som bor och verkar här i Järva ser stora behov. De senaste dagarna har Järva drabbats extra hårt av Coronaviruset, med flera dödsfall.

Detta är en mycket svår kris att hantera, det ska man ha respekt för. Våra duktiga tjänstemän i stadsdelen sliter dagligen med att hjälpa till. Där tror jag att man behöver stödja upp mer från Stadshuset.

Olika delar av Stockholm har olika förutsättningar. Många som bor här har inte möjlighet att jobba hemifrån. Järvaborna kör stockholmarnas bussar. Många tar hand om våra äldre stockholmare, något som behövs extra mycket nu. Järvabor står i kassan i stadens matbutiker och jobbar på sjukhusen. Många måste helt enkelt vara på jobbet – det går inte att jobba hemifrån.

Samtidigt har Järva stora problem med trångboddhet, det finns många äldre och andra riskgrupper som bor tillsammans med alla de som måste jobba, och bor tillsammans med barn och unga som kan ha viruset utan att visa särskilt mycket symptom.

Staden borde gå in och hyra hotellrum för trångbodda äldre och personer i andra riskgrupper

Ska smittspridningen kunna minska måste också trångboddheten minskas. Idag står många hotellrum lediga. Staden borde gå in och hyra hotellrum för trångbodda äldre och personer i andra riskgrupper. För många som bor i Järva går det inte att följa Folkhälsomyndighetens råd och isolera sig och inte träffas över generationsgränserna. Inte över huvud taget.

Uppsökande arbete för att nå människor med information och identifiera de akuta behoven för att minska smittspridning måste ske tillsammans med folkrörelser, civilsamhället och förvaltning.

Jag hoppas såklart på att stadens styre och den kapacitet som finns där vill – och kommer – att hjälpa till med detta.

Järva håller ihop. Nu behöver vi också stadens hjälp för att hjälpa till att isolera äldre och hindra smittspridningen.

Anders Österberg
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Sälj inte mark till Hembla!

Stockholms stad säljer en del av Svenska Bostäders mark i Husby centrum till Hembla. Det är att motarbeta det arbete som görs lokalt för att få ett tryggt och bra boende.

Det är när vi höjer våra röster som förändring sker

Ingen ska behöva utsättas för rasism! Ingen ska känna sig tvungen att behöva förbereda sina barn på att de kanske kommer stöta på rasism i samhället.

”Grattis Elin, 90 år idag!”

Vi vill gratulera dig, Elin Söderblom i Husby, som idag fyller 90 härliga år! Du är den som alltid nyfiken sprider så mycket glädje och energi omkring dig.

Plaskdammen utan vatten hela sommaren

Nydalsparken i Tensta är lämnad åt sitt öde.  Plaskdammen är utan vatten…