Den kris vi ser nu med Corona kommer vara en svår utmaning för vår stad. Vi som bor och verkar här i Järva ser stora behov. De senaste dagarna har Järva drabbats extra hårt av Coronaviruset, med flera dödsfall.

Detta är en mycket svår kris att hantera, det ska man ha respekt för. Våra duktiga tjänstemän i stadsdelen sliter dagligen med att hjälpa till. Där tror jag att man behöver stödja upp mer från Stadshuset.

Olika delar av Stockholm har olika förutsättningar. Många som bor här har inte möjlighet att jobba hemifrån. Järvaborna kör stockholmarnas bussar. Många tar hand om våra äldre stockholmare, något som behövs extra mycket nu. Järvabor står i kassan i stadens matbutiker och jobbar på sjukhusen. Många måste helt enkelt vara på jobbet – det går inte att jobba hemifrån.

Samtidigt har Järva stora problem med trångboddhet, det finns många äldre och andra riskgrupper som bor tillsammans med alla de som måste jobba, och bor tillsammans med barn och unga som kan ha viruset utan att visa särskilt mycket symptom.

Staden borde gå in och hyra hotellrum för trångbodda äldre och personer i andra riskgrupper

Ska smittspridningen kunna minska måste också trångboddheten minskas. Idag står många hotellrum lediga. Staden borde gå in och hyra hotellrum för trångbodda äldre och personer i andra riskgrupper. För många som bor i Järva går det inte att följa Folkhälsomyndighetens råd och isolera sig och inte träffas över generationsgränserna. Inte över huvud taget.

Uppsökande arbete för att nå människor med information och identifiera de akuta behoven för att minska smittspridning måste ske tillsammans med folkrörelser, civilsamhället och förvaltning.

Jag hoppas såklart på att stadens styre och den kapacitet som finns där vill – och kommer – att hjälpa till med detta.

Järva håller ihop. Nu behöver vi också stadens hjälp för att hjälpa till att isolera äldre och hindra smittspridningen.

Anders Österberg
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Pensionärerna i Akalla överges av stadsdels-förvaltningen

Populär verksamhet för seniorer i Akalla kommer inte längre få stöd av stadsdelsförvaltningen. Sievert Balkeståhl som tycker beslutet är bisarrt hoppas att fler ska engagera sig i frågan.

Polisen avvisar EU-migranter från Hindertorpsparken

En familj EU-migranter blev avvisade av polisen förra veckan från Hindertorpsparken i Rinkeby när de skulle laga mat. De hade släpat vatten till matlagningen på kvällen för att kunna laga och äta varm mat tillsammans, efter en dags arbete med tiggeri.

Varför så tyst om den sparkade personalen på Hjulsta grundskola?

För en tid sedan blev ett antal personer uppsagda från matbespisningen på Hjulsta grundskola. Efter att chefer i hemlighet hade placerat ut spionkameror i köket, blev de avskedade för att ha stulit mat. Anklagelsen är uppenbart falsk men avskedade blev de i alla fall.

Vi vill vara med och bestämma om vår framtid

Reactor är viktigt för oss och vi vill nyansera bilden som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och många politiker har av oss unga. Vi är kritiska till hur översynen har gjorts, hur beslutet har fattats och till förslaget att lägga ned Reactor.