Mellan Hjulsta och Akalla pågår bygget av motorvägen Förbifart Stockholm för fullt. Men redan nu, nio år innan vägen ska vara klar, konstaterar Trafikverket att trafikmängderna blir för stora. Därför planeras nu för ännu större trafikplatser och motorvägar.
Fram till 1 april kan du lämna synpunkter till Trafikverket.

Trafikverket menar att Förbifart Stockholm kommer avlasta trafiken i centrala delar av staden, men den kommer också leda till ökad trafik i de yttre delarna. Exempelvis i Järva, där den 17 kilometer långa motorvägstunneln från Kungens kurva går upp i ytläge vid Hjulsta. Där kommer E4 och E18 mötas och vägkorsningen beräknas bli den mest trafikerade i Sverige, med över 200 000 fordon per dygn.

Prislappen har stigit sedan byggstarten 2014

E4 Förbifart Stockholm är Sveriges största infrastrukturprojekt. Prislappen har stigit sedan byggstarten 2014 och ligger just nu på 37,7 miljarder. Men i den siffran räknas inte följdeffekter in, som att andra vägar behöver byggas om. Kringliggande vägar som inte är anpassade för de stora trafikmängderna riskerar att korka igen. Därför har Trafikverket redan nu påbörjat planeringsarbetet inför att bygga om E18.

Mellan Hjulsta och Barkarby vill Trafikverket bredda den nuvarande fyrfiliga motorvägen till sju körfält och ta bort det befintliga körfältet för kollektivtrafik. Trafikverket vill också bygga om Trafikplats Barkarby, och på sträckan som fortsätter mot Jakobsberg bredda E18 till sex körfält. Runt Trafikplats Hjulsta vill Trafikverket dessutom bygga fler vägar mellan motorvägarna än vad de tidigare planerat för att kunna hantera den ökade trafikmängden.

Den skogsklädda höjden kommer att offras

Bland annat planeras en extra väg i form av en ögla, mellan E4 Förbifart Stockholm och E18, på den skogsklädda höjd som idag ligger mellan Akallalänken och förbifartens nya broar över trafikplatsen. När Förbifart Stockholm planerades sade man sig värna detta skogsbryn, men i den nya planen kommer det att offras.

I Trafikverkets bedömning av miljöpåverkan för vägutbyggnaderna nämns att de ”medför intrång och fragmentering bland annat i Järvakilen och Igelbäckens kulturreservat med höga värden för kulturmiljö, naturmiljö och rekreation” och ytterligare förstärker de negativa barriäreffekter som motorvägarna utgör runt Järvafältet. En mer detaljerad miljökonsekvensbeskrivning kommer göras i ett senare skede.

För boende i Hjulsta kommer bullernivån i området öka

För boende i Hjulsta och för andra som vistas i närheten kommer detta innebära att bullernivån i området ökar mer än  vad som tidigare angetts och likaså utsläppen från vägtrafiken. Bullerskärmar planeras att byggas för att minska den påverkan.

Just nu och fram till 1 april pågår samråd i tidigt skede för utbyggnaden av Trafikplats Hjulsta och breddningen av E18. Det innebär att den som har synpunkter på projektet kan lämna dem till Trafikverket. Vem som helst får yttra sig, och på Trafikverkets hemsida finns mer information om projektet, se faktaruta nedan.

Viktor Arnell

Vägprojekten ingår i ett program som heter: “E18 trafikplats Jakobsberg – trafikplats Hjulsta inklusive kapacitetsförstärkningar till följd av E4 Förbifart Stockholm”. Mer info finns på Trafikverkets hemsida. Där finns även mer info om samrådet och PDF med samrådsunderlag för vägplanen.

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Trafikverket spränger i Akalla

Boende i Akalla kan från och med nästa vecka påverkas av sprängningsarbeten från bygget av Förbifart Stockholm, meddelar Trafikverket.

Nu har söndagsteatern börjat i Rinkeby

Varje söndag fram till 5 april bjuds det på barnteater på Rinkebyskolan. Först ut var Mittiprickteaterns föreställning Glad och Sur i ur och skur.

Järva röstar!

Dagen före valet var det slutspurt i valarbetet i Järva. Biblioteket stängde…

Stor polisinsats i Tensta Centrum

Larm kom till polisen på förmiddagen om att en beväpnad man hotade folk i Tensta Centrum.