Byggplanerna på Järvafältet måste stoppas. Fotografen (Tomas Beer har lagt in sig själv i bilden.)

Det finns planer på att bygga 700 nya lägenheter längs en ny väg mellan Akalla och Kista, vid Husbys södra kant mot Järvafältet.
– Det här är ett förödande förslag som bara måste stoppas. Snart finns inget kvar av Järvafältet, säger Arne Johansson från Norra Järva Stadsdelsråd.

Motståndet mot planerna att såga ned och bebygga Husbys gröna kilar ned mot Järvafältet håller på att organiseras. På Husby Gård möttes Järvabor till ett möte.

– Förslaget är föraktfullt mot de boende här, säger Arne Johansson. Hela förtätningen av Husby är extrem.  Om de inte drar tillbaka det här, så blir det här en lika stor och existentiell strid som mot Järvalyftet.

Husbyborna kommer inte att acceptera det här

Då lyckades Järvaborna efter sex månaders hård kamp stoppa planerna.

– Det här kommer att bli en lika stor strid, tror inte att några Husbybor kommer att acceptera det här. Skogspartier som är extremt ekologiskt viktiga för Järvafältets flora och fauna försvinner. För Husby är det ovärderligt.

Fortfarande är det många som inte känner till Svenska Bostäders och Veidekkes planer på nybyggnation i Husby. Längs den planerade vägen mellan Kista och Akalla förbi Husby Gård ska man bygga 700 lägenheter. Dessa ska byggas i det smala skogsparti som idag förenar bostadshusen på Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan med Järvafältet. Den underbart vackra och mycket gamla gångvägen som sen gränsar mot Järvafältet och går förbi hällristningen skulle då också försvinna.  Och lite längre fram skulle förskolan med sitt fantastiska läge med närheten till boende och natur rivas.

2000 nya bostäder i redan tätt bebyggda Husby

Förslaget är det senaste tillskottet till planerna på att bygga sammanlagt 2000 nya bostäder i redan tätt bebyggda Husby, som idag har cirka 5000 bostäder. 

Husby byggdes mycket tätt från början, men man sparade ju Järvafältet, som sedan klassades som natur- och kulturreservat. De naturflikar som smyger in här och där i bostadsområdet försvinner om planerna genomförs.

 Hur kan man ”kompensera” allt detta undrade man på mötet. ”Tillgängligheten till Järvafältet är i fara.” ”Det här måste vi förhindra. Vi skall sätta blåslampa på alla!” Det blev många kommentarer och gissningar om hur dessa planer kan ha uppkommit.

Bygg nya bostäder längs Hanstavägen istället

De närvarande var alla överens om att de idéer som dessa byggherrar lanserat skulle rasera många av de unika värden som detta område ger både natur, boende och samhället. Man beslöt att ställa sig bakom en gemensam skrivelse från Norra Järva Stadsdelsråd till olika instanser för att förhindra detta förslag. Man föreslog samtidigt att bygga bostäder på ett annat område i Husby, längs Hanstavägen, som vore lämpligare.

Huvudpunkten var denna kväll från början hur man skulle gå vidare i kampen för hyresrätterna, men denna punkt ledde inte till någon diskussion. Initiativet togs i Husby och har nu utvecklats till ”Nätverket Rädda Hyresrätterna”. Rörelsen har spritt sig mycket snabbt över hela Stockholm. Mötet avslutades med en uppmaning att säga till alla att man skulle besöka de olika lokala nämndmötena och trycka på i dessa frågor. 

Inga Harnesk
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ny förening vill ha dialog mellan judar och muslimer

– Även unga i Sverige påverkas av internationella konflikter och det har saknats mötesplatser för att bemöta de svåraste utmaningarna. Johan Berggren var med och grundade föreningen Ung Dialog, som vill öppna för samtal för unga om antisemitism och islamofobi, både på lokal och global nivå. 

Nytt kulturstråk ska göra Husby tryggare

Trafiknämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde den 27 augusti att genomföra planerna på ett grönt kulturstråk i Husby. Det handlar om en befintlig gångväg mellan Husby centrum och Husby gård som ska rustas upp och utvecklas.

Pausad skidåkning på Spånga IP i helgen

– På grund av ösregn och ommålning av bandyisen på Spånga IP är skidåkningen pausad under lördag 23 och söndag 24 januari, säger Mårten Westberg från Rinkeby Run.

Familjer bostadslösa efter branden i Rinkeby

Förra veckan brann det i ett hyreshus på Kuddbygränd i Rinkeby. Nu står 24 familjer bostadslösa och oroliga över framtiden.