Svenska medier rapporterar att en svensk blivit Somalias premiärminister. Men när Roble bodde i Rinkeby betraktades han som invandrare, och behandlades på samma sätt som andra marginaliserade grupper i samhället. 

Somalias nyvalda premiärminister Mohamed Hussein Roble har läst miljöteknik och hållbar infrastruktur KTH. Som många andra afrosvenskar fick han inte jobb inom sitt yrke, så han flyttade till England. Sedan till Östra Afrika och där fick han ett jobb, som motsvarade hans kompetens.

Diskriminering är något som afrosvenskar regelbundet utsätts för

Sverige har ett utmärkt anseende utomlands, det beskrivs ett demokratiskt och väl fungerande land. Men i verkligheten har rasistiska idéer fått fäste i både samhällets debattklimat, i politiken och samhällets institutioner. Detta medför samhällsproblem, ett demokratiskt underskott och brist på jämlikhet.

Diskriminering är något som afrosvenskar regelbundet utsätts för. Det spelar inget roll hur länge man bott i Sverige eller vilken utbildning man har. Forskning visar att faktorer som hudfärg och utseende spelar in under rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden. Det finns ett utbrett motstånd att erbjuda afrosvenskar jobb som motsvarar deras kompetens. Det visar bland annat Länsstyrelsens rapport Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden från 2018.

Den negativa särbehandlingen och ständiga stigmatiseringen gör att många afrosvenskar flyttar utomlands efter avslutade akademiska studier. De flyr från ojämlika förhållanden och den rasrelaterade negativa behandling som de utsätts för.

Kontakter, hudfärg och vänskapsrelationer avgör och inte kompetens

Samhällshierarkin har sina portvakter som kallas för HR, det är förkortning för Human Resourse, vi kallar HR för ”hinder reproduktion”. Där finns portvakter som bestämmer vilka som släpps in och vilka som hålls utanför. Kontakter, hudfärg och vänskapsrelationer avgör och inte kompetens.

Därför är det många högutbildade afrosvenskar som söker sig utomlands. Mohamed Hussein Roble är inget undantag. När han bodde i Rinkeby kallades han invandrare. Men när han blir Somalias premiärminister, då kallar svenska media honom svensk.

Kahin Ahmed

Bild från Wikimedia (CC).

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Grattis Elin, 90 år idag!”

Vi vill gratulera dig, Elin Söderblom i Husby, som idag fyller 90 härliga år! Du är den som alltid nyfiken sprider så mycket glädje och energi omkring dig.

Sumpans moderater, välkomna till Rinkeby!

Moderaterna i Sundbyberg föreslår att bron mellan Rinkeby och Ursvik ska kameraövervakas för (ursviksbornas) trygghet och sätta upp hinder för bilar för att skydda Ursvik för ”gängkriminaliteten i Rinkeby ska inte påverka ursvikborna”. 

Få hittade ut, men fler hittade hit

Rinkeby Run tog kontakt med Orienteringsförbundet och appen ”Hitta Ut” för att hjälpa Rinkebybor röra på sig mer. Det har fungerat så där, hittills.

Äldreboenden stängs och arbetsplatser försvinner

Flera äldreboenden har stängts i Järva sedan mitten på 1990-talet. Var finns ni som jobbade på äldreboendena i Akalla, Husby, Rinkeby eller Tensta? Är det någon som minns turerna kring skrotningen av våra äldreboenden?