Bild på lokalen där Medborgarkontoret är

Att Spånga-Tensta har tillåtits bli en delad stadsdel visste vi redan. I gårdagens artikel om krisstöd erkänner till och med direktören själv, Fredrik Jurdell, att han inte har några större ambitioner att ändra på saken.

När en person igår hittats tragiskt död på Spångasidan (mördad i gängkrig eventuellt?) sattes det stora krisstödsmaskineriet igång och ett specialutbildat krisstödsteam skickades ut att förbättra Spångabornas rimligen chockade känslor.

När samma sak skedde i Tensta gavs dock ingen startorder till krisstödsspecialisterna

Tidigare i somras när samma sak skedde i Tensta gavs dock ingen startorder till krisstödsspecialisterna för att trösta de rimligen ännu mer slitna Tenstaborna. Vad dessa ”krisstödsspecialister” har för kompetens utvecklas inte närmare i intervjun igår, men jag gissar att de är en variant av det som i kommunen tidigare kallades lokal kommunal POSOM-grupp, alltså Psykisk och socialt omhändertagande. En sådan grupp brukar kunna bestå att legitimerade psykoterapeuter, psykologer, präster eller kristraumatologer (se här).

Fredrik Jurdells uttalande hymlar inte med sanningen: ”När något händer i Tensta finns Medborgarkontoret och där kan oroliga få hjälp vidare, säger Fredrik Jurdell”.

Boende i Tensta anses alltså av Fredrik Jurdell inte behöva stöd av några specialutbildade krisstödjare utan kan gå iväg till Medborgarkontoret om de tycker sig behöva hjälp. Vilken hjälp finns då att få i Medborgarkontorets sortiment? Enligt Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings egen hemsida  läser jag först att Medborgarkontoret ligger organisatoriskt under ”Kansliet” tillsammans med arkivet, telefoni & IT samt vaktmästeriet. När jag följer länken som närmare beskriver Medborgarkontoret får jag veta att här får jag tillgång till ”datorer, wi-fi, printer och kopiator”. Jag kan även boka tid med en Boendelots, Föreningssamordnaren samt få hjälp att göra en budget hos Budget- och skuldsaneraren. Om jag så önskar kan jag få ett ”personligt möte” med en av Samhällsvägledarna som visar mig hur jag ”själv kan uträtta mitt ärende”, och eventuellt få hjälp att reklamera något jag köpt.

”Dina synpunkter är viktiga. Vi tar gärna emot dina synpunkter på stadens och stadsdelens verksamhet.”

När jag frenetiskt scrollar efter information om vilket krisstöd som erbjuds i händelse av någon av de katastrofer i form av skottlossning, mord som sker oroväckande ofta i Tensta nu för tiden, möts jag istället av följande klämmiga uppmaning: ”Dina synpunkter är viktiga. Vi tar gärna emot dina synpunkter på stadens och stadsdelens verksamhet. Lämna klagomål, beröm och idéer.”

Vore det inte på sin plats att sätta in kristerapeuterna även i Tensta och inte bara i Spånga? Och säg nu inte att det är fler fältassistenter på plats i Tensta än i Spånga för de utför inte samma arbetsuppgifter och har inte samma utbildning och kompetenser som en POSOM-grupp. Dessutom finns det ju fältassistenter utstationerade även i Spånga i normalfallet så det argumentet håller inte.

Kommer Tenstaborna efter en skottlossning få krisstöd hos någon bibliotekarie mot uppvisande av lånekort?

Är det förresten inte riktigt dåligt att Tenstaborna efter, låt säga, en blodig skottlossning, förväntas gå till ett medborgarkontor som ligger på samma avdelning som vaktmästeriet för att få traumastöd, istället för att få träffa traumaspecialisterna som med all säkerhet är organiserade under socialtjänsten? Förväntas Tenstaborna på fullt allvar vilja gråta ut i famnen på en (säkert trevlig och empatisk) vaktmästare? Och hur blir det i framtiden när Medborgarkontoret ska samlokaliseras med biblioteket, kommer Tenstaborna efter en skottlossning få krisstöd hos någon bibliotekarie mot uppvisande av lånekort? Vad har socialtjänsten för ansvar i de krissituationer som drabbat stadsdelen?

En professionell krisbearbetning med hjälp av experter kan vara avgörande för att en drabbad ska kunna gå vidare i sitt liv. Den funktionen ligger rimligen under socialtjänsten.

Varför vill Fredrik Jurdell lägga ut professionellt krisstöd bara till boende i Spånga och inte i Tensta?

Pensionerad socionom och f.d. Tenstabo
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Varför använder allmännyttan tillfällig arbetskraft?

En dag träffar jag en kille som arbetar med trädgårdsskötsel åt ett av de kommunala bostadsbolagen i Rinkeby. Han är från Chile, talar ingen svenska, och är här på tillfälligt arbetstillstånd. Varför använder sig de kommunala bostadsbolagen av tillfällig arbetskraft, när stadsdelen har så många boende som behöver arbete?

Varför vill regeringen förbjuda religiösa friskolor?

Konfessionella friskolor ligger i topp vad det gäller skolresultat. Ändå vill regeringens utredare ta fram ”sådana författningsförslag som behövs för att möjliggöra ett etableringsstopp”. Vad är regeringen ute efter egentligen?

Möte till hyresrättens försvar!

Den nya politiska majoriteten i Stockholm vill genomföra både marknadshyror och utförsäljning…

Jag går runt med en ständig oro

När jag läser i tidningar eller sociala media om att vårdpersonal, som inte är så gamla, dör på grund av att de har blivit smittade på jobbet, blir jag orolig. Jag går faktiskt runt med en ständig oro.