skylt med texten välkommen till ärvinge groddamm

Risken är stor att tiotusentals hyresgäster i Stockholms tre så kallat “allmännyttiga” bostadsbolag inom kort får besked om nya kraftiga hyreshöjningar utöver de som bestäms i årliga förhandlingar. Kampanjen Nej till marknadshyra har därför med stöd av Skiftet inlett en digital namninsamling med rubriken Nej till hyreschock genom Stockholmshyror.

Allt tyder just nu på att Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder, med stöd av Hyresgästföreningens centrala ledning, vill få igenom ett avtal om Stockholmshyror genom “systematiserad hyressättning” redan i höst, trots att de lokala förhandlingsdelegationerna är ytterst oroade. Sådana avtal existerar redan i många kommuner. 

Faktorer som Hyresgästföreningen hoppas ska ge en “rättvisare hyressättning” men som i verkligheten kan innebära mycket godtyckliga hyreshöjningar är “lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge i huset, reparationsstandard, ljudisolering, hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, garage, biluppställningsplats samt husets allmänna läge och allmänna fortskaffningsmedel”. 
Enligt ett principavtal i december 2018 ska hyrorna i Stockholm regleras utefter fem punkter:

  • Storleken. Antalet rum och kvadratmeter, samt typ av kök påverkar hyran mest.

  • Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.

  • Själva fastigheten. Vilken typ av hus, om hiss finns och hur det ser ut mm.

  • Läget och området. Närhet till grönområden och vatten, samt områdets karaktär.

  • Förvaltningskvalitet och service. Att det är städat och snyggt och att fel blir åtgärdade.


“Systematiserad hyressättning” kan i stället bli systematiserade hyreshöjningar

Principöverenskommelsen, som slöts utan delegationernas medverkan, innebar att hyran skulle kunna höjas med maximalt 250 kronor per år i sex år. Det vill säga upp till 1500 kronor, utöver de årliga hyreshöjningarna! Då inget avtalades om sänkta hyror i andra ändan kan “systematiserad hyressättning” i stället bli systematiserade hyreshöjningar.

Enligt ett nytt underlag, som plötsligt lades fram av de tre bolagen i början av juni i år, och som enligt innerstadsföreningarnas tidning Hyrespressen fick delegaterna att gå i taket, skulle den totala hyresnivån höjas med i snitt 10-12 procent. En tiondel av lägenheterna skulle få fryst hyra ett till två år, resten hyreshöjningar under upp till fem år.

I ett brev till Svenska Bostäders styrelse från Yngve Sundblad, Birgitta Bengtsson och Per Jansson i Hyresgästföreningens lilla förhandlingsdelegation protesterar dessa mot ett förslag som “innebär en systematisk hyreshöjning för dagens hyresgäster på i snitt minst 8 procent på åtta år (dvs utöver den årligt förhandlade höjningen), varav 2 procent första året. Till  detta kommer att byte av hyresgäster skulle generera en ökning av lägenhetshyrorna på  ytterligare ca 5 procent på åtta år, första året ca 1 procent.” Delegationen vill inte acceptera någon systematisering alls som innebär en höjning av den genomsnittliga hyresnivån.

Förslaget om Stockholmshyra innebär ett hot om uppåt 20 procent höjda hyror

Förslaget om Stockholmshyra innebär inte bara ett hot om kraftigt höjda hyror i innerstaden. Lika illa, med uppåt 20 procent höjda hyror, kan det bli för hyresgäster i renoverade ytterstadslägenheter som till exempel på Järvafältet eller i Bagarmossen.

Därmed kan Järvaavtalet, ett av få bra avtal om renoveringar efter en stark lokal mobilisering i Husby som på sin tid hyllades inom Hyresgästföreningen som ett lysande exempel för inte bara Stockholm, sättas ur spel. Ett sådant svek mot givna löften skulle utan tvekan mötas av kraftiga reaktioner bland Järvas hyresgäster.

Det så kallade Järvaavtalet kom till efter att vi husbybor efter intensiva massprotester 2007-2008 lyckades stoppa det så kallade “Järvalyftets” planering för storskaliga rivningar och lyxrenoveringar i Husby som hotade leda till 70-procentiga hyreshöjningar. Slutresultatet blev ett Järvaavtal om en omfattande renovering av såväl lägenheter som hus och gårdar, som resulterade i 24-procentiga hyreshöjningar (i tre steg). Tungt för många, men ändå en seger med jämförelsevis måttliga hyreshöjningar som gav en möjlighet för de flesta att bo kvar. 

Stockholmshyra kan nu bli ett instrument för Svenska bostäder att ta tillbaka Järvaavtalets eftergift till hyresgästerna och höja hyrorna i nivå med både Hemblas extrema renoveringshyror och senare allt högre renoveringshyror inom allmännyttan. 

Vad som också oroar många hyresgästaktivister i Stockholm är möjligheten att de kan köras över uppifrån, även om hyresgästernas förhandlingsdelegationer skulle säga nej. 

Desto viktigare är att snabbt slå larm och bilda opinion mot detta, inte minst genom att sprida Nej till marknadshyras namninsamling med hjälp av Skiftet.

Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Anslut er till Böckernas befrielsefront!

Detta är en appell. Var med och befria stockholmarnas böcker! 200.000 böcker har rånats av den borgerliga majoriteten. Ett helt bibliotek, det Internationella biblioteket på Odengatan.

Vad menar den biträdande rikspolischefen egentligen?

”De här barnen har ingen ambition av att bli en del av samhället utan de har en ambition redan från födseln av att ta över i kriminalitet. Där är vi i Sverige ganska naiva.” Det sade biträdande rikspolischef Mats Löfving I P1:s lördagsintervju igår. 

Kan vi tala om den politiska majoritetens haveri på Järva?

Järva är ett område som är ett av de mest drabbade av socioekonomiska svårigheter, social utslagning och konsekvenserna av covid, i Sverige. Det vore rimligt att anta att politiker på Järva oavsett partitillhörighet, borde vara ganska eniga om behovet av att satsa på social verksamhet som bidrar till trygghet, där barn, unga och unga vuxna har möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt.

Vi vill inte ha ”hårdare tag” i kollektivtrafiken!

Öka tryggheten för alla i Stockholms kollektivtrafik, istället för fler visiteringar och flera poliser, skriver företrädare för Vänsterpartiet i dagens debattartikel.