Nästa vecka ikraft träder steg 3 i regeringens plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19. Vilka lättnader blir det och när väntas det sista steget träda i kraft?

Regeringens plan, som presenterades i slutet på maj, består av fem steg. Steg 1 inleddes den första juni och innebar bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt att serveringsställens öppettider förlängdes till klockan 22.30.

Nästa vecka, den 15 juli, planeras steg 3 träda i kraft

Steg 2, som trädde i kraft en månad senare den första juli, innebar bland annat att Folkhälsomyndighetens råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet togs bort i sin helhet. Även råden till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättades upp på så sätt att dessa numera kan ske. En stor lättnad var också att serveringsställenas öppettider förlängdes ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap togs bort. 

Nu är det snart dags för nästa steg. Nästa vecka, den 15 juli, planeras steg 3 träda i kraft. Det väntas innebära att reglering om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort liksom rådet om munskydd i kollektivtrafiken. Dessutom upphävs kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser och regleringar kring hur många personer som får vistas per kvadratmeter i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Det finns alltså inga garantier på att de olika stegen kommer att träda i kraft på avsatta datum

Steg 4 väntas träda i kraft i september, men inget datum är ännu fastställt. Det nästsista steget i avvecklingen av restriktionerna kommer att innebär tre primära lättnader. Det är deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som tas bort, och även begränsningen för privata sammankomster samt att reglering på serveringsställen inomhus tas bort helt.

Det sista steget i avvecklingen, steg 5, är ännu inte fastställt när det träder i kraft. Det som är känt är att kvarvarande restriktioner kommer att lyftas bort helt.

För att avgöra om det är möjligt att gå vidare till varje steg, och införa ytterligare lättnader, kommer en samlad bedömning att göras utifrån indikatorer som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Det finns alltså inga garantier på att de olika stegen kommer att träda i kraft på avsatta datum, utan dessa är preliminära. Hittills har dock regerings plan hållit sig till schemat.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Varför stängdes akuten i Tensta?

Inga lediga läkartider att boka och akuten är stängd. Tenstaborna är missnöjda med vårdcentralen. Därför intervjuade Nyhetsbyrån Järva verksamhetschefen Karina Hanaeus.

Bowlinghallen i Rinkeby Centrum söker nya ägare

Hallen som lanserade sig som ”Stockholms prisvänligaste bowlinghall stänger. – Ja, det är fruktansvärt tråkigt. Det absolut bästa vore om någon tog över verksamheten, säger Anne Rantanen.

Sociala insatsgruppens lokal i Tensta beskjuten

Han vill inte säga sitt namn, men han har varit deltagare i…

Trafikfrågor och utförsäljningar på dagordningen i Spånga-Tensta

Även politikerna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd sammanträder imorgon torsdag. Mötet börjar klockan 18 och kommer att livesändas.