Sverige drabbas just nu av Coronapandemin.  Värst drabbade är de så kallade utsatta områdena och våra äldreboenden. Varför?

Vi vet sedan länge att områden kring Järva har högre ohälsotal, mer trångboddhet och lägre inkomster. Möjligheterna till arbete hemifrån finns inte för de som arbetar i vården, städar, arbetar i hemtjänsten, skolan, taxi och kollektivtrafiken som håller vårt samhälle igång.

Konsekvenserna av vårt segregerade samhälle blir nu än tydligare genom de ojämlika levnadsvillkoren i ett av världens rikaste länder, i en av Sveriges rikaste kommuner. Detta måste bli en ögonöppnare!

Detta måste bli en ögonöppnare!

Just nu är fokus på att stoppa smittspridningen och att rädda liv. Nästa fas är att återupprätta alla småföretag och jobb och som förlorats, att få igång bostadsbyggandet igen och att få tillbaka framtidstron för alla dem som missat studier och att fortsätta arbeta för en hållbarhet som omfattar både människa, vår miljö och vårt klimat.

Vi vet i alla fall att segregationen och ojämlikheten måste upphöra.

Vi sänder vårt deltagande till de som förlorat anhöriga i Covid-19.

Vi vill också passa på att sända ett varmt tack till alla som arbetar hårt inom vården, som sett till att informera ute i lokalsamhället, till alla de föreningar, kyrkor moskéer och alla som funnits ute på torg och verkat i sociala medier.

Miljöpartiet i Järva/Tomas Beer
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Nej, det blir inte bättre för våldsutsatta, Dennis Wedin”

Igår gick både Moderaterna och Miljöpartiet i Stockholm ut och sa att det nu skulle bli lättare för våldsutsatta att få förtur i bostadskön. Men det är inte sant.

V: Det blir tuffare för föreningarna i Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade ett slutet möte senast med hälften av politikerna närvarande…

Vad menar den biträdande rikspolischefen egentligen?

”De här barnen har ingen ambition av att bli en del av samhället utan de har en ambition redan från födseln av att ta över i kriminalitet. Där är vi i Sverige ganska naiva.” Det sade biträdande rikspolischef Mats Löfving I P1:s lördagsintervju igår. 

Det som är det bästa med Järva

Innan Rinkeby Run var jag ordförande och tränare för en av Sveriges finaste löparklubbar, Fredrikshof. Vi hade Stockholms Stadion som hemma-arena. Arenan från OS 1912. Arenan där flest världsrekord har satts i hela världen. Det var häftigt, men jag saknar det inte ett dugg.