Rinkeby Rinkebyterassen

Nya höghuset vid Rinkebyterrassen stod färdigt 2017 och syns från stora delar av Järvafältet. Men vad du kanske inte vet är, att när du ser huset så ser det samtidigt dig. Nyhetsbyrån Järva kan avslöja att polisen med hjälp av värmekameror nu ska kunna följa rörelser, dygnet runt och permanent, på fältet mellan Rinkeby, Tensta, Kista och Husby.

Precis som när polisen först började använda drönare för övervakning av Järva är en av anledningarna att komma till rätta med den vårdslösa körningen av motorcyklar på fältet.

2017 dog en kvinna efter att ha blivit påkörd av en påverkad ung motorcykelförare vid nuvarande Järvabadet. Sedan dess har man experimenterat med drönare för att få bukt med problemet. Drönare var då en ny teknik för övervakning, men sedan införandet har de sedan fortsatt att användas till allmän övervakning av hela bostadsområden i Järva.

En ny teknik som testas på järvaborna

Fasta värmekameror är också en ny teknik som testas på järvaborna. Polisen tänker sig kunna följa fordon live och närma sig dem mer kontrollerat än vid en jakt, men materialet kommer även att spelas in och kamerorna ska också kunna användas vid annan brottslighet.

Husets höjd gör det fördelaktigt för polisen att använda som Järvas övervakningstorn. Det kameraövervakade området täcker in hela Järvafältet mellan Rinkeby, Tensta Kista och Husby, ända från Kymlingelänken och Trafikplats Rinkeby till Husby gård.

Redan i höstas övervakade polisen Järvafältet från höghuset på Rinkebyterassen med vanliga kameror. Då med stöd av lagen som ger polisen rätt att tillfälligt bevaka vid risk för allvarlig brottslighet i tre månader. Nu vill de permanenta detta och måste då göra en djupare intresseavvägning för att motivera inskränkningen det utgör i järvabornas rätt att röra sig fritt utan statlig övervakning.

Kamerorna fungerar lika bra i totalt mörker

Polisen skriver i sin bedömning att Järvafältet är en plats där många människor vistas och rör sig och att det finns en ”stor sannolikhet att enskilda personer kommer filmas då de endast befinner sig på fältet i rekreationssyfte”. Därför väger integritetsintresset ”relativt tungt”. Men polisen bedömer ändå att deras behov att övervaka väger tyngre.

Att använda värmekameror ger polisen möjlighet att följa människors rörelser på fältet, och även kunna se varma föremål och fordon. Kamerorna ser hur varmt något är och fungerar lika bra i totalt mörker. Det blir också lättare att se saker som döljer sig bakom träd och buskar. Det går dock inte att identifiera personer utifrån värmekamerorna, vilket ger ett visst skydd för integriteten, såvida personen inte rör sig in i något av de omkringliggande kameraövervakande områdena där de vanliga kamerorna gör detta möjligt.

Viktor Arnell

Fakta om kameraövervakning i Järva

  • Sedan 2020 behöver inte polisen tillstånd från Datainspektionen (IMY) eller Länsstyrelsen för att kamerabevaka allmänna platser, utan får själva ta beslut om övervakning.
  • Alla centrum i Järvas stadsdelar är permanent kameraövervakade. Utöver dem övervakas flera allmänna platser som polisen vill ha koll på. Övervakning med drönare av hela Järvaområdet påbörjades 2020.
  • Hittills i år har polisen fattat 10 beslut om ny eller fortsatt övervakning i Järva.
  • Polisen är skyldig att upplysa om att en plats är kamerabevakad med skyltning eller ”på annat verksamt sätt”.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ny lägesrapport: smittspridningen ökar

Den 9 mars släppte Region Stockholm den senaste lägesrapporten om covid-19. Där konstateras det att antalet nya fall, antalet vårdade och antalet avlidna har ökat. Man har även kunnat identifiera nya fall av de muterade virusvarianterna från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien. 

Tenstadikt blir skylt i centrum

Nu har Tenstas första litterära skylt invigts. Det är Mona Monasars dikt som pryder centrum.

Borgarråd på besök hos verkligheten

Stiftelsen The Global Village bjuder för första gången ut de folkvalda borgarråden i Stadshuset till Järva. Så gott som alla har tackat ja till att komma vid olika tillfällen.

Beslut om fortsatta nationella restriktioner

Med anledning av den fortsatt höga smittspridning av covid-19 har regeringen efter dialog med Folkhälsomyndigheten beslutat om fortsatta nationella restriktioner.