I takt med att klimathotet nu är ett faktum, anser Vänsterpartiet att förvaltningen bör utveckla nya metoder för att dra sitt strå till stacken för att rädda planeten och den biologiska mångfalden i vårt stadsdelsområde.

Vi är glada för det klimat- och miljöarbete som förvaltningen redan idag gör. Världens bestånd av honungsbin har minskat sedan 1950. Särskilt sedan mitten av 1980-talet har så många bin dött att forskarna är rejält oroade för att honungsbina kan dö ut.

Enligt beräkningar pollinerar honungsbin 70 av de omkring 100 växtarter som föder cirka 90 procent av jordens befolkning. Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Matbristen är ett stort problem för dagens bin. Förr fanns det gott om ängar med en stor mångfald av blommande växter. Därför ser vi i Vänsterpartiet positivt på förvaltningens förslag att odla ängsmark vid Igelbäckens naturreservat som föreslås i förvaltningens arbete med miljöfrågor.

Vänsterpartiet vill utveckla detta och även föreslå förvaltningen att i samband med ängsmarken även ska starta upp projekt med bikupor. Detta skulle gynna den biologiska mångfalden, och arbetet skulle kunna erbjuda utbildning kring bikupor, samt arbete till personer som stått utanför arbetsmarknaden länge, vilket många gånger är kvinnor.

Arbetet med bikupor skulle slutligen kunna innebära att vi räddar bina, erbjuder jobb, och eventuellt försäljning av Järvas egna ekologiska honung.

Utifrån ovanstående frågar vi förvaltningen följande: Är det möjligt för förvaltningen att starta ett projekt som beskrivs i texten ovan?

Veronica Stiernborg, V, ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

MILJÖSTUGAN – en styvmoderligt behandlad resurs

Egentligen är det mycket väl ordnat med sopsorteringen för oss som bor på Trondheimsgatan 44-50 och i angränsande hus. Men varför sorterar folk inte sina sopor när det är så lätt?

Superhjältar i munskydd och visir

Dalia Alnuimi från Rinkeby går sista året på samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet har skrivit en hyllning till sjukvårdens hjältar.

Flytten av biblioteket är ett hugg i Tenstas hjärta

Sedan tre år har Tensta gymnasium stått tomt och ingen vet vad som ska hända med Tensta Träff. Bara biblioteket har hållit ställningarna och erbjudit ett vardagsrum för trångbodda tenstabor som vill läsa, låna och studera. 

Lägesrapport från JärvaHjälpen

För nästan åtta veckor sedan startade vi JärvaHjälpen med syftet att handla åt äldre och personer i riskgrupp. Det var bland det mest spännande som jag varit med om, eftersom det inte går att se i förväg hur en pandemi kommer att slå. Men jag vet, att jag kan lita på föreningslivet och vänner i Järva.