I takt med att klimathotet nu är ett faktum, anser Vänsterpartiet att förvaltningen bör utveckla nya metoder för att dra sitt strå till stacken för att rädda planeten och den biologiska mångfalden i vårt stadsdelsområde.

Vi är glada för det klimat- och miljöarbete som förvaltningen redan idag gör. Världens bestånd av honungsbin har minskat sedan 1950. Särskilt sedan mitten av 1980-talet har så många bin dött att forskarna är rejält oroade för att honungsbina kan dö ut.

Enligt beräkningar pollinerar honungsbin 70 av de omkring 100 växtarter som föder cirka 90 procent av jordens befolkning. Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Matbristen är ett stort problem för dagens bin. Förr fanns det gott om ängar med en stor mångfald av blommande växter. Därför ser vi i Vänsterpartiet positivt på förvaltningens förslag att odla ängsmark vid Igelbäckens naturreservat som föreslås i förvaltningens arbete med miljöfrågor.

Vänsterpartiet vill utveckla detta och även föreslå förvaltningen att i samband med ängsmarken även ska starta upp projekt med bikupor. Detta skulle gynna den biologiska mångfalden, och arbetet skulle kunna erbjuda utbildning kring bikupor, samt arbete till personer som stått utanför arbetsmarknaden länge, vilket många gånger är kvinnor.

Arbetet med bikupor skulle slutligen kunna innebära att vi räddar bina, erbjuder jobb, och eventuellt försäljning av Järvas egna ekologiska honung.

Utifrån ovanstående frågar vi förvaltningen följande: Är det möjligt för förvaltningen att starta ett projekt som beskrivs i texten ovan?

Veronica Stiernborg, V, ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Vilken nytta gör polisen i förskolan?

Polisen i Järva ska börja jobba mot nyrekryteringen av kriminella i förskolan, rapporterar media. Ska polisen börja stoppa sexåringar och ställa dem mot väggen för muddring? 

En julhälsning från lärarna på Enbacksskolan

Från oss alla till er alla vem du än är! Vi ser till att framtiden inte kommer på efterkälken, det kan du tryggt räkna med. Flitens lampa lyser på Enbacksskolan i Tensta och i en rasande pandemi som lamslagit en hel värld arbetar vi in i det sista med att säkerställa elevernas kunskapsutveckling.

Sälj inte mark till Hembla!

Stockholms stad säljer en del av Svenska Bostäders mark i Husby centrum till Hembla. Det är att motarbeta det arbete som görs lokalt för att få ett tryggt och bra boende.

Varför så tyst om den sparkade personalen på Hjulsta grundskola?

För en tid sedan blev ett antal personer uppsagda från matbespisningen på Hjulsta grundskola. Efter att chefer i hemlighet hade placerat ut spionkameror i köket, blev de avskedade för att ha stulit mat. Anklagelsen är uppenbart falsk men avskedade blev de i alla fall.