Föräldrarådet i Al-Azharskolan är upprörda över uttalandet som oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga, S, gjorde i Mitti, om att skolan bör sägas upp från sina lokaler. De förklarar i ett öppet brev varför.

Föräldrar rasar över ditt uttalande!

Det är med bestörtning och irritation vi föräldrar, medborgare och skattebetalare reagerar mot dina senaste utspel gällande våra barns skola. I den senaste tidningsartikeln i lokala tidningen nämns ditt namn där du, som folkrepresentant, väljer att underminera en annan myndighets uppdrag med dina problematiska uttalanden. Vad hände med respekten och tilliten till våra myndigheter? Sverige har tillsynsmyndigheter för att säkerställa att alla aktörer/huvudmän följer bestämmelser, riktlinjer och lagar. Det är extremt problematiskt när politiker agerar/uttalar sig för att påverka andra myndigheter mot ett önskat utfall.

I Sverige har Skolinspektionen ansvar för att utföra tillsyn på ett lagligt, sakligt och riktigt vis. Utöver detta så är elevresultat avgörande för huruvida en skola fullföljer sitt uppdrag. Det som tyvärr läses in i dina uttalanden är att du väljer en ståndpunkt antingen utifrån egen politisk vinning eller personlig agenda/vendetta mot en verksamhet som uppfyller sina åtaganden mot våra barn. Som skattebetalare och de som röstar, oftast på ditt parti Socialdemokraterna, anser vi att den tiden, energin och resurser kan behövas på annat håll. Nämligen de kommunala skolorna i särskilt utsatta områden som år efter år misslyckats med sitt uppdrag. Det är föga förvånande att vi, vårdnadshavare, utnyttjar vår rättighet till det fria skolvalet och flyttar våra barn till andra skolor.

Vi, som skriver detta till dig, är själva yrkesverksamma legitimerade lärare och pedagoger

Vi tar vårt ansvar, ålagd enligt lag med skolplikt genom Skollagen och ansvaret enligt Föräldrabalken, på fullaste allvar och väljer en skola med omsorg, för våra barns bästa. Som en påminnelse så motsvaras skolplikten av en rätt till utbildning. Vi, som skriver detta till dig, är själva yrkesverksamma legitimerade lärare och pedagoger och är fullt medvetna om vad en likvärdig utbildning innebär och innefattar. 

Barnets vårdnadshavare ansvarar också för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Det är vi som känner bäst våra barn, deras förutsättningar och behov och har ansvaret att deras behov tillgodoses. Denna linje håller även Föräldraalliansen i Sverige som bevakar föräldrar/vårdnadshavares perspektiv. Vi citerar Rädda Barnen, som också bli varse om detta utspel, vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att barn med kunskap blir kloka vuxna.

Det som är än mer beklagligt är din totala avsaknad av barns perspektiv och den oro dina uttalanden åsamkar våra barn. Grundprincipen med Barnkonventionen, numera lag i Sverige, är att barns perspektiv och rättigheter bevakas, fullföljs och efterlevs speciellt gällande beslut som rör barnen. Dina uttalanden har konsekvenser för våra barns mående och trygghet. Du är inte undantagen det ansvaret och är skyldig att omvärdera dina uttalanden och förstå vilka konsekvenser det får.

Sambandet mellan lyckad skolgång och framtidstro kan omöjligt undgått dig i ditt yrkesliv

Som kriminalvårdare borde ditt högsta mål vara att se till att så många barn som möjligt från särskilt utsatta områden lyckas med sin skolgång för att det kostar mer att habilitera kriminella ungdomar.  Sambandet mellan lyckad skolgång och framtidstro kan omöjligt undgått dig i ditt yrkesliv och därmed ifrågasätter vi dina motiv.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det troligt att brister i skolans funktion har bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, liksom press på grund av de ökade kraven på arbetsmarknaden. Folkhälsomyndighetens slutsats är att den svenska skolan behöver stärkas. Med bättre skolresultat får barn och unga också större möjligheter på arbetsmarknaden och bättre förutsättningar för en god hälsa. Sådana här uttalanden bidrar till en ökad press mot barn som redan lever i särskilt utsatta områden med sämre skolresultat, fattigdom, utsatthet, mitt under en pågående pandemi. En pandemi som utan motstycke har påverkat särskilt utsatta områden med många som förlorat sina arbeten och närstående familjemedlemmar. Konsekvenserna av alla dessa faktorer lär bli långsiktiga.

Vi förväntar oss en rejäl skärpning och ändring av både tonen och underminering av arbetet för en redan utsatt yrkeskår (lärare) som nu måste tillsätta viktig undervisningstid för att stötta och lugna sina elever!

Hälsar besvikna vårdnadshavare och skattebetalare:
Sadia Hassan
Said Ahmed 
Ubah Adan
Suad Suleiman
Shukri Elmi 
Nadidam Ako 
Meriem Boukris
Mohamed Hussein
Khadra Elmi 
Irma Fazlic 
Sara Romdhani 
Khalid El Masri 
Deeqa Shafi 
Sade Abdi 
Hussein Abdi Warsame
Rasheed Ali 
Ahmed Jama 
Mohamed Hassan
Fatima Abdisalam 
Mahad Hussein 
Ahmed Omer 
Mohamed Omar 
Ahmed Siraj 
Mehdi Osman  

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hennes högsta önskan är att slippa förnedringen

Häromdagen blev jag uppringd av en kvinna, som fått mitt mobilnummer av en väninna. Hon behövde hjälp med en SFI-läxa. Hon var stressad, om hon blev kuggad på SFI, så skulle hon få än mer problem med socialtjänsten.

Trots rekordstor invandring har inte brottsligheten ökat

I dagarna publicerades den av många efterlängtade rapporten (BRÅ2021:9) om brottslingar och deras etniska bakgrund. De högerextrema har länge hävdat att ”PK-eliten mörkat” sanningen om att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i statistiken. Problemet med det resonemanget är att nån mörkning inte har ägt rum.

Ett brev till en vän i coronans tid

Hej, min kära vän! Jag vill berätta för dig en sak och det här har gjort så att jag har tappat hoppet om studenten och allt annat i år. Om du inte visste så har vi drabbats hårt av Covid-19 som är ett coronavirus.

Vi beklagar sorgen innerligt

Det finns inga ord till familjerna som mist sitt barn, vi beklagar sorgen ni får utstå. Det är fruktansvärt att en ung människa aldrig får bli vuxen och vi vill uttrycka vår förtvivlan över att ert barn, syskon, vän och släkting inte får bli vuxen och leva sitt eget liv. Vi beklagar sorgen innerligt.