Hur tänker de ansvariga på kommunen? De gör i ordning Tenstagången med nya bänkar. Men vi kan inte sitta där, eftersom duvorna har tagit över. 
 
Tenstagångens träd har beskurits, men inte alla träd. Träden i mitten av gången har de lämnat. Varför det?
 
Duvorna sitter i träden ovanför parkbänkarna och skiter. Vi pensionärer, som brukar sitta på bänkarna när vädret är fint, kan inte längre göra det. Bänkarna är fulla av fågelträck.
 
Kommer alla träd att beskäras? Eller är det meningen att det ska vara så här?
 
Panayotis Hatzipavlis
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Järvas kvinnor firar 8 mars!

Jag saknar ett gränslös systerskap i Järva när det gäller kvinnokampen. Där etnicitet, religion, språk och kultur ska vara tillgång istället för en begränsning.

Utsikt från mitt köksfönster

Den här rubriken har väntat på sin text flera dagar. Meningen var att jag skulle vädra min besvikelse över att grannar inte hade börjat använda den nyrenoverade lekplatsen eller innetorget som mitt köksfönster vetter mot.

De nya diskbänkarna är dåliga

Diskbänkarna i de nyrenoverade lägenheterna på Rinkebysvängen har en  mycket sämre funktion än de tidigare diskbänkarna.

”Vi sträcker ut handen för en dialog”

Som representanter för Miljöpartiet i Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder, ser vi med oro på den allvarliga situationen med skjutningar i vårt område. Precis som alla andra vill vi också ha förändring. Vi är öppna för all form av dialog med de invånare som vi är satta att representera.