Fastigheten där Reactor finns döms ut, enligt stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund vill att ärendet om Reactor tas upp till diskussion igen.
– Jag har bett om en ”second opinion” på hela projektet, säger hon.

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd blev det klart att nämnden klubbat igenom ett beslut om flytt av Reactor till en lokal i Husby centrum. Beslutet, som inte verkade förankrat i nämnden, upprörde både ungdomar och föräldrar. Men stadsdelsdirektör Ulla Thorslund säger att inget är klart än.

– Jag inväntar en ”second opinion”, alltså en ny genomgång av hela projektet och där ingår också en inventering av Reactors fastighet. Det kan dröja några veckor.

Dessutom är budgeten avgörande för vad som händer.

– Ja, vi väntar in budgeten, som kommer den 14 november. Vi får se vad vi får för resurser innan vi tar något slutgiltigt ställningstagande, säger Ulla Thorslund.

Klart är dock att det arbetsmarknadsprojekt som finns i Ungdomens Hus i Rinkeby idag, som riktar sig till unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar, också ska dras igång i stadsdelsförvaltningens lokaler i Husby centrum.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta:
Det finns 15 345 unga i Stockholm, mellan 16-29 år, som varken arbetar eller studerar. I Järva finns procentuellt flest unga som varken arbetar eller studerar. UVAS i åldersgruppen 20-24 år i Rinkeby-Kista 7,0 %, Spånga-Tensta 6,8 %.  UVAS, 25-29 år i Spånga-Tensta 11,6 %, Rinkeby-Kista 10,7 %.
(siffror från 2014, temaunga.se)

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Gratis skollunch till elever som studerar på distans

Stockholm stad har beslutat att ge avgiftsfri lunch till alla skolelever som har distansundervisning.  – Det är bra, men ännu bättre hade varit om förslaget också gynnat det lokala näringslivet, säger Esme Güler på Hyresgästföreningen.

Kick-off för tävlingen För-orten i Kista galleria

För-orten är en tävling initierad av de Järvabaserade aktörerna BLING, Bk Bussenhus och Atletico Rinkeby. Syftet är att inspirera och locka fram fler idéer från Sveriges förorter, framförallt orterna kring Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Akallabon Ben Eliass, medgrundare av Estrid, kommer att tala under kvällen.

Poliserna omplacerade efter det våldsamma ingripandet

Förra veckan kunde Nyhetsbyrån Järva rapportera om ett våldsamt polisingripande i Rinkeby. Nu har de berörda poliserna omplacerats och en förundersökning om misshandel har inletts. Utredningen väntas ta ett par månader. 

Förvaltningen i Rinkeby-Kista organiseras om

En stor omorganisation är på gång i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Avdelningen Förebyggande socialtjänst och fritid kommer att försvinna från årsskiftet. Det formella beslutet fattas på nämndmötet i november.