Den blågröna majoriteten i Stockholm har gått ut med att hyresrätter i stadens förorter ska ombildas till bostadsrätter och en del av de kommunalt ägda hyresrätterna kan komma att säljas till privatvärdar.– Vi är oroliga, säger Rinkebybon Marianella Monzon.

I Järva gäller förslagen främst hyresrätter i Rinkeby och Husby. – Jag har stått i bostadskön i tio år för att få mitt förstahandskontrakt, och nu ska det ombildas. Driver dom?!

I december 2018 hölls ett möte i Folkets Husby som kom att bli startskottet för en kampanj mot utförsäljningen av allmännyttiga hyresrätter. Uppslutningen var god och bestod av både oorganiserade Järvabor och representanter från organisationer som Förorten mot våld, Ort till ort, Norra Järva stadsdelsråd och Hyresgästföreningen. Nätverket rädda hyresrätterna bildades och efter hand har en mängd lokalgrupper dykt upp runt om i Stockholm. 

Marianella Monzon är aktiv i föreningen Ort till ort och initiativtagare till lokalgruppen Rinkeby mot ombildningar, som nyligen haft sitt första möte.
– Vi vill försvara hyresrätterna eftersom vi ser ett värde i att bevara det här bostadsbeståndet. Oavsett om man skulle ha pengar så är inte alla intresserade av att äga sin bostad och ta stora lån.

Bland det första som Rinkeby mot ombildningar gjorde var att starta en Facebookgrupp med samma namn för att nå ut till fler boende i området. Marianella Monzon är noga med att poängtera att nätverket inte är ett diskussionsforum, utan de vänder sig till folk som redan har tagit ställning mot ombildningarna.
– Vi är medvetna om maktprocesserna och vi vill delta i de beslut som påverkar oss. Det offentliga rummet krymper när det som vi äger gemensamt säljs ut och vi får inte någonting att säga till om. Det måste finnas bostad åt alla!

Anna Nygård

Facebookgruppen Rinkeby mot ombildningar
https://www.facebook.com/groups/rinkebymotombildningar/

Läs om mötet i december https://staging.nyhetsbyranjarva.se/nu-maste-vi-organisera-oss/

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hyresgäster i Rinkeby kräver tydligt svar från MP

Basro Hersi och Amina Abdurahman bor i allmännyttans bostäder i Rinkeby. Under Järvaveckan sökte de upp Miljöpartiet för att försäkra sig om att det inte blir några utförsäljningar av hyresrätter.

”Tvättstugan är svår att ersätta”

Tvättstugan på Degerbygränd har totalförstörts.  – Det var en tvättstuga för mer än 1000 hushåll, sade Lars Nylund, fastighetschef på Familjebostäder, som var med vid nämndmötet i Rinkeby-Kista.

Ismet visar sina bilder när Tensta Centrum fyller 50 år

När Tensta Centrum firar 50 år kommer Ismet Kilincalp visa några av sina tusentals bilder. Han har fotograferat Tensta och Hjulsta i mer än tre decennier och i fyra dagar kommer bilderna att visas på stor duk inne i centrum.

Missnöjda hyresgäster mobiliserar sig i Tensta

På Tensta Allé 45 har flera upprörda hyresgäster samlats för att berätta om sina problem. Sabac Cali Hussein har en trasig frys, en köksfläkt som inte fungerat på flera år, det blir ständigt stopp i avloppet och elementen fungerar dåligt så hon fryser i sin lägenhet.