Smittspridningen är tre gånger så hög i Järvaområdet som i resten av Stockholms län.
– Ja, det är en alarmklocka för hela samhället, när man ser att ett område som är socialt utsatt drabbas hårdare än andra av en pandemi, säger Sveriges vice statsminister Isabella Lövin, MP.

Det var också därför som hon stämde träff med Ahmed Abdirahman. Hon ville höra hans syn på situationen och hur regeringen kan förbättra sitt arbete och stödja Järva att ta sig igenom den här krisen.
– Det är ohållbart att vi har så stora sociala klyftor i vårt samhälle. Vi behöver bygga mer socialt hållbara bostadsområden, mer integrerade, mer blandade. Det är en lärdom för hela landet att vi har inte råd att ha utsatta områden där man kan vara så sårbar för sådana här händelser. 

Hur stort är regeringens krispaket till kommunerna i arbetet mot coronan?
 – Hela paketet var 100 miljarder, men det är 20 miljarder till kommunerna.

Kontrollerar ni hur pengarna används?

 – Nej, vi öronmärker inte pengarna. Förutsättningarna i kommunerna är så olika, säger Isabella Lövin.

I Järva har det satts upp tusentals affischer, men de i riskgrupperna, som kan få en tillfällig bostad för att komma undan smittan, måste betala hyran själva.

Isabella Lövin pressekretare, som sitter med under intervjun, inflikar att de evakuerade kommer att berättigas ekonomiskt stöd efteråt. 

Men de måste ansöka den vanliga vägen. Många är rädda att de hinner bli vräkta innan den byråkratiska processen är klar och pengarna kommer.

– Det är extremt mycket som ska göras på kort tid, men nu är situationen som den är. Jag hoppas att de som får möjlighet att få ett tillfälligt boende verkligen tar den möjligheten. Det gäller ju att stoppa smittan och skydda våra gamla, och dessutom inte belasta sjukvården för mycket.

Hade det inte varit på sin plats att boendet var kostnadsfritt denna gång?

– Ja, regeringen har varit tydlig med att kommuner och regioner inte ska tänka på pengarna. Vi kommer att ersätta i efterhand. Det är regeringens absoluta besked till kommuner och regioner.

Det har förts fram krav på att en särskild insatsgrupp ska inrättas i Järva, eftersom de lokala biståndshandläggarna redan nu är hårt belastade. En kampanj har också inletts för att förhindra att någon vräks under denna kris. 

– Vi lever i en exceptionell kris. Ingen ska behöva hamna på gatan idag, självklart inte. Man jobbar ju för högtryck inom staden och regionen för att klara det här. För regeringen är första prioritet att stoppa smittspridningen. Det är enormt viktigt om vi ska klara detta som land.

Den andra prioriteringen för regeringen är att se till att hälso- och sjukvården har tillräckliga resurser så att man kan ta hand om de sjuka.

 – Nummer tre är att begränsa de ekonomiska effekterna som kommer att bli helt katastrofala för de enskilda. Det är också därför vi beslutat om det största räddningspaketet i Sveriges historia. Vi ser ju att det här kommer att bli långvarigt.

Handlar det enbart om lån till småföretagare? Eller är det reda pengar? Många småföretagare är rädda att dra på sig flera lån eftersom framtiden är oviss.

– Det handlar inte bara om lån, utan de behöver inte betala några sociala avgifter och de kan använda periodiseringsfonder på ett annat sätt. Det är viktigt att det kommer ut med information på olika språk om det här.

Redan innan pandemin bröt ut var situationen svår för handlarna i de olika köpcentra som finns i Järva. Nu har regeringen erbjudit sig att betala hälften av hyressänkningen till fastighetsägarna. Men om inte fastighetsägarna tänker sänka lokalhyrorna alls, vad är då det beslutet värt? 

 – Vad är det för fastighetsägare, frågar Isabella Lövin.

Avslutningsvis informeras vice statsministern om att Nyhetsbyrån Järva har begärt att få ut statistik att få ut antal döda per stadsdel. Men Region Stockholm har avslagit vår begäran. Frågan kommer att avgöras i kammarrätten. Tycker du att sådana siffror borde vara offentliga?

– Jag vet inte skälet till att de nekat, men rent generellt ser jag inget fel med det. Jag tror tvärtom, ju mer information man har, desto bättre, så länge man skyddar den personliga integriteten. Vi behöver ha en så informerad allmänhet som möjligt, så att vi kan klara av det här tillsammans. Då är det viktigt att man också är transparent med hur sjukdomsförloppet går och vilka det drabbar.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Våldet har ökat med 40–50 procent under pandemin”

Under pandemin har våldet i nära relationer ökat markant runt om i hela världen. – Det är viktigt att våga fråga och reagera om man misstänker att någon blir utsatt för våld. Vi måste ta hand om våra grannar, säger Anna-Karin Rybeck som är forskare och egenföretagare.

Det var Gabriel Moraga som tog dansen till byn

Gabriel ”Gabbe” Moraga var den första som tog hip-hopen till Rinkeby. Han började dansa redan som tolvåring och var en stjärna under 1980-talet.   – Det fanns en fritidsgård i Rinkeby där de snyggaste tjejerna var och man ville styla, skrattar han.

Konst, Chile och Tensta

– Förortens självbild kommer att skadas den dagen den bedöms av utomstående. Carlos Martínez som växt upp i Tensta och är konstnär berättar om uppväxten i Chile och i Sverige, om konst och om kultur i orten.

Kvinnorna som sparkades från Hjulsta grundskola: ”Det handlar om rasism”

Hur kunde Hjulsta grundskola gå från en välfungerande skola och arbetsplats med gott rykte, till den konflikthärd som Nyhetsbyrån Järva rapporterat om de senaste månaderna? De tre kvinnorna som avskedades efter påstådda matstölder berättar sin version av det som hänt.