I kristider framstår orättvisor tydligt. Coronapandemin har förändrat vår tillvaro. Livet begränsas, jobb försvinner och ekonomin raseras. Regeringen måste ge ekonomiskt stöd till hyresgäster som inte kan betala hyran.

Folk som jobbar inom äldrevård och andra verksamheter med omsorg om människor går till jobbet fast de riskerar att smittas. Många som insjuknat bor i hyresrätt och många av dem som nu  förlorar sina jobb med kort varsel bor också i hyresrätt. En del har A-kassa, men långt ifrån alla. Bland oss som bor i Järva,  liksom på andra håll, finns korttidsanställda, timanställda och småföretagare som inte får en krona i ersättning och som inom kort kan stå helt utan pengar.

Det ägda boendet är extremt gynnat ekonomiskt jämfört med hyresrätten

Finansinspektionen föreslår att bankerna låter de som äger sina bostäder minska amorteringarna eller pausa dem under perioden de drabbas av inkomstbortfall som beror på coronapandemin.

Regeringen måste ställa upp med ekonomiskt stöd

Det ägda boendet är extremt gynnat ekonomiskt jämfört med hyresrätten. Självklart ska de som äger sin bostad ha stöd , men det är oerhört provocerande och orättvist om inte hyresgäster får samma stöd.  Fastighetsägarna måste acceptera förseningar med hyresinbetalningarna för dem som nu befinner sig i ekonomisk kris. Men det räcker inte. Regeringen måste också ställa upp med ekonomiskt stöd.

Om det är möjligt i Spanien är det också möjligt i Sverige

I Spanien får hyresgäster som inte kan betala hyran på grund av coronapandemin hjälp med betalningen. Den spanska staten har också förbjudit att el och vatten stängs av för dem som inte kan betala.  Om det är möjligt i Spanien är det också möjligt i Sverige.

Hyresgästföreningen har krävt att regeringen stödjer hyresgäster som nu får problem med sin ekonomi.  Det måste ske snabbt innan människor tvingas lämna sina hem

Ann-Margarethe Livh,
Hyresgästföreningen Järva
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Politik som bygger broar – och river dem

Bron mellan Stora Ursvik och Rinkeby blev nästintill en nationell angelägenhet efter Axel Conradis (M) förslag om att övervaka bron för att ”gängkriminaliteten i Rinkeby inte ska påverka Ursviksborna”. Men bron är både en viktig del i stadsbyggnaden och en symbol för något större.

Åt den som har skall varda givet

Utförsäljningen av allmännyttan är moderaterna sätt att ge välbeställda lägre skatt, genom att sälja ut vår gemensamma egendom. De blågrönas politik i Stockholms stad, verkar enligt principen ”åt den som har skall varda givet”. 

”Gör om förslaget till framtida träffpunkter”

Ett förslag till fortsättning av Ungdomens Hus Rinkeby och Reactor i Husby ska behandlas av stadsdelsnämnden på torsdag. Förslaget som presenteras är så ofullständigt att vi socialdemokrater inte kan ta ställning till det.

En ensam plugg och grannsolidaritet i Husby

Ett och annat har man lärt sig under pandemin. Som att tjacka käk på nätet och få hem rubbet en gång i veckan i stället för att släpa sig fördärvad med tunga kassar var och varannan dag.