Tillsammans med många andra var jag vid minnesstunden i Tensta centrum den 30 december. Stadsdelsdirektören, både den nya och den avgående var där, med beordrad eskort av två fältassistenter. Det faktum att de uppträder med beordrad eskort får mig att fundera över om de även beordrar eskort när de är i till exempel Solhem?

För mig är det en märklig tanke att en grupp som denna, när de möter sina invånare vid en minnesstund, väljer att agera på detta sätt. Kanske är jag kinkig, men då jag själv sätter en stor vikt vid att kunna röra mig sena kvällar i både Rinkeby och Tensta är det principiellt viktigt att fundera över våra ledares förmåga att skaffa sig en egen bild av hur verkligheten ser ut, speciellt under kvällstid i våra olika områden utan filter.

Eller kan det vara så enkelt att i just Tensta behövs ingen egen uppfattning, utan bilden ges färdig från andra observatörer såsom polis, socialtjänst och vaktbolag. Kanske det skulle förklara en del märkliga slutsatser som både våra ledande tjänstemän och politiker drar.

Skulle så vara fallet är det en svår situation för våra ledare, om de hela tiden saknar den där egna slutliga känslan. Jag skulle inte vilja byta med dem. Risken för bias är uppenbar och att inte ha egen kontroll och möjlighet att verifiera kan ha ett högt pris.

Det som inom näringslivet kallas BI, business intelligence, eller rätt och slätt riktig information är avgörande för korrekta taktiska och strategiska beslut. Utan BI kan inte ledare verka effektivt, detta torde gälla även inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och stadsdelsnämnd.

Michael Steger
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ett medborgarförslag: Bygg ett utegym i Hjulsta

Föreningar i Hjulsta föreslår att stadsdelen ska satsa på ett utegym i området. De hoppas att det inte ska behöva ta lika lång tid som det gjorde innan de fick konstgräsplanen i Hjulsta.

Sjukvården ska finnas där behoven är som störst

Moderaternas sjukvårdspolitik i Stockholm ger vårdbolag rätt att välja bort områden med hög ohälsa, skriver en grupp socialdemokratiska riks-, region- och kommunpolitiker i en insändare.

Så här kan du stötta barn efter svåra händelser

Vid allvarliga händelser i samhället drabbas barn både direkt och indirekt. Vid…

De röda banden symboliserar blodet som spillts

Igår vad jag på ett möte i Tensta Träff om de senaste dödsskjutningarna i Järva. Tanken bakom mötet var inte att attackera politiker, utan att diskutera och hitta lösningar. Men det som gjorde mig upprörd var hur politikerna fick yttra sig hur de ville, medan föräldrarna inte fick ta upp den kritik som finns.