De flesta ungdomar vill jobba några veckor på sommaren. Då får de lite egna pengar att spendera. Sommarjobbet ger också en bra kontakt med arbetsmarknaden och blir en merit när de söker arbete efter studierna. Men i år får inte alla söka.

Stockholms stad har i år ändrat reglerna för sommarjobb så att de som i år fyller 19 inte får något erbjudande. Detta skedde sedan ansökningstiden gått ut! I Rinkeby-Kista innebär det att över 440 ungdomar inte längre ingår i målgruppen för sommarjobb. Detta under ett år då många arbetsplatser som normalt tagit emot sommarjobbande ungdomar har stängt på grund av covid-19.

De som fyller 19 i år får inte något erbjudande

För oss S-ledamöter i stadsdelsnämnden är det svårt att förstå varför åldersgränsen ändrats. Vad ska ungdomarna göra i stället? Fritidsaktiviteterna som erbjuds är begränsade eftersom Ungdomens Hus varit stängt hela våren. Nu erbjuds mobil verksamhet till ungdomarna, men det kan inte jämföras med att ha en lokal att gå till i synnerhet om det skulle bli dåligt väder.

En sådan här åtgärd slår extra hårt mot ungdomar i Rinkeby-Kista

Som vanligt slår en sådan här åtgärd extra hårt mot ungdomar i Rinkeby-Kista, vars föräldrar ofta saknar arbetsgivare som kan erbjuda de anställdas barn ett sommarjobb!

Elvir Kazinic (s)
Vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Många från Järva måste helt enkelt vara på jobbet

Den kris vi ser nu med Corona kommer vara en svår utmaning för vår stad. Vi som bor och verkar här i Järva ser stora behov. De senaste dagarna har Järva drabbats extra hårt av Coronaviruset, med flera dödsfall.

Hyreschock – inom en snar framtid

Jag vänder mig i skrivande stund inte bara till Sveriges hyresgäster, utan till alla. Vi, folket som bor i Sverige, inne i stan, runt omkring i förorterna, ute på landsbygden. Jag vänder mig till alla, oavsett vilket parti vi sympatiserar för. Vi som lever i landet Sverige, vi som arbetar här, vi som bidrar, vi som bygger Sverige.

”Folket i Chile är inte i krig”

Folket är enat. Den internationella solidariteten har visat sig stark genom de hundratals protester som har hållits för Chile världen över. Vi står alla enade under ett krav: Vi kräver att den chilenska regeringen drar tillbaka de militära styrkor som tillsatts på gator och torg med omedelbar verkan.

Bojkotta Eurovision i Israel!

Den 18 maj i år hålls finalen av Eurovision Song Contest (ESC) av ockupationsmakten Israel.Det var förra året som Israels bidrag “Toy” vann fjolårets upplaga av musiktävlingen.