Det finns en rad krav som ska uppfyllas för att komma ifråga för det statligt stödet för lokal journalistik. Av de tio uppställda kraven uppfyller Nyhetsbyrån Järva de flesta.

Alla medieföretag som söker mediestöd måste kontrolleras av ett oberoende företag. Därför har TS Mediefakta/Kantar-Sifo mätt och kontrollerat Nyhetsbyrån Järvas produktion och verksamhet och utfärdat ett intyg till Myndigheten för press, radio och tv.

Nyhetsmediet måste uppfylla följande krav:

  1. ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet

Nyhetsbyrån Järva har 100 procent redaktionellt innehåll.

  1. ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet.

Nyhetsbyrån Järva har 88 procent exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll.

  1. vara allmänt tillgängligt

Nyhetsbyrån Järva kan läsas av alla, utan kostnad eller medlemskap.

  1. ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser, med det avses ett allmänt nyhetsmedium som ska vara redaktionellt självständigt från andra nyhetsmedier.

Nyhetsbyrån Järva är ett självständigt och oberoende nyhetsmedium.

  1. ha en ansvarig utgivare, som har ett eget handlingsutrymme och ansvara för hela nyhetsmediets innehåll.

Ansvarig utgivare är Kerstin Gustafsson Figueroa.

  1. följa god medieetisk sed

Nyhetsbyrån Järva följer de pressetiska reglerna och är ansluten till det pressetiska systemet.

  1. främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Nyhetsbyrån Järvas innehåll är lättillgängligt. Det som kännetecknar vårt material är att det ska vara lättläst, korrekt och lättförståeligt. 

  1. vara riktad till en svensk målgrupp.

Nyhetsbyrån Järva riktar sig alla som bor i Järva och övriga Sverige.

  1. publiceras eller sändas minst 45 gånger per år

Nyhetsbyrån Järva publicerar artiklar minst en gång per dag.

  1. ha minst 1 500 regelbundna användare/vecka

Nyhetsbyrån Järva har mångdubbelt fler användare per vecka.

När det gäller omfattningen av det redaktionella innehållet per kalenderår uppfyller Nyhetsbyrån Järva inte kravet. Vi har bara producerat hälften så mycket text som krävs. Men å andra sidan säger Myndigheten för press, radio och teve att minst 50 procent av mediets innehåll måste vara redaktionell text. Eftersom Nyhetsbyrån Järva har 100 procent redaktionellt innehåll, så kan man säga att vi uppfyller det kravet också.

Beslut fattas i Mediestödsnämnden den 12 juni.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Buss 179, fredag morgon 07.38

Buss 179, från Rinkeby centrum i riktning mot Spånga, var fullsatt på fredagsmorgonen.  – Man borde faktiskt bötfälla region Stockholm för att de inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Mohamed Nuur.

När aktiveras krisstödet i stadsdelen?

En ung man hittades död i Spånga i morse och stadsdelen drog igång ett krisstöd. En läsare ringer och frågar: – Vem avgör när krisstöd sätt in? Varför fanns inget krisstöd i Tensta vid senaste mordet?

En vitklädd protest

Det var fullsatt i bänkraderna framför stora scenen när Jimmie Åkesson (SD)…

Nyhetsbyrån Järva – todobbaadkii ina dhaafay

Vecka 21. Här kommer en nyhetssammanfattning på somaliska av vad Nyhetsbyrån Järva har rapporterat om under veckan som gått. Redaktör är Fatuma Abdullahi Mohamed.