Det blir tydliga neddragningar om den nya budgeten i Spånga-Tensta klubbas igenom. Avdelningen för Stadsdelsutveckling föreslås försvinna och Medborgarvärdarnas framtid är osäker.


Enligt förvaltningens förslag till budget 2019 är budgeten till området Nämnd och administration 15,4 miljoner. Det kan jämföras med budgeten 2018 som var 44,4 miljoner. Det är en minskning på 29 miljoner. 

– De siffrorna är missvisande, säger stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell. Skillnaden handlar framför allt om hur statsbidrag redovisas, så i realiteten minskas Nämnd och administration med 2,5 miljoner kronor. Detta betyder att vi kommer behöva se över om vi kan tillsätta vakanta tjänster, minimera konsultanvändning och hålla nere alla övriga kostnader. 

 Vilka statsbidrag handlar det om, som redovisades i 2018 års budget men inte i årets?
– Det är framför allt pengar från Migrationsverket, för flyktingmottagandet.

Mindre till Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid hade en budget 2018 på 40,9 miljoner. Årets budget är på 35,3 miljoner. 

– När det gäller Barn, kultur och fritid så handlar det om att Demokratipengarna försvinner, säger Fredrik Jurdell. Det är 5,6 miljoner mindre i budgeten till Barn, kultur och fritid.

I förslaget från förvaltningen står det: ”För att anpassa verksamhetsområdet ”Barn, kultur och fritid” till de ekonomiska ramarna för 2019 kommer förvaltningen snarast att vidta åtgärder i form av anpassningar inom områdena administration och demokrati för att uppnå en budget i balans vid årets slut”. Anpassning brukar betyda nedskärning i sådana här sammanhang.

 Kommer anställda tvingas gå? Måste fritidsgårdar stänga?

 – Det vet jag inte. Jag vill inte lämna förslag om att skära bland fältare och medborgarvärdar utan att först kolla över chefer och administration. Det finns luft i överbyggnaden, och det måste vi effektivisera innan vi ser över kärnverksamheterna. Vi låter bli att anställa några till de vakanta tjänster som varit utlysta. De effektiviseringar som kan göras, gör vi nu.

 En avdelning som försvinner

Ett förslag som nu läggs är att avdelningen för stadsdelsutveckling ska försvinna. Medborgarkontoret är en av enheterna inom avdelningen för Stadsdelsutveckling, men föreslås nu att ligga under avdelningen Kansli och kommunikation. Övriga verksamheter inom Stadsdelsutveckling föreslås flyttas till andra avdelningar.

 Medborgarvärdarna i Spånga-Tensta har finansierats av de Demokratipengar som stadsdelen fick av den tidigare majoriteten i stadshuset. Nu är demokratimedlen borta och de tre medborgarvärdarna kan tvingas sluta.
 – Vi föreslår ett antal åtgärder nu, men vi kommer att behöva göra mer. Om det blir medborgarvärdarna som måste sluta vet jag inte. Jag kan i nuläget inte säga säkert vad som ska hända med de tjänsterna, säger stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell.

 Mer pengar till socialtjänsten

 Den verksamhet som det satsas på i den här budgeten är Individ- och familjeomsorgen, som får 15 miljoner mer. De andra budgetposterna för de olika verksamheterna har små marginaler, eller inga alls.

 Budgeten ökar 2,4 miljoner kronor för budgetåret 2019. Men det betyder att det i verkligheten blir mindre pengar till kärnverksamheterna, eftersom pris- och lönekompensation och inflation uppskattas till betydligt mer än budgetökningen på 2,4 miljoner. 

– De organisatoriska förändringarna som föreslås handlar inte bara om budget och ekonomi, säger Fredrik Jurdell. Vi har ett stort arbete kvar när det gäller att skapa ett förtroende ute i civilsamhället. Vi behöver arbeta med våra strukturer för att kunna skapa detta förtroende. 

På mötet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd den 31 januari diskuteras och beslutas om budgeten för 2019.

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Personrån i Akalla – två gripna

Två knivbeväpnade gärningsmän misshandlade och rånade en person i Akalla. När de försökte sig på ytterligare rån greps de ombord på en buss.

Polisen flyttar in i byn med kameror och hästar

Nu har polisen flyttat in i Rinkeby. Tio personer från området har anställts och ytterligare 50 tjänster ska tillsättas. – Jag kan förstå att man kan lockas hit om man är driven och vill jobba mycket repressivt, sade Therese Rosengren som är chef över lokalpolisområde Rinkeby.

Regeringen ger grönt ljus för utomhusaktiviteter

Regeringen har godkänt all aktivitet utomhus som sker med avstånd. Det är ett mycket viktigt besked för Järva. Därför kan bland annat Rinkeby Run nu anordna en rad utomhusaktiviteter som skid- och skridskoåkning. 

Ännu fler ordningsvakter till Järva

Från och med idag,  den 9 september, har 20 kommunala ordningsvakter rätt att patrullera i Rinkeby, Tensta, Husby och Spånga.