Hästa gård på Järvafältet står oanvänd och förfaller. Inga Harnesk undrar vem som är ansvarig för skötsel och nyttjande.
– Ja, vem vill och kan betala?

Inga Harnesk har bott i Husby i över 40 år och har ett långt förhållande både till Järvafältet och till Hästa gård. Nu är hon bekymrad över att gården står oanvänd och tillåts förfalla.

– Det här ärendet har gått i skytteltrafik mellan myndigheter och aktiva utan förslag om lösning. Hästa gård har en lång historia av framgångar och motgångar. Den är framför allt Stockholm stads enda ”levande” jordbruk.

Inga har bland mycket annat gått en kurs där och lärt sig köra häst och vagn på Hästa gård, när 4H hade verksamhet på gården. 
– Den vackra mangårdsbyggnaden som står där uppe på sin vackra tomt väcker minnen och drömmar. Huset har många utrymmen och flera hushåll har tidigare kunnat bo där samtidigt.

Många är rädda för att gården skall rivas

Gården har sedan utnyttjats som samlingsplats och kontor för olika verksamheter, men är i stort behov av upprustning. Många är rädda för att gården skall rivas. Hur skulle man kunna befolka detta hus igen? Inga Harnesk har en plan.

– Rusta upp huset och låt gården under den tiden fungera som en skola för byggnadsvårdsutbildning och ge arbetstillfällen för några.

– Gården skulle sedan kunna användas i olika sammanhang för att odla allt från grönsaker till annan kultur och gemenskap. Nära även för de nyinflyttade i grannorten Barkarby.

Inga hoppas även på några kvadratmeter för ett Järvaarkiv som samlar ortens historia samt en liten studiekammare intill.

– Självklart också en samlingssal med scen och allt som det digitala kan åstadkomma. Små expeditioner för föreningar och grupper med lokal och social anknytning. Där skulle stora välbesökta gårdsfester vår och höst kunna ordnas, precis som det fanns förr.

Inga Harnesk skickade sina förslag till Bodil Hammarberg på Trafikkontoret. Och hon fick svar.

Inga Harnesk skickade sina förslag till Bodil Hammarberg, landskapsarkitekt på Trafikkontoret, och projektledare för Hästa gård. Och hon fick svar. Bodil Hammarberg lovade att framföra Ingas förslag till trafikkontorets ledning och borgarrådet Daniel Helldén. ”De kommer också att besöka gården vid tillfälle. Gården kommer inte rivas utan man vill se en utveckling”, skriver Bodil Hammarberg.

Fastighetskontoret har gjort besiktningar av gårdens olika byggnader och det är mycket som behöver ses över och rustas upp innan man kan släppa in verksamheter och allmänhet. ”Sedan måste vi hitta ett hållbart förvaltarskap som inte bara bygger på ideella krafter.”

Bodil Hammarberg försäkrar att gården inte är bortglömd

Bodil Hammarberg försäkrar att gården inte är bortglömd och att politikerna vill att gården ska finnas till för utbildning, besökare, djurhållning, odling. Men avslutningsvis konstaterar hon att det handlar om mycket pengar som måste investeras för att gården ska kunna tas i bruk igen.

 Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs mer här om medborgarförslaget som gäller Hästa gård.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Konstutställning öppnade Bridge i Kista Galleria

Bling och Womenisa har i samarbete med Citycon öppnat Bridge i Kista Galleria och en konstutställning öppnade mötesplatsen. – Vi vill lyfta upp goda förebilder och se till att de får hjälp att nå ut via våra plattformar, sade Amal Said.

Järva reser sig mot corona

Imorgon, torsdag den 9/4 kommer #Förortenresersigmotcorona bjuda in till samtal där vi Järvabor får ordet om våra tankar i krisen. Det blir samtal med boende, journalister, politiker, intressegrupper med flera.

Förskolan Torget satsar på språk

På Rinkebytorg, mitt i hjärtat av Rinkeby, ligger förskolan Tellusbarn Torget. Rektorn Linda Gröndal förklarar att förskolan satsar hårt på skapande och språk. Torget har en egen ateljé med en konstpedagog, och nyligen ingick förskolan i ett språkligt forskningsprojekt med specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Trygghetsvandring en regnig kväll i Hjulsta

Nyligen anordnade enheten för prevention och trygghet i Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning en trygghetsinventering i Hjulsta.